Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Certyfikacja Kompetencji Informatycznych w standardzie ECCC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Certyfikacja Kompetencji Informatycznych w standardzie ECCC"— Zapis prezentacji:

1 Certyfikacja Kompetencji Informatycznych w standardzie ECCC

2 ECCC – informacje ogólne
ECCC - European Computer Competence Certificate Certyfikat wdrażany oddolnie, przez ECCC Foundation i współpracujące instytucje. ECCC Foundation jest organizacją not-for-profit. Cel podstawowy ECCC Foundation: wspomaganie budowy społeczeństwa informacyjnego w Europie.

3 Czym jest ECCC? Systemem STANDARYZACJI i CERTYFIKACJI kompetencji informatycznych w różnych obszarach i poziomach zawansowania. Cechy systemu ECCC: Precyzyjnie zdefiniowany (standaryzacja). Dostosowany do indywidualnych potrzeb (elastyczność). Rozwijany wraz ze zmianami w obszarze ICT (modyfikowalność). Umożliwiający certyfikację w szerokim zakresie kompetencji (uniwersalność).

4 Zalety ECCC Elastyczność certyfikacji Swoboda w wyborze modułów i poziomów, możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Standaryzacja Ogólnie znane i dostępne, przejrzyście usystematyzowane zakresy kompetencji, definiowane w sylabusach. Dokładność oceny Rezultat egzaminu podawany w % (przy czym egzamin pokrywa w 100% kompetencje zdefiniowane w standardzie).

5 Zalety ECCC Obiektywność Dla poziomów A i B - egzamin testowy z wykorzystaniem systemu egzaminacyjnego, a dla poziomów C i D – egzamin problemowy, procedura weryfikacji przez Egzaminatora ECCC. Natychmiastowa gratyfikacja Dziś egzamin, dziś wynik (dla poziomów A i B). Rozszerzalność Opracowywane są nowe moduły w miarę rozwoju technik ICT i ich zastosowań.

6 Obszary objęte standardem ECCC
Obszar technologii informacyjnych (IT) Obszar informatyczny (CS) Obszar techniczny (AI) Obszar branżowy (PI)

7 Obszar technologii informacyjnych (IT):
Moduły ECCC Obszar technologii informacyjnych (IT): Sprzęt i oprogramowanie komputerowe Edycja dokumentów Obliczenia arkuszowe Bazy danych Multimedia Technologie informacyjno-komunikacyjne Technologie mobilne Grafika biznesowa

8 Obszar informatyczny (CS)
Moduły ECCC Obszar informatyczny (CS) Programowanie Grafika komputerowa Tworzenie aplikacji internetowych Obszar techniczny (AI) Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D) Projektowanie przestrzenne (CAD 3D)

9 Moduły ECCC Obszar branżowy (PI) E-Nauczanie Służba zdrowia
Obsługa turystyki Multimedia w dydaktyce Komputer w edukacji wczesnoszkolnej e-Urząd e-Marketing Technologie interaktywne Grafika dla fotografów Roboty Zarządzanie Obiegiem Dokumentów Bezpieczeństwo informacji Zielone biuro Planowanie i śledzenie przedsięwzięć

10 Poziomy certyfikacji A. Poziom podstawowy ECCC
Wyznacza minimalne wymagania w stosunku do użytkownika technologii z danego modułu tematycznego. Osoba posiadająca taki certyfikat zna teoretycznie bazowe pojęcia z danego modułu (np. edycji dokumentów) oraz potrafi się posługiwać ogólnie dostępnymi narzędziami w podstawowym zakresie funkcjonalnym. Weryfikacji podlega około 15% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze. B. Poziom średniozaawansowany ECCC Sprawdza kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi i technologii informatycznych, których dotyczy dany moduł. Weryfikacji podlega około 30% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze. C. Poziom zaawansowany ECCC Wyznacza wymagania poziomu średniozaawansowanego rozszerzone o biegłe posługiwanie się zaawansowanymi funkcjami narzędzi i technologii informatycznych w danym obszarze. Weryfikacji podlega około 60% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze. D. Poziom ekspercki ECCC Oznacza wysoką biegłość, rozległą wiedzę oraz duże doświadczenie praktyczne w weryfikowanym obszarze. Weryfikacji podlega około 90% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

11 Poziomy ECCC – różnice testowania
2 poziomy : A, B – egzaminy testowe, automatyczne z wykorzystaniem Systemu Egzaminacyjnego ECCC (SE ECCC) 2 poziomy : C, D – egzaminy problemowe, oceniane przez Egzaminatorów ECCC i rejestrowane w SE ECCC

12 Proces egzaminowania - niezależny od procesu szkolenia
Zakres kompetencji definiowany jest precyzyjnie przez sylabusy, w stosunku do poszczególnych modułów i poziomów zaawansowania. Do egzaminu może podejść każdy, bez względu na formę zdobywania wiedzy (kształcenie formalne, pozaformalne, nieformalne). Nacisk położony jest na wynik procesu kształcenia a nie na jego przebieg.

13 Proces egzaminowania - niezależny od procesu szkolenia
Egzamin przeprowadzany przy pomocy systemu egzaminacyjnego, dostępnego on-line, przez Egzaminatorów. System egzaminacyjny jest w pełni stabilny oraz umożliwia zarządzanie procesem egzaminowania.

14 Hierarchia w standardzie ECCC - szkolenia
Centralny Ośrodek Szkoleniowy II Trenerzy ECCC

15 Hierarchia w standardzie ECCC - egzaminy
Fundacja ECCC II Ośrodki egzaminacyjne III Egzaminatorzy ECCC

16 Szczegółowe informacje: www.ecccf.eu


Pobierz ppt "Certyfikacja Kompetencji Informatycznych w standardzie ECCC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google