Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dodatkowe zajęcia dydaktyczne"— Zapis prezentacji:

1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczne

2 Już od 1 września 2009 roku Godziny z art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na zapewnienie możliwości zrealizowania przez nauczycieli obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, tzw. „kartowe”. Wymiar: 1 godzina tygodniowo (a od dnia 1 września 2010r. 2 godziny tygodniowo); Wymiar tych zajęć ulega obniżeniu o 1 godzinę (od r – 2 godziny) za każdy tydzień niezdolności do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z art. 42 ust. 7a Karty Nauczyciela, realizacja tych godzin musi być rejestrowana w dziennikach zajęć pozalekcyjnych i rozliczana w cyklu półrocznym.

3 „Kartowe” godziny Godziny „kartowe” przeznacza się na:
zajęcia opieki świetlicowej, - zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, więc np. realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, ścieżek edukacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

4 „Kartowe” godziny Nauczyciel planując swoje „kartowe godziny” powinien złożyć w szkole, opracowany do tych godzin program, w celu włączenia go do Szkolnego zestawu programów nauczania. Program nauczania ogólnego (§ 4 rozporządzenia) może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli: 1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) zawiera: a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, b) treści zgodne z treściami nauczania c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, d) opis założonych osiągnięć ucznia, e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia; 3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

5 Program Banki w akcji Program odpowiada na komunikat Komisji Europejskiej w sprawie edukacji finansowej (COM(2007)0808). Może on być realizowany jako zajęcia pozalekcyjne. Nauczyciel podejmujący realizację programu Banki w akcji otrzymuje: Program nauczania do BwA zgodny z wymaganiami z rozporządzenia MEN Dz.U.Nr 89 poz 730 z dnia 8 czerwca 2009 Opinię poprawności merytorycznej opracowaną przez pracownika naukowego UŁ doktora nauk ekonomicznych i rzeczoznawcę MEN Plan wynikowy Grę symulacyjną Dostęp do materiałów dydaktycznych wspierających realizację programu Program pozwala na elastyczne grupowanie zajęć w moduły tematyczne od 2 do 6 godzin (np. Przy prowadzeniu rozgrywek) Uczniowie realizujący program mają szansę wzięcia udziału w Europejskim konkursie „Banki w akcji”

6 Proponowana tematyka Świat baków komercyjnych Produkty bankowe
Dokumenty finansowe banku Podejmowanie decyzji przez Zarząd banku Wydatki na marketing a funkcjonowanie banku Wydatki na badania i rozwój w działalności bankowej Działania Banku w sytuacji gospodarki zrównoważonej Działania Banku w czasie recesji Działania banku w czasie wzrostu gospodarczego Działania banku a decyzje banku centralnego Analiza informacji o sektorze bankowym a decyzje banku komercyjnego 12., 13.,14. Konkurencja na rynku międzybankowym 15. Symulacja a rzeczywistość w funkcjonowaniu banku Każde zajęcia może poprzedzać 30 min wprowadzenia (teorii) Pozostała część oparta jest o udział uczniów w grze symulacyjnej.


Pobierz ppt "Dodatkowe zajęcia dydaktyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google