Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edward Krawczyński Nowa Podstawa Programowa z informatyki w rzeczywistości szkolnej RODN WOM Katowice 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edward Krawczyński Nowa Podstawa Programowa z informatyki w rzeczywistości szkolnej RODN WOM Katowice 2012."— Zapis prezentacji:

1 Edward Krawczyński Nowa Podstawa Programowa z informatyki w rzeczywistości szkolnej RODN WOM Katowice 2012

2 MENU 1.Odniesienia prawneOdniesienia prawne 2.Interpretacja zapisów prawnychInterpretacja zapisów prawnych 3.Wymagania formalne od PN Organizacja zajęć Wymagania formalne od PN Zasady oceniania Organizacja zajęć Wymagania formalne od PN Zasady oceniania 4.Monitorowanie podstawy programoweMonitorowanie podstawy programowe 5.Dane kontaktoweDane kontaktowe

3 1. Odniesienia prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DZ. U. 2009 Nr 89, poz. 730). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 204) - w załączniku 1 minimalne liczby godzin/przedmiot Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17) – zał. nr 2 str. 206 (II etap edukacyjny) http://isap.sejm.gov.pl/ Dz.U. 2009 nr 54 poz. 442 - dotyczy I i III etapu edukacyjnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

4 2. Interpretacje zapisów prawnych (1/3) Organizacja zajęć Teraz nauczyciel musi przedłożyć dyrektorowi PN zgodny ze wszelkimi wymogami prawnymi. Może go napisać sam (zwykle konieczna opinia doradcy metodycznego lub nauczyciela) lub skorzystać PN oferowanego przez autorów podręczników – też musi posiadać opinię pozytywną (załatwia to zwykle wydawca) – z reguły ograniczenia w jego modyfikacji Aktualnie ( LO, T i ZSZ) - każda 1h/tydzień wymusza konieczność realizacji nauczania merytorycznych zajęć - min. 30h godzin, natomiast w SP: 2h/tydzień min. 65h godzin, 3h/tydzień min. 95 godzin – odpowiada za to dyrektor i nauczyciel (w roku szkolnym jest max 38h). W tych obowiązkowych godzinach muszą być zrealizowane wszystkie zapisy PP – musi to być wyróżnione w PN problemem mogą być merytoryczne zastępstwa (tylko takie wlicza się do tych obowiązkowych godzin) PP dla jest ta sama dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych (LO, Technika i ZSZ) - PN - powinny być dostosowane poziomu i kierunku kształcenia (problem …) Dotychczas można było wyjątkowo wybierać PN zatwierdzony przez MEN do starej PP

5 2. Interpretacje zapisów prawnych (2/3) Wymagania formalne od PN Poprawny PN musi zawierać, m.in. : a.szczegółowe cele kształcenia i wychowania, b.treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, c.opis założonych osiągnięć ucznia, d.kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia; e. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, f.Odniesienia do obowiązującego uczniów podręcznika g.Powinien być dostosowany do poziomu uczniów – zasada stopniowania trudności, przystępności, łączenia teorii z praktyką, …

6 Interpretacje zapisów prawnych (3/3) zasady oceniania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562) Zasady realizacji wymogów rozporządzenia ustawodawca pozostawia nauczycielom i dyrekcji szkoły. Jednak należy to zrobić tak aby nadzór pedagogiczny (bezpośredni i zewnętrzny), łatwo mógł stwierdzić, czy wszystkie formalne wymogi są (z)realizowane. Obecnie powszechnie rezygnuje się z Planu wynikowego (były problemy), na rzecz: szczegółowego Planu nauczania połączonego z Wykazem wymagań na poszczególne oceny do poszczególnych bloków programowych wraz z odniesieniami do obowiązującego uczniów podręcznika

7 4. Monitorowanie podstawy programowej Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1324Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1324 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091681324 Szczególnie ważne są Ewaluacja (4 rodzaje) – Kontrola - Wspomaganie (str. 12 709), a w tym, m.in. Realizacja odniesień do wszystkich zapisów PP (Cele Kształcenie i Treści nauczania) Wymagania na poszczególne oceny (zasady oceniania) Merytoryczne zastępstwa ( konieczność udokumentowania!) Spójność z inną dokumentacją (wpisy w dzienniku – PN i inne dokumenty) i środkami dydaktycznymi.

8 Dane kontaktowe Edward Krawczyński edwardok@tlen.pl 601 444 070

9 Wymagania formalne Zgodność z prawem autorskim Przykład: Wydawnictwo Szkolne PWN wyraża zgodę na przedłożenie dyrektorowi szkoły programu nauczania do przedmiotu Informatyka pod następującymi warunkami: ………..


Pobierz ppt "Edward Krawczyński Nowa Podstawa Programowa z informatyki w rzeczywistości szkolnej RODN WOM Katowice 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google