Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System awansu zawodowego nauczycieli – propozycja zmiany jakościowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System awansu zawodowego nauczycieli – propozycja zmiany jakościowej"— Zapis prezentacji:

1 System awansu zawodowego nauczycieli – propozycja zmiany jakościowej

2 Zarządzanie wewnątrzszkolne w krajach: (rys
Zarządzanie wewnątrzszkolne w krajach: (rys.: opracowanie Jana Potworowskiego )

3 (rys.: opracowanie Jana Potworowskiego www.oskko.edu.pl/kkds7/ )

4 (rys.: opracowanie Jana Potworowskiego www.oskko.edu.pl/kkds7/ )

5 (rys.: opracowanie Jana Potworowskiego www.oskko.edu.pl/kkds7/ )

6 System awansu zawodowego nauczycieli – propozycja zmiany jakościowej Na podstawie: Stanowiska OSKKO, Kongres Zarządzania Oświatą Polski system awansu zawodowego nie jest wystarczająco projakościowy. Proponujemy podjęcie działań w kierunku stworzenia nowego systemu, realnie pozwalającego na pionowy awans w ramach szkoły. Może to być uzupełnienie aktualnie funkcjonującej, części systemu zapewniającej status kadrze pedagogicznej. Należy w jego ramach: odejść od opłacania jedynie kolejnych, następujących co kilka lat zbiurokratyzowanych działań nauczycieli, zarzucić (lub rozwinąć) skomplikowany i sztuczny system "awansu" na rzecz prostej zasady: szkolni liderzy powinni otrzymać za swą pracę zapłatę, wpływ na zarządzanie szkołą oraz odpowiedzialność za swe działania kierownicze.

7 Dajmy władzę nauczycielom
Należy zmierzać do utworzenia formalnych stanowisk liderów w szkole: szefów zespołów przedmiotowych, wychowawczych, szkolnych koordynatorów itp. Taki system awansu i motywowania nauczycieli pozwoli: zrealizować ambicje nauczycieli w konstruktywny sposób uruchomić aktywność ludzi zaangażowanych w proces zarządzania dać dyrektorowi sojuszników w drodze ku jakości edukowania Spowoduje, że zaczniemy płacić za realnie wykonywaną pracę. Dyrektor, mogąc delegować uprawnienia na osoby o statusie członków zespołu kierowniczego, zyska sojuszników w swej pracy.

8 Uwarunkowania Dotychczasowe osiągnięcia awansowe nauczycieli straciły wartość projakościową, stały się podwyżką i gwarancją statusu zawodowego. Tak wiele osób o najwyższych stopniach awansu nie może być jednak grupą autentycznych liderów. Przed wprowadzaniem sugerowanych tu zmian w systemie awansu zawodowego powinno się zapewnić nauczycieli o nienaruszalności uzyskanego statusu materialnego. Osiągnięte płace nie powinny ucierpieć. Kwestią do dyskusji pozostaje kierunek rozwoju systemu stopni zawodowych. Obok tematu: Należy zadbać o funkcjonowanie odczuwalnego płacowego systemu motywacyjnego nauczycieli, niezależnego od pozycji lidera czy koordynatora. Ten system funkcjonuje w postaci premiowania tzw. dodatkami motywacyjnymi i powinien dotyczyć nadal wszystkich nauczycieli. Często jednak środki przeznaczane na premiowanie nie stanowią poważnej zachęty dla aktywnych pracowników.

9 Kadra kierownicza – potrzeba rozwoju
Jako przedstawiciele środowiska kadry kierowniczej oświaty prezentujemy niniejszym stanowisko: Dyrektor nie będzie w stanie kierować zespołem kierowniczym bez rozwoju kompetencji związanych z delegowaniem uprawnień. Rozwój umiejętności kierowniczych, wdrożenie wyższej kultury zarządzania, opartej na szacunku dla współkierujących szkołą partnerów to nadzieja na lepszą oświatę. Rosnąca grupa sprawdzających się w praktyce liderów jest także szansą wyłaniania coraz lepiej przygotowanych do swych zadań dyrektorów.

10 Niezbędne prace badawcze
Zwracamy ponadto uwagę na konieczność prowadzenia badań na temat realizacji ambicji kierowniczych nauczycieli, przywództwa w szkole, skuteczności środków motywujących do lepszej pracy. Środowisko kadry kierowniczej oświaty jest gotowe do tej pracy. Warto skorzystać np. z doświadczeń OECD na ten temat. ( Kontakt:


Pobierz ppt "System awansu zawodowego nauczycieli – propozycja zmiany jakościowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google