Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o zatwierdzenie taryf na okres r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o zatwierdzenie taryf na okres r."— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o zatwierdzenie taryf na okres 01.01 - 31.12.2009r.
Prezentacja wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od r. WODKAN S.A.

2 Woda (ceny netto) WODKAN S.A.

3 Ścieki komunalne (ceny netto)
Wniosek o zatwierdzenie taryf na okres r. Ścieki komunalne (ceny netto) WODKAN S.A.

4 WODKAN S.A.

5 Ścieki opadowe i roztopowe (ceny netto)
WODKAN S.A.

6 Porównanie kształtowania się nowej taryfy do taryfy obowiązującej dla grupy taryfowej gospodarstwo domowe, rozliczającej się na podstawie wodomierza głównego zużywającej 1 m3/m-c WODKAN S.A.

7 Grupa taryfowa gospodarstwa domowe rozliczająca się na podstawie wskazań wodomierza głównego – zakres świadczonych usług: dostawa wody i odbiór ścieków bytowych (ceny brutto) m-c zużycie w m3 cena jednostkowa wody cena jednostkowa ścieków bytowych opłata abonamentowa woda opłata abonamentowa ścieki bytowe wartość faktury taryfa 2008 1 2,46 5,49 4,89 6,27 19,11 taryfa 2009 2,59 5,66 5,20 19,72 - 103,19% wskaźnik zmiany kosztu dla gospodarstwa domowego WODKAN S.A.

8 Grupa taryfowa gospodarstwa domowe rozliczająca się na podstawie wskazań wodomierza głównego – zakres świadczonych usług: odbiór tylko ścieków bytowych (ceny brutto) ilość m3 na m-c cena jednostkowa ścieków bytowych sprzedaż wartościowa ścieków bytowych opłata abonamentowa wartość faktury taryfa 2008 11 5,49 60,39 8,68 69,07 taryfa 2009 5,66 62,26 8,91 71,17 - 103,04% wskaźnik zmiany kosztu dla gospodarstwa domowego WODKAN S.A.

9 Grupa taryfowa gospodarstwa domowe rozliczająca się na podstawie wskazań wodomierza głównego – zakres świadczonych usług: dostawa wody i odbiór ścieków (ceny brutto) ilość m3 na m-c cena jedn. wody cena jedn. ścieków Sprzedaż wartościowa wody Sprzedaż wartościowa ścieków opłata abonamentowa woda opłata abonamentowa ścieki wartość faktury taryfa 2008 11 2,46 5,49 27,06 60,39 4,89 6,27 98,61 taryfa 2009 2,59 5,66 28,49 62,26 5,20 102,22 - 103,66% wskaźnik zmiany kosztu dla gospodarstwa domowego WODKAN S.A.

10 Grupa taryfowa gospodarstwa domowe rozliczająca się na podstawie wskazań wodomierza głównego, odbiorca z budynku wielolokalowego - zakres świadczonych usług: dostawa wody i odbiór ścieków (ceny brutto) ilość m3 na m-c cena jednostkowa wody cena jednostkowa ścieków bytowych sprzedaż wartościowa wody sprzedaż wartościowa ścieków bytowych opłata abonamentowa woda opłata abonamentowa ścieki bytowe wartość faktury taryfa 2008 11 2,46 5,49 27,06 60,39 2,41 0,00 89,86 taryfa 2009 2,59 5,66 28,49 62,26 2,64 93,39 - 103,93% wskaźnik zmiany kosztu dla gospodarstwa domowego WODKAN S.A.

11 Wniosek o zatwierdzenie taryf na okres 01.01 - 31.12.2009r.
3. Grupa taryfowa gospodarstwa domowe, odbiorca ryczałtowy - zakres świadczonych usług: dostawa wody i odbiór ścieków (ceny brutto) ilość m3 na m-c cena jednostkowa wody cena jednostkowa ścieków sprzedaż wartościowa wody sprzedaż wartościowa ścieków bytowych opłata abonamentowa woda opłata abonamentowa ścieków bytowych wartość faktury taryfa 2008 11 2,46 5,49 27,06 60,39 3,84 6,27 97,56 taryfa 2009 2,59 5,66 28,49 62,26 4,23 101,25 - 103,78% wskaźnik zmiany kosztu dla gospodarstwa domowego WODKAN S.A.

12 Sprzedaż ilościowa ( w m3)
WODKAN S.A.

13 Koszty rodzajowe WODKAN S.A.

14 Koszty działalności obciążające: 1. Mieszkańców Miasta Ostrowa Wlkp
Koszty działalności obciążające: 1. Mieszkańców Miasta Ostrowa Wlkp. – odbiorca taryfowy 2. Odbiorcę hurtowego WODKAN S.A.

15 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach 2007-2012
WODKAN S.A.

16 Zobowiązanie z tytułu wykupu akcji serii T będących w posiadaniu NFOŚiGW
WODKAN S.A.


Pobierz ppt "Wniosek o zatwierdzenie taryf na okres r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google