Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn 24 września 2012 r. 1 1

2 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wg stanu na 31 sierpnia 2012 r. Źródło: informacja miesięczna z realizacji PO KL (na podstawie KSI SIMIK)‏ 2

3 Alokacja i zaangażowanie w Priorytecie VI
(stan na 5 września 2012r.) 84,62 ,22 ,87 ,09 Priorytet VI 98,50 56 558,14 ,63 ,77 6.3 52,69 ,18 ,82 ,00 6.2 127,45 ,84 ,58 ,74 6.1.3 97,97 ,65 ,49 ,14 6.1.2 35,91 ,08 ,35 ,43 6.1.1 93,72 , 89 ,42 ,31 6.1 Zaangażowanie (%)‏ Limit środków pozostałych do zakontraktowania Kontraktacja Alokacja (z KRW) Kurs euro 4,1968 Działanie /Poddziałanie 3 3

4 Alokacja i zaangażowanie w Działaniu 8.1
(stan na 5 września 2012r.) 66,22 ,03 ,95 ,98 Działanie 8.1 100,16 ,79 ,41 ,62 8.1.4 54,58 ,90 ,92 ,82 8.1.3 70,98 ,02 ,13 ,15 8.1.2 ,90 ,49 ,39 8.1.1 Zaangażowanie (%)‏ Limit środków pozostałych do zakontraktowania Kontraktacja Alokacja (z KRW) Kurs euro 4,1968 Działanie /Poddziałanie 4 4

5 Efekty wdrażania PO KL (źródło: sprawozdanie z realizacji Działań 6
Efekty wdrażania PO KL (źródło: sprawozdanie z realizacji Działań 6.1 i 6.2 wg stanu na dzień r.) 42 tys. osób, które zakończyły udział w projektach-wskaźnik docelowy 53 tys.; Ok. 45 tys. osób rozpoczęło udział w projektach; 6,5 tys. udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wskaźnik docelowy 5,1 tys.) w tym: osoby do 24 r.ż. osób w wieku 50+ osób niepełnosprawnych w Działaniu 6.2; Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ponad 42,6%;

6 Harmonogram konkursów 2012r.
Działanie/Poddziałanie Termin ogłoszenia Alokacja Poddziałanie 6.1.1 (3 subregiony) 27 marca (PWP) 22 maja Poddziałanie 6.1.2 (wsparcie dla PUP) 24 stycznia Działanie 6.2 (mikropożyczki) (dotacje-7 obszarów) 18 września 13 konkursów Razem Priorytet VI

7 Harmonogram konkursów – cd.
Działanie/Poddziałanie Termin ogłoszenia Alokacja Poddziałanie 8.1.1 (szkolenia i doradztwo - MMŚP) 27 marca Poddziałanie 8.1.2 (outplacement, 3 subregiony) 4 konkursy Razem Działanie 8.1

8 Wnioski o dofinansowanie projektów w Działaniu 6
Wnioski o dofinansowanie projektów w Działaniu 6.2 w dotychczasowych konkursach 1. Liczba ogłoszonych konkursów (w tym 7 z br.) Liczba złożonych dotychczas wniosków Liczba wniosków ocenionych merytorycznie – 124 Wnioski ocenione negatywnie – 64 Wnioski ocenione pozytywnie ( niefinansowane z powodu wyczerpania alokacji konkursowych – 37 Projekty dofinansowane 23 8

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Punkt informacyjny EFS,
ul. Głowackiego 28, Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS, tel , 9 9


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google