Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ocena realizacji PO KL oraz ogólne założenia na 2010r. Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 29 stycznia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ocena realizacji PO KL oraz ogólne założenia na 2010r. Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 29 stycznia."— Zapis prezentacji:

1 1 Ocena realizacji PO KL oraz ogólne założenia na 2010r. Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 29 stycznia 2010r.

2 Podsumowanie dotychczasowych działań 1106 złożonych na konkursy wniosków na kwotę prawie 900 mln zł. Prawie 90% wniosków poprawnych formalnie, Średnio ok. 50% wniosków poprawnych formalnie uzyskuje pozytywną ocenę merytoryczną, Podpisaliśmy 264 umowy ( w tym na projekty systemowe PUP), Zwiększenie pierwotnie planowanej alokacji na 2009r. o 11,7 mln. zł Zakończenie wszystkich ogłoszonych konkursów w planowanym terminie, Około 41tys. osób uzyska wsparcie w tym 27 tys bezrobotnych,

3 Podsumowanie dotychczasowych działań – c.d. Powstało lub w najbliższym czasie powstanie ponad 3,5 tys. nowych firm dzięki dotacjom; - Rozpoczęcie realizacji projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym – pierwszy i jedyny dotychczas w Polsce w PO KL; - Dobra współpraca z Beneficjentami, IP i IZ; - Częste zmiany przepisów i dokumentów programowych – zmiana procedur, aneksowanie umów itd; - Wskaźniki dla Działań – w większości niezagrożone; - Wysoki % środków zakontraktowanych i rozliczonych;

4 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL

5 5 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VI PO KL stan na 4 stycznia 2010r.

6 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VIII PO KL stan na 4 stycznia 2010r.

7 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010 Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Alokacja 2007-2013 Procentowy plan kontraktacji do końca 2010 roku 6.1 182 100 382,3997 500 000,00279 600 382,39 354 691 550,4778,83% 6.1.121 284 018,6217 500 000,0038 784 018,62 63 844 479,0960,75% 6.1.212 816 384,230,00 12 816 384,23 17 734 577,5272,27% 6.1.3147 999 979,5480 000 000,00227 999 979,48 273 112 493,8783,48% 6.2 31 900 369,5621 000 000,0052 900 369,56 77 859 120,7967,94% 6.3 1 755 235,091 000 000,002 755 235,09 5 827 091,4547,28% Priorytet VI217 377 517,04119 500 000,00336 877 517,04438 377 762,7176,85%

8 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII – Działanie 8.1 Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010 Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Alokacja 2007-2013 Procentowy plan kontraktacji do końca 2010 roku 8.1 82 428 246,87 54 200 000,00*136 628 246,87 246 832 426,4255,35% 8.1.1 54 902 664,78 38 000 000,0092 902 664,78 175 251 022,7853% 8.1.223 705 613,5013 500 000,00 37 205 613,50 61 708 106,5160,29% 8.1.3 3 019 968,59 0,003 019 968,59 4 196 151,3071,97% 8.1.4 800 000,00 700 000,001 500 000,00 5 677 145,8326,42% * Alokacja zawiera środki finansowe planowane do zakontraktowania w konkursie I/POKL/IN-8.1/2010 – projekty innowacyjne

9 Kluczowe kwestie na 2010 rok Kompleksowość wsparcia; Skierowanie wsparcia w szczególności do osób: zwalnianych z zakładów pracy, młodych (15-24 lata), powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych; Wspieranie powiatów, o najwyższej stopie bezrobocia; Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działań – wskaźnik docelowy ok. 15,5 tys; Wykorzystanie modelu aktywizacji wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL np. modelowe programy nauczania dla 50+;

10 Kluczowe kwestie na 2010 rok - c.d. Wymagana efektywność zatrudnieniowa ; Komplementarność – z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS; Podniesienie wymogów odnośnie poziomu prowadzonych szkoleń – certyfikowane programy nauczania, egzaminy zewnętrzne, uprawnienia do wykonywania zawodu na podstawie rozporządzeń ; Ograniczenie liczby wniosków składanych przez jednego Beneficjenta Ograniczenie wydatków na informację i promocję; Limity na koszty zarządzania – plany IZ na 2010r. ;

11 Kluczowe kwestie na 2010 rok - c.d. Szybkie tempo oceny wniosków tzw. szybka ścieżka; Zwiększenie alokacji na konkursy w ramach komponentu regionalnego PO KL w 2010 roku w stosunku do roku 2009; Regionalny charakter – podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w branżach strategicznych dla regionu; Równość szans kobiet i mężczyzn – wsparcie dla Beneficjentów Rozliczanie Beneficjentów ze wskaźników określonych we wnioskach – realność założeń;

12 12 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS, tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl www.up.gov.pl/pokl Elżbieta Ołdakowska, tel. 089 522 79 50 e.oldakowska@up.gov.pl


Pobierz ppt "1 Ocena realizacji PO KL oraz ogólne założenia na 2010r. Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 29 stycznia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google