Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XV Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Opracowanie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XV Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Opracowanie:"— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XV Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Opracowanie: Izabela Górska Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

2 Stan wdrażania ZPORR w województwie (stan na koniec czerwca 2007) 695 242 251697 553 177 370 924 350 Alokacja 2004-2006 100,33 % alokacji 53,35 % alokacji Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

3 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec czerwca 2007 ) Zawarte umowy jako % alokacji na lata 2004-2006 Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

4 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec czerwca 2007 ) Płatności jako % alokacji na lata 2004-2006 Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

5 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec czerwca 2007 ) Zawarte umowy % alokacji na lata 2004-2006 Olsztyn, 20 sierpień 2007 r. 100,39 100,58 100,11

6 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec czerwca 2007 ) Płatności z kont programowych jako % alokacji na lata 2004-2006 Olsztyn, 20 sierpień 2007 r. 49,76 % 39,15 % 66,89 % 53,35 %

7 Wybrane efekty wdrażania w Priorytecie 1 Nazwa wskaźnika Liczba oczyszczalni ścieków (szt.) Liczba stacji uzdatniania wody (szt.) 36 28,66127,19 14 Długość sieci kanalizacyjnych (km) 26 044 7177 Środowisko Długość dróg wojewódzkich/ powiatowych/gminnych (km) 82,13 Planowana wartość 13,06 45 607 650 5 Transport Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Wartość dofinansowania w PLN Ilość projektów Rodzaj projektu Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

8 Wybrane efekty wdrażania w Priorytecie 1 c.d. 311 Liczba wspartych obiektów dydaktycznych i badawczych (szt.) 4 560 7652 Nazwa wskaźnika 20104 21 liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) (szt.) liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu (szt.) 461 0382 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali (szt.) 474 Planowana wartość 80 7 471 3545 Infrastruktura społeczna Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Wartość dofinansowania w PLN Ilość projektó w Rodzaj projektu Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

9 Rodzaje wsparcia w Priorytecie 2 ze względu na ilość uczestników Stan na 31.01.2006 r

10 Kategorie osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 2 Stan na 31.12.2006 r.

11 Wybrane efekty wdrażania w Priorytecie 3 Nazwa wskaźnika Liczba oczyszczalni ścieków (szt.) 231,90294,62 Liczba stacji uzdatniania wody (szt.) 69 118,82187,55 Długość sieci rozdzielczej wodociągów (km) 69 Długość sieci kanalizacyjnych (km) 27 642 06740 Środowisko Długość dróg powiatowych/gminnych (km) 56,10 Planowana wartość 51,99 37 938 64019 Transport Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Wartość dofinansowania w PLN Ilość projektów Rodzaj projektu Stan na 31.12.2006 r.

12 Wybrane efekty wdrażania w Priorytecie 3 c.d. Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Nazwa wskaźnikaWartość dofinansowania w PLN Ilość projektó w Rodzaj projektu Planowana wartość 5 31912 042 Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe (m2) 4 716 9584 Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali (szt.) 14797 3 393 35212 Infrastruktura społeczna Stan na 31.12.2006 r.

13 Rodzaje projektów w ZPORR wg wartości umów Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

14 Priorytet 4 - Pomoc Techniczna

15 Priorytet 4 - Pomoc Techniczna alokacja 2 427 253 euro, co stanowi 9 179 870, 17 zł Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

16 Priorytet 4 - Pomoc Techniczna Instytucjonalne wykorzystanie alokacji Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

17 Wypłacone środki EFRR w ramach ZPORR w I półroczu 2007 i lipcu Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

18 Wypłacone środki EFS w ramach ZPORR w I półroczu 2007 i lipcu Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

19 Wypłacone środki EFRR w ramach ZPORR w stosunku do prognozy na I półrocze 2007 (priorytet 1 i 3) Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

20 Wypłacone środki EFS w ramach ZPORR w stosunku do prognozy na I półrocze 2007 (priorytet 2) Olsztyn, 20 sierpień 2007 r. 48,49 % prognozy na I półrocze 2007

21 Stan środków na rachunku programowym EFRR i EFS (euro) 799 399,934 965 215,5831.07.2007 0,00 30.06.2007 EFSEFRRStan na:

22 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Dziękuję za uwagę Olsztyn, 20 sierpnia 2007 roku


Pobierz ppt "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XV Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Opracowanie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google