Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Stan realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 17 marca 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Stan realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 17 marca 2011."— Zapis prezentacji:

1 1 Stan realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 17 marca 2011 r.

2 Podsumowanie dotychczasowych działań 1761 wniosków złożonych na konkursy na kwotę ponad 1,48 mld zł; Prawie 90% wniosków poprawnych formalnie (w 2010r ok.100%); Podpisaliśmy ponad 350 umów; W trakcie realizacji 141 projektów; WUP zakontraktował ok. 80%środków (Priorytet VI i Działanie 8.1); Powstało lub w najbliższym czasie powstanie ponad 5 tys. nowych firm - dzięki dotacjom;

3 Podsumowanie dotychczasowych działań – c.d. Wskaźniki dla Działań – w większości niezagrożone /przekroczone; Wskaźniki wymagające szczególnej uwagi: - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem - Wskaźniki dotyczące wsparcia dla osób 50+ - Liczba osób objętych IPD Ponad 55 tys. osób uzyska wsparcie w tym ok. 41 tys. bezrobotnych (wliczając projekty zakontraktowane w 2010 r.);

4 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009,2010 Rok 2011Kontraktacja narastająco ( w tym 2011 r.) Alokacja 2007- 2013 Procentowy plan kontraktacji do końca 2011 r. 6.1302 657 251,6061 000 000,00*363 657 251,60330 043 962,30110,18% 6.1.141 425 291,6510 000 000,0051 425 291,6558 007 757,0288,65% 6.1.211 568 213,430,0011 568 213,4313 717 366,2484,33% 6.1.3249 663 746,5239 000 000,00288 663 746,52255 898 127,35112,80% 6.252 809 869,1413 500 000,0066 309 869,1470 444 618,7694,13% 6.32 710 488,711 000 000,003 710 488,715 294 511,6070,08% Priorytet VI363 746 852,7075 500 000,00439 246 852,70405 783 092,66108,24% * W tym 3 500 000,00 zł na realizację projektów innowacyjnych oraz 8 500 000,00 zł na realizację projektów współpracy ponadnarodowej. Źródło: KSI-SIMIK wg stanu na dzień 15.03.2011

5 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII - Działanie 8.1 Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009, 2010 Rok 2011Kontraktacja narastająco (w tym 2011r.) Alokacja 2007- 2013 Procentowy plan kontraktacji do końca 2011 r. 8.1.181 455 140,5125 000 000,00*106 455 140,51159 144 915,0566,89% 8.1.234 787 083,8220 000 000,0054 787 083,8255 850 542,4898,09% 8.1.33 019 968,590,003 019 968,593 837 946,2578,68% 8.1.41 500 000,000,001 500 000,005 117 064,5429,31% Działanie 8.1129 186 918,3752 000 000,00**181 186 918,37223 950 468,3280,90% * Kwota 4 000 000,00 zł na realizację projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach 1 typu operacji w Poddziałaniu 8.1.1, 2 000 000,00 zł na realizację projektów innowacyjnych oraz 5 000 000,00 zł na realizację projektów ponadnarodowych w ramach typów operacji w Poddziałaniu 8.1.3 (pochodzące ze środków Priorytetu VIII). Źródło: KSI-SIMIK wg stanu na dzień 15.03.2011

6 Konkursy w 2011 r. Zmiany w Systemie Wdrażania POKL – przygotowanie Beneficjentów i pracowników IP/IP2; Środki finansowe przeznaczone na konkursy - 88,5 mln zł, w tym 36,5 mln zł w Priorytecie VI i 52 mln zł w Działaniu 8.1 PO KL. Planowana liczba konkursów - 22: - 14 w Priorytecie VI; - 8 w Działaniu 8.1- terminy ogłaszania konkursów: 15 marca (2), 31 marca (1), 24 maja (3), 2 sierpnia (2);

7 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wg stanu na 28 lutego 2011 r. Źródło: informacja miesięczna z realizacji PO KL (na podstawie KSI SIMIK)

8 Krajowa Rezerwa Wykonania 1.Pierwsze miejsce w kraju – dodatkowa kwota dla regionu – ponad 68 mln EURO (22,9% dotychczasowych środków) tj ok.270 mln. zł. 2.Pozostałe regiony: zachodniopomorskie, opolskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie, pomorskie; 3.Podzielono ponad 350 mln euro. 4.Podział KRW w regionie: ponad 54% dla WUP ( ok 147 mln zł.) w szczególności na: – 6.1.1 – ok. 62 mln zł. – 6.1.2 – ok. 2 mln.zł. – 6.2 – ok. 43 mln. zł – 8.1.1 – ok. 40 mln zł. 5. Planowany termin uruchomienia środków KRW – 2012r.

9 Krajowa Rezerwa Wykonania – możliwe kierunki wykorzystania - 1.Wspieranie talentów i ich zatrzymywanie w regionie (6.1.1, 6.2, 8.1.1), 2.Przeciwdziałanie marginalizacji osób młodych (6.1.1, 6.1.2, 6.2) 3.Długotrwały model wsparcia osób w wieku 50+ i niepełnosprawnych (6.1.1, 6.1.2, 6.2, 8.1.1) 4.Rozwój umiejętności miękkich ( osoby wchodzące i powracające na rynek pracy), 5.Wzmocnienie regionalnego systemu innowacji, 6.Rozwój branż strategicznych dla regionu.

10 Plany działań na 2012 rok 1.Rozpoczęcie prac nad Planami – kwiecień br.; 2.Uwzględnienie m.in. kierunków wykorzystania KRW; 3.Szerokie konsultacje społeczne;

11 11 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS, tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl Elżbieta Ołdakowska, tel. 089 522 79 50 e.oldakowska@up.gov.pl


Pobierz ppt "1 Stan realizacji PO KL w Priorytecie VI i Działaniu 8.1 Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 17 marca 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google