Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W PRZYWÓDZTWIE KOSZTOWYMI I ZRÓŻNICOWANEJ ORIENTACJI NA KLIENTA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W PRZYWÓDZTWIE KOSZTOWYMI I ZRÓŻNICOWANEJ ORIENTACJI NA KLIENTA."— Zapis prezentacji:

1 LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W PRZYWÓDZTWIE KOSZTOWYMI I ZRÓŻNICOWANEJ ORIENTACJI NA KLIENTA

2 Historia Koncepcja lean management (LM) powstała w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w Japonii, a jej twórcą był John Krafcik, naukowiec z Massachusetts Institute of Technology (MIT), kolebki większości najbardziej znanych w świecie koncepcji zarządzania. Początkowo koncepcja nazywała się lean production, gdyż jej pierwotne korzenie wywodzą się z obszaru produkcji samochodów, w którym naukowcy z MIT prowadzili badania nad organizacją, efektywnością, produktywnością i jakością pracy. Koncepcja lean management (LM) powstała w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w Japonii, a jej twórcą był John Krafcik, naukowiec z Massachusetts Institute of Technology (MIT), kolebki większości najbardziej znanych w świecie koncepcji zarządzania. Początkowo koncepcja nazywała się lean production, gdyż jej pierwotne korzenie wywodzą się z obszaru produkcji samochodów, w którym naukowcy z MIT prowadzili badania nad organizacją, efektywnością, produktywnością i jakością pracy.

3 Definicja Lean management definiowany jest jako „całościowy system zarządzania obejmujący całe przedsiębiorstwo. Stawia on człowieka w centrum zdarzeń w przedsiębiorstwie. Pozostałe elementy systemu to zasady ideowe, zasady pracy, przesłanki organizacyjne, zintegrowane strategie służące rozwiązywaniu podstawowych zadań przedsiębiorstwa, metody naukowo – inżynierskie, jak również wiele pragmatycznych narzędzi wspomagających pracowników”. Lean management definiowany jest jako „całościowy system zarządzania obejmujący całe przedsiębiorstwo. Stawia on człowieka w centrum zdarzeń w przedsiębiorstwie. Pozostałe elementy systemu to zasady ideowe, zasady pracy, przesłanki organizacyjne, zintegrowane strategie służące rozwiązywaniu podstawowych zadań przedsiębiorstwa, metody naukowo – inżynierskie, jak również wiele pragmatycznych narzędzi wspomagających pracowników”.

4 Kształtowanie odpowiedniej kultury w organizacji
Koncepcja  LM przykłada dużą uwagę do kształtowania odpowiedniej kultury w organizacji. W  kulturze LM zidentyfikowano osiem cech wyróżniających ją spośród innych kultur organizacyjnych. Kształtowanie odpowiedniej kultury w organizacji Koncepcja  LM przykłada dużą uwagę do kształtowania odpowiedniej kultury w organizacji.. W  kulturze LM zidentyfikowano osiem cech wyróżniających ją spośród innych kultur organizacyjnych.

5 Kultura w organizacji: Orientacja na uczenie się
Proces doskonalenia traktowany jest w LM jako fundament kultury organizacyjnej. Rozwój zawodowy pracowników rozumiany jest szeroko i obejmuje taki obszary doskonalenia jak komunikację, metody pracy, kreatywność i innowacyjność, motywację. Uczestnicy lean managementu nabierają umiejętności uczenia się w czasie szkoleń, w pracy zespołowej, podczas eksperymentowania z nowymi pomysłami i rozwiązaniami. Orientacja na uczenie się Proces doskonalenia traktowany jest w LM jako fundament kultury organizacyjnej. Rozwój zawodowy pracowników rozumiany jest szeroko i obejmuje taki obszary doskonalenia jak komunikację, metody pracy, kreatywność i innowacyjność, motywację. Uczestnicy lean managementu nabierają umiejętności uczenia się w czasie szkoleń, w pracy zespołowej, podczas eksperymentowania z nowymi pomysłami i rozwiązaniami.

6 Kultura w organizacji: Orientacja na wartości
Wartości duchowe w LM traktowane są jako forma wzbogacania pracy na poziomie operacyjnym. Eksponowanie przez kierownictwo określonych wartości wpływa na podwładnych, którzy przejmują wzorce przełożonych stając się bardziej odpowiedzialnymi, samodzielnymi i zaangażowanymi. Orientacja na wartości Wartości duchowe w LM traktowane są jako forma wzbogacania pracy na poziomie operacyjnym. Eksponowanie przez kierownictwo określonych wartości wpływa na podwładnych, którzy przejmują wzorce przełożonych stając się bardziej odpowiedzialnymi, samodzielnymi i zaangażowanymi.

7 Kultura w organizacji: Orientacja na usługi
Idea ta podkreśla rolę klientów wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji. Celem orientacji na usługi jest nauczenie pracowników, menedżerów, że każda ich praca powinna być zorientowana na zaspokojenie potrzeb klienta np. wewnętrznego, poprzez oferowanie perfekcyjnie wykonanej pracy lub zewnętrznego, poprzez analizowanie i zaspokajanie życzeń klientów. Orientacja na usługi Idea ta podkreśla rolę klientów wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji. Celem orientacji na usługi jest nauczenie pracowników, menedżerów, że każda ich praca powinna być zorientowana na zaspokojenie potrzeb klienta np. wewnętrznego, poprzez oferowanie perfekcyjnie wykonanej pracy lub zewnętrznego, poprzez analizowanie i zaspokajanie życzeń klientów.

8 Kultura w organizacji: Orientacja na zasoby ludzkie
Kadra pracownicza w koncepcji LM postrzegana jest jako najcenniejszy zasób organizacji. Rozwój pracowników skorelowany powinien być z rozwojem firmy poprzez ścieżki kariery pracowniczej, rozwijanie zainteresowań i kwalifikacji zawodowych, wykonywanie pracy w określonym czasie, miejscu i jakości. Orientacja na zasoby ludzkie Kadra pracownicza w koncepcji LM postrzegana jest jako najcenniejszy zasób organizacji. Rozwój pracowników skorelowany powinien być z rozwojem firmy poprzez ścieżki kariery pracowniczej, rozwijanie zainteresowań i kwalifikacji zawodowych, wykonywanie pracy w określonym czasie, miejscu i jakości.

9 Kultura w organizacji: Bezwarunkowa akceptacja kontroli
Koncepcja LM zakłada prowadzenie kontroli, sprawozdawczości publicznej i społeczną kontrolę własną. Kontrola publiczna to prezentacja wyników pracy działów, pracowników w miejscu publicznym np. na tablicy ściennej. Z kolei społeczna kontrola własna bazuje na budowaniu systemu wartości każdego pracownika, który posiada swój honor, rozumie konsekwencje błędu i wyrządzenia szkody, itp. Bezwarunkowa akceptacja kontroli Koncepcja LM zakłada prowadzenie kontroli, sprawozdawczości publicznej i społeczną kontrolę własną. Kontrola publiczna to prezentacja wyników pracy działów, pracowników w miejscu publicznym np. na tablicy ściennej. Z kolei społeczna kontrola własna bazuje na budowaniu systemu wartości każdego pracownika, który posiada swój honor, rozumie konsekwencje błędu i wyrządzenia szkody, itp.

10 Kultura w organizacji: Prostota i rycerskość
Cecha to zaczerpnięta została z kodeksu Bushido i oznacza wybieranie podczas działania najprostszych rozwiązań oraz propaguje postawę osobistego przywiązania do pracy i jej atrybutów. Prostota i rycerskość Cecha to zaczerpnięta została z kodeksu Bushido i oznacza wybieranie podczas działania najprostszych rozwiązań oraz propaguje postawę osobistego przywiązania do pracy i jej atrybutów.

11 Kultura w organizacji: Kooperacja
W koncepcji LM preferuje się współpracę zamiast konkurencji nastawionej na indywidualny sukces. Kooperacja traktowana jest jako rodzaj partnerskiej więzi, która umożliwia pracę bez obaw i stresów. Dzięki kooperacji lepiej koordynuje się pracę wielu ludzi zaangażowanych w tworzenie produktów, usług - wartości dla klienta. Kooperacja W koncepcji LM preferuje się współpracę zamiast konkurencji nastawionej na indywidualny sukces. Kooperacja traktowana jest jako rodzaj partnerskiej więzi, która umożliwia pracę bez obaw i stresów. Dzięki kooperacji lepiej koordynuje się pracę wielu ludzi zaangażowanych w tworzenie produktów, usług - wartości dla klienta.

12 Kultura w organizacji: Zintegrowana indywidualizacja
W języku zarządzania cechę tę powiązano z procesem decyzyjnym, na który składają się: zasada konsensusu, zasada starszeństwa i optymalizacji stosunków międzyludzkich. Realizacja wszystkich zasad w praktyce oznacza podejmowanie decyzji w oparciu o indywidualne opinie, wnioski i spostrzeżenia. Zintegrowana indywidualizacja W języku zarządzania cechę tę powiązano z procesem decyzyjnym, na który składają się: zasada konsensusu, zasada starszeństwa i optymalizacji stosunków międzyludzkich. Realizacja wszystkich zasad w praktyce oznacza podejmowanie decyzji w oparciu o indywidualne opinie, wnioski i spostrzeżenia.

13 Zasady koncepcji LM W literaturze tematu znależć można szereg zasad, które w koncepcji LM znalazły uznanie i zastosowanie. Do głównych zaliczono: działania małymi krokami, usuwanie błędów u źródła, orientację grupową, ciągłe ulepszanie, samoodpowiedzialność, orientację na potrzeby klienta, istnienie ciągłego sprzężenia zwrotnego w działaniu, przyszłościowe myślenie, ograniczenie marnotrawstwa, koncentracja na mocnych stronach firmy i osób, prymat jakości, współpracownicy jako czynnik sukcesu. Zasady koncepcji LM W literaturze tematu znależć można szereg zasad, które w koncepcji LM znalazły uznanie i zastosowanie. Do głównych zaliczono  : działania małymi krokami, usuwanie błędów u źródła, orientację grupową, ciągłe ulepszanie, samoodpowiedzialność, orientację na potrzeby klienta, istnienie ciągłego sprzężenia zwrotnego w działaniu, przyszłościowe myślenie, ograniczenie marnotrawstwa, koncentracja na mocnych stronach firmy i osób, prymat jakości, współpracownicy jako czynnik sukcesu.

14 Obszary w firmie, na które ma wpływ koncepcja LM
W efekcie tak sprecyzowanych i zastosowanych zasad, w organizacji zachodzą następujące zmiany: następuje zmiana orientacji w doskonaleniu z funkcji na procesy. następuje spłaszczenie struktury organizacyjnej dzięki koncentracji działań na procesach i delegowaniu uprawnień. większość działań w organizacji przybiera charakter zespołowy. pracownicy lepiej rozumieją i zaspakajają potrzeby klientów zewnętrznych i wewnętrznych. zwiększa się szybkość komunikowania się. organizacja i jej uczestnicy nabywają kompetencje do uczenia się. do sukcesów i problemów podchodzi się w sposób złożony i całościowy. Obszary w firmie, na które ma wpływ koncepcja LM W efekcie tak sprecyzowanych i zastosowanych zasad, w organizacji zachodzą następujące zmiany: Następuje zmiana orientacji w doskonaleniu z funkcji na procesy. Następuje spłaszczenie struktury organizacyjnej dzięki koncentracji działań na procesach i delegowaniu uprawnień. Większość działań w organizacji przybiera charakter zespołowy. Pracownicy lepiej rozumieją i zaspakajają potrzeby klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Zwiększa się szybkość komunikowania się. Organizacja i jej uczestnicy nabywają kompetencje do uczenia się. Do sukcesów i problemów podchodzi się w sposób złożony i całościowy.

15 Metody i techniki stosowane podczas implementacji koncepcji LM
Skuteczność realizacji filozofii lean managementu uzależniona jest także od metod i technik stosowanych podczas implementacji tej koncepcji. Według Wildemanna H. lean management wymaga zastosowania następujących narzędzi wspomagających. Metody i techniki stosowane podczas implementacji koncepcji LM Skuteczność realizacji filozofii lean managementu uzależniona jest także od metod i technik stosowanych podczas implementacji tej koncepcji. Według Wildemanna H. lean management wymaga zastosowania następujących narzędzi wspomagających.

16 Metody i techniki: Just in Time
Koncepcja organizacji dostaw do firmy, która polega na dostarczaniu przez dostawców towarów zgodnie z określonymi przez zamawiającego parametrami, takimi jak: czas i częstotliwość oraz ilość, tak aby umożliwić obu stronom minimalizowanie zapasów magazynowych. Just in Time Koncepcja organizacji dostaw do firmy, która polega na dostarczaniu przez dostawców towarów zgodnie z określonymi przez zamawiającego parametrami, takimi jak: czas i częstotliwość oraz ilość, tak aby umożliwić obu stronom minimalizowanie zapasów magazynowych.

17 Metody i techniki: Kanban
Koncepcja związana z gospodarką materiałowo – magazynową i procesem produkcji. Celem jej jest optymalizacja przepływu surowców, półproduktów, części w całym procesie powstawania finalnych produktów tzn. od dostaw, przez magazyny, produkcję, pakowanie, magazyn wyrobów gotowych do dystrybucji. Kanban Koncepcja związana z gospodarką materiałowo – magazynową i procesem produkcji. Celem jej jest optymalizacja przepływu surowców, półproduktów, części w całym procesie powstawania finalnych produktów tzn. od dostaw, przez magazyny, produkcję, pakowanie, magazyn wyrobów gotowych do dystrybucji.

18 Metody i techniki: Total Quality Management
Total Quality Management Według H. Steinbeck’a jest metodą zarządzania organizacją opartą na zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich pracowników, których centralnym punktem zainteresowania jest jakość. Ma ona na celu, przez osiąganie zadowolenia klientów, zapewnienie przedsiębiorstwu długotrwałego sukcesu oraz przynoszenie korzyści członkom organizacji i społeczeństwu”. Total Quality Management Total Quality Management Według H. Steinbeck’a jest metodą zarządzania organizacją opartą na zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich pracowników, których centralnym punktem zainteresowania jest jakość. Ma ona na celu, przez osiąganie zadowolenia klientów, zapewnienie przedsiębiorstwu długotrwałego sukcesu oraz przynoszenie korzyści członkom organizacji i społeczeństwu”.

19 Metody i techniki: Koła Jakości
Koncepcja „kół jakości” pochodzi z Japonii i jest jedną z metod osiągania trwałej poprawy w obszarze jakości. Koła jakości mają charakter formalny i angażują pracowników z danego procesu do dokonywania analiz, przeglądów sposobów pracy, współpracy, dyskusji i opracowywania programów rozwijających jakość. Koła jakości stanowią ważne narzędzie w polityce jakości. Koła Jakości Koncepcja „kół jakości” pochodzi z Japonii i jest jedną z metod osiągania trwałej poprawy w obszarze jakości. Koła jakości mają charakter formalny i angażują pracowników z danego procesu do dokonywania analiz, przeglądów sposobów pracy, współpracy, dyskusji i opracowywania programów rozwijających jakość. Koła jakości stanowią ważne narzędzie w polityce jakości.

20 Metody i techniki: Kaizen
Metodyka Kaizen zakłada usprawnianie wszystkich procesów, działań  w przedsiębiorstwie. Proces poprawy wg. ideologii Kaizen nie ma charakteru radykalnego lecz ciągły i postępowy. Doskonalące organizację zmiany dokonywane są „krok po kroku” z zachowaniem sprzężenia zwrotnego, którego celem jest powtórne diagnozowanie możliwości poprawy. Kaizen Metodyka Kaizen zakłada usprawnianie wszystkich procesów, działań  w przedsiębiorstwie. Proces poprawy wg. ideologii Kaizen nie ma charakteru radykalnego lecz ciągły i postępowy. Doskonalące organizację zmiany dokonywane są „krok po kroku” z zachowaniem sprzężenia zwrotnego, którego celem jest powtórne diagnozowanie możliwości poprawy.

21 Metody i techniki: Computer Integrated Manufacture
CIM jest zintegrowanym informatycznym narzędziem wspomagającym proces projektowania i produkcji. Na CIM składają się m.in. komputerowe wspomaganie projektowania – Computer Aided Design i komputerowe wspomaganie wytwarzania – Computer Aided Manufacturing. Computer Integrated Manufacture CIM jest zintegrowanym informatycznym narzędziem wspomagającym proces projektowania i produkcji. Na CIM składają się m.in. komputerowe wspomaganie projektowania – Computer Aided Design i komputerowe wspomaganie wytwarzania – Computer Aided Manufacturing.

22 Metody i techniki: Analizy produkcyjno – techniczne
W realizacji takiego typu analiz pomagają następujące programy: projektowanie na potrzeby procesów wytwarzania – Design for Manufacture, projektowanie procesu montażu – Design for Assembly. Analizy produkcyjno – techniczne W realizacji takiego typu analiz pomagają następujące programy: projektowanie na potrzeby procesów wytwarzania – Design for Manufacture, projektowanie procesu montażu – Design for Assembly.

23 Metody i techniki: Quality Funktion Deployment
QFD koncentruje się na integrowaniu działań w ramach badań i rozwoju, logistyki, produkcji, sprzedaży w celu efektywnego zamieniania rozpoznanych potrzeb klientów w produkty. Quality Funktion Deployment QFD koncentruje się na integrowaniu działań w ramach badań i rozwoju, logistyki, produkcji, sprzedaży w celu efektywnego zamieniania rozpoznanych potrzeb klientów w produkty.


Pobierz ppt "LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W PRZYWÓDZTWIE KOSZTOWYMI I ZRÓŻNICOWANEJ ORIENTACJI NA KLIENTA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google