Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 1 Drogi zwalczania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 1 Drogi zwalczania."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 1 Drogi zwalczania przestępczości Prawo policyjne Obrona przed zagrożeniami Zapobiegawcze zwalczanie czynów karalnych Utrata korzyści majątkowych Wykorzystanie w sprawach karnych Prawo karne materiałowo Prawo karno-procesowe formalnie Utrata korzyści majątkowych Za każdym razem przy użyciu działań jawnych i/ lub niejawnych

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 2 / Prawo policyjne / Obrona przed zagrożeniami Zwalczanie zapobiegawcze przy czynach karalnych o dużym znaczeniu Przestępstwa ciężkie zgodnie z katalogiem paragraf 100a KPK Także sprzeniewierzenie i korupcja ze względu na szkodliwość społeczną Zbieranie danych Stwierdzanie tożsamości Obserwacje Niejawne środki techniczne także w mieszkaniach/ z mieszkań Osoby zaufanie/ wywiadowcy niejawni Obserwacja policyjna sprawców intensywnych Zatrzymanie pod dozorem policji (aresztowanie ) Przeszukiwanie osób i przedmiotów Wchodzenie do mieszkań i ich przeszukiwanie ( do pomieszczeń firmowych ) Zabezpieczanie ( konfiskata )

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 3 Prawo karne / Prawo karno-procesowe włącznie z przepadkiem korzyści majątkowych Podsłuch telekomunikacyjny włącznie z danymi o połączeniach Zastosowanie katalogu czynów karalnych zgodnie z paragrafem 100a KPK Podsłuchiwanie słów nie wypowiadanych publicznie także z mieszkania z katalogiem czynów karalnych Niejawni wywiadowcy m. in. w przypadku czynów karalnych popełnianych zawodowo lub nałogowo lub przez członka bandy Obserwacje Zabezpieczenie przypadkowych znalezisk Przeszukanie u sprawcy / lub osoby trzeciej Zatrzymania i Utrata korzyści majątkowych przez przepadek / konfiskatę itd. Także z legalnego majątku sprawcy Pojęcie : czyny karalne o dużym znaczeniu

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 4 Kompetencje nakazowe dla działań karno-procesowych zasada : Sędzia ( śledczy ) W przypadku pilnym : prokuratura lub częściowo Funkcjonariusz policji jako funkcjonariusz pomocniczy prokuratury Przy uregulowaniach dotyczących przypadków pilnych późniejsze potwierdzenie sędziego Przeszukanie : jak obok Podsłuch telefoniczny : brak kompetencji dla policji Wywiadowcy niejawni : zgoda prokuratury Podsłuchiwanie słów nie wypowiadanych publicznie, zarządzenie także funkcjonariusze policji, jednakże w przypadku działań w mieszkaniu/ z mieszkania izba karna Sądu Krajowego

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 5 W szczególności Przeszukania w celu znalezienia środków dowodowych i zabezpieczenia majątku (majątku sprawcy) Zajęcia i zabezpieczenia majątku rzeczowego, nieruchomości, wierzytelności itd. Przesłuchania świadków, ew. w prokuraturze Inne działania Działania karno-procesowe

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 6 Działania karno-procesowe Regulacja T / N Niejawni policjanciT Niejawni wywiadowcyT Podsłuch akustyczny i nagrania poza mieszkaniami N Monitoring telekomunikacyjnyN Podsłuch akustyczny i nagrania wewnątrz mieszkań T Działania ukryte

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 7 Działania karno-procesowe Przeszukanie u obwinionego, §§ 102, 105 KPK Przeszukanie u osób trzecich, §§ 103,105 KPK - Cechy szczególne : szczególne grupy zawodowe, takie jak rewidenci gospodarczy, doradcy podatkowi i in. osoby prawne banki instytucje Rzeczy znalezione przypadkowo ( do innych przestępstw ), § 108 KPK

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 8 Środków dowodowych : Sędzia śledczy Gdy periculum in mora Prokuratura Policja Wartości majatkowych Sędzia śledczy Gdy periculum in mora Prokuratura( także przy wierzytelnościach, nieruchomościach) Policja tylko przy rzeczach (przedmiotach ) Działania karno-procesowe Kompetencje nakazowe przy zajęciach: Przy majątku : sądowe zabezpieczenie mienia powyżej wysokości szkody

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 9 Taktyka kryminalna / Przeszukanie Cel :Znalezienie środków dowodowych Znalezienie przedmiotów majątkowych Znalezienie śladów majątkowych przedtem : informacje i źródła informacji : Materiały urzędowe / rejestry / dawne postępowania Księga wieczysta ( długi gruntowe ) Wykorzystanie rzeczoznawców Wywiady gospodarcze, rejestr handlowy

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 10 Zastosowanie metod z zakresu przestępczości gospodarczej Stwierdzenie : Przewaga sprawców w zakresie wiedzy dzięki wykorzystaniu kupionej wiedzy merytorycznej rewidenci gospodarczy, doradcy podatkowi, adwokaci Następstwo : Wykorzystanie wiedzy merytorycznej przez policję i prokuraturę tu : grupa rewidentów z zakresu przestępczości gospodarczej z zatrudnionymi referentami gospodarczymi i zatrudnionymi księgowymi bilansistami - potem przed sądem jako rzeczoznawcy świadkowie -

11 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 11 Założenie: doświadczenie na obszarach finansów i rachunkowości ( rewidenci gospodarczy, podatki, rewidenci urzędów finansowych) Pomoc przy zakładaniu sprawy Współdziałanie przy przeszukaniach Współdziałanie przy przesłuchaniach, pomoc fachowa Przeprowadzanie śledztw finansowych Sprawdzanie i przedstawianie odpowiedzialności prawnych i rzeczywistych Zastosowanie metod z zakresu przestępczości gospodarczej

12 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 12 Zastosowanie metod z zakresu przestępczości gospodarczej Przeprowadzanie analiz firmowych i finansowych Sporządzanie bilansów kontrolnych dla przeglądu rzeczywistej sytuacji w zakresie majątku, dochodów i finansów Sprawdzaniu prospektów przy ofertach udziału Sprawdzanie umów, sposobów sporządzania umów, także umowy o doradztwo i bezwartościowe ekspertyzy, Sprawdzanie trwałości wartości zabezpieczeń, nieruchomości etc. Analizy przepływu pieniądza i transferu kapitałowego Sporządzanie danych dot. dochodów i majątku Ustalanie miejsca znajdowania się zysków osiągniętych na drodze przestępstwa

13 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 13 Przeszukanie Przedmioty istotne / materiały Nierucho- mości Wierzytel- ności Umowy kupna / sprzedaże Dowody zapłaty/finansowanie Mat. hipoteczne./ -wykreślenie hipoteki Zabezpieczenia zagranicą Dłużne listy gruntowe Drugie mieszkanie/ biuro/ skład Pożyczki na rzecz osób trzecich Uznanie długów osób trzecich

14 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 14 Taktyka kryminalna / Przeszukanie Przedmioty istotne / materiały Bank Wyciągi z kont Dowody wpłat Ustalanie dochodu z odsetek Inwestycje lokaty bankowe, książeczki oszczędnościowe Umowy najmu skrytki Pełnomocnictwa bankowe Hipoteki / zabezpieczenia / przejmowanie długów Bieżące płatności za drugie mieszkanie

15 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 15 Wskazowki kryminalno-taktyczne

16 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 16

17 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 17 Taktyka kryminalna / Przeszukanie Przedmioty istotne / materiały Ubezpieczenie Ubezpieczenie na życie / rentowe Oszczędności z przeznaczeniem na inwestycje mieszkaniowe Ubezpieczenie rzeczy, gosp. domowego, mieszkania Firmy w kraju i zagranicą, Notariaty założycielskie Wkłady kapitałowe Umowy o powiernictwo z osobami trzecimi Umowy zdominowania Układy z użyciem osób podstawionych Dokumentacja poszkodowanego Udziały

18 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 18 Taktyka kryminalna / Przeszukanie,Przedmioty istotne / materiały A ponadto m. in. pojazdy – własność – zapłata – spłata rat leasingowych Karty kredytowe / zapłata za obroty Dokumentacja podróży / zdjęcia / kalendarze Telefon / telefon komórkowy Technika komputerowa Przedmioty należące do majątku i dowody zakupu Inne materiały dotyczące dochodu

19 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 19 Wykorzystanie struktur przemysłowych Osoby prawne w kraju i zagranicą : -w Niemczech : przeważnie sp. z o.o. i spółki akcyjne -międzynarodowo : Limited`s ( Ltd ) jak sp. z o.o. PLc jak spółka akcyjna Osoby odpowiedzialne : ustawowy przedstawiciel i zarządzający spółką członkowie zarządu

20 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 20 Powiązania pomiędzy firmami

21 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 21 Wykorzystanie struktur zawodowych

22 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 22 Wykorzystanie struktur zawodowych Układy z wykorzystaniem osób podstawionych Ktoś sam znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej Sprawcy wykorzystują jego słabości / uzależnienia, Jak alkohol, uzależnienie od narkotyków, Osoba ta jest tylko w niewielkim stopniu czynna w firmie istotnej dla popełnianego czynu Osoba ta nie zna procedur firmowych i biznesowych i nie posiada typowej dla danej branży wiedzy merytorycznej, np. w branży eksportowej Osoba ta nie ma pełnomocnictw bankowych, mimo iż wpisana jest jako ustawowy przedstawiciel i zarządzający firmą, Osoba ta posiada wprawdzie pełnomocnictwa bankowe, ale transakcje pieniężna realizowane są przez inne osoby, wyposażone w pełnomocnictwa bankowe, które ew. pojawiają się w banku osobiście.

23 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 23 Wytropienie majątku Przyporządkowanie majątku Zabezpieczenie majątku przy założeniu : czyn karalny – sprawca – to, co uzyskano ( majątek ) Przepadek korzyści majątkowych przy zyskach z czynów karalnych Nasze zadanie:


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 1 Drogi zwalczania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google