Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kredyt hipoteczny od A do Z

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kredyt hipoteczny od A do Z"— Zapis prezentacji:

1 Kredyt hipoteczny od A do Z
Wrocław, 12 marzec 2008 r.

2 HIPOTEKA Hipoteka to forma zabezpieczenia wierzytelności, polegająca na ustanowieniu rzeczowego prawa na nieruchomości. Takie zabezpieczenie gwarantuje kredytodawcy zaspokojenie roszczeń, czyli spłatę długu przez kredytobiorcę, nawet gdy ten nie będzie posiadał płynności finansowej

3 Przeznaczenie kredytu hipotecznego
Czym charakteryzuje się kredyt hipoteczny: udzielany jest na długie lata banki żądają zabezpieczenia pewnego, które nie straci na wartości- jest nim hipoteka nabywanej nieruchomości W dziale IV Księgi Wieczystej nabywanej nieruchomości, wpis hipoteczny na rzecz banku będzie widniał do momentu całkowitej spłaty kredytu Kredytem zabezpieczonym na hipotece nieruchomości możemy sfinansować m.in.: zakup domu, mieszkania, lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, remont, modernizację, zakup działki budowlanej, spłatę innego kredytu zaciągniętego na cel mieszkaniowy, cel dowolny – pożyczka hipoteczna, kredyt konsolidacyjny

4 Zabezpieczenia Obligatoryjne i docelowe: hipoteka na nieruchomości
2. Podstawowe: pełnomocnictwo do konta w banku cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości polisa ubezpieczenia na życie – bank uposażony przelew wierzytelności – deweloper, spółdzielnia

5 Zabezpieczenia Pomostowe:
ubezpieczenie kredytu do czasu ustanowienia hipoteki kaucja, zastaw rejestrowy, blokada środków poręczenie wekslowe wg prawa wekslowego

6 Zdolność kredytowa Posiadanie przez bank zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki na nieruchomości nie zwalnia z obowiązku posiadania przez klienta tzw. zdolności kredytowej, czyli zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu, która oceniana jest przez bank. Zdolność kredytowa obliczana jest na podst. między innymi: dochodów, obciążeń kredytowych i prawnych, ilości osób w gospodarstwie domowym.

7 Zdolność kredytowa Źródła dochodów:
umowa na czas nieokreślony lub określony emerytura /renta stała/świadczenie przedemerytalne działalność gospodarcza (księga przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa) umowa zlecenia, o dzieło, agencyjna

8 Oprocentowanie: tradycyjne, WIBOR, LIBOR
Oprocentowanie zmienne, ustalane jest na dwa sposoby: Rynkowa stopa procentowa powiększona o marżę banku wyrażana jest przez stawki WIBOR (dla kredytów w PLN), LIBOR (kredyty w walutach obcych) w zależności od banku stosowane są 3- lub 6- miesięczne stopy procentowe To oprocentowanie ma odniesienie do rzeczywistej, realnej ceny pieniądza, co jest niewątpliwie ważne, gdyż daje nam pewność, że nasz kredyt relatywnie nie podrożeje, a wszelkie zmiany dokonywać się będą według jasnych zasad.

9 Oprocentowanie: tradycyjne, WIBOR, LIBOR
2) Oprocentowanie ustalone przez bank: oprocentowanie stałe bank sam ustala oprocentowanie (zmienne) w czasie trwania kredytu bank, mimo obniżki stóp procentowych, nie musi ich zmieniać. Kiedy podpiszemy umowę, wówczas oczywiście o wszelkich zmianach będziemy informowani, ale bez możliwości wpływania na nie. W umowie kredytowej zawarty jest zapis, że w przypadku odmowy, mamy prawo wypowiedzieć umowę kredytową, co wiąże się z oddaniem pożyczonych pieniędzy.

10 Opłaty za kredyt Poza oprocentowaniem na rzeczywisty koszt kredytu składa się: Prowizja od udzielonego kredytu, którą płacimy jednorazowo, obliczana jest procentowo od kwoty kredytu; prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, prowizja za przewalutowanie, itp. Ubezpieczenia: ubezpieczenie pomostowe, które jest płacone przez nas do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej; ubezpieczenie nieruchomości ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w niektórych przypadkach obowiązkowe ubezpieczenie na życie i od utraty pracy.

11 Piotr Mikuła Specjalista ds. Rynku Mieszkaniowego
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ  Piotr Mikuła Specjalista ds. Rynku Mieszkaniowego


Pobierz ppt "Kredyt hipoteczny od A do Z"

Podobne prezentacje


Reklamy Google