Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe ODSETKI. Odsetki Odsetki ART.11 UM- OECD ART.11 UM- OECD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe ODSETKI. Odsetki Odsetki ART.11 UM- OECD ART.11 UM- OECD."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe ODSETKI

2 Odsetki Odsetki ART.11 UM- OECD ART.11 UM- OECD

3 Odsetki Pojęcie Odsetki Art.11 ust.3 UM-OECD Pojęcie Odsetki Art.11 ust.3 UM-OECD

4 Odsetki Dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności : Dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności : Uwaga : jeżeli pożyczka dzieli ryzyko dłużnika odsetki będą traktowane jak dywidendy Uwaga : jeżeli pożyczka dzieli ryzyko dłużnika odsetki będą traktowane jak dywidendy

5 Odsetki Dochody z pożyczek rządowych Dochody z pożyczek rządowych Dochody z obligacji i skryptów dłużnych (włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami) Dochody z obligacji i skryptów dłużnych (włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami) Uwaga : odsetki od obligacji zamiennych na akcje – do momentu konwersji Uwaga : odsetki od obligacji zamiennych na akcje – do momentu konwersji

6 Odsetki Nie są odsetkami kary z tytułu opóźnionej zapłaty Nie są odsetkami kary z tytułu opóźnionej zapłaty

7 Odsetki Definicja odsetek jest wyczerpująca – brak odwołania do ustawodawstwa krajowego Definicja odsetek jest wyczerpująca – brak odwołania do ustawodawstwa krajowego

8 Odsetki Jaka jest różnica pomiędzy dywidendami i odsetkami z punktu widzenia traktowania podatkowego ? Jaka jest różnica pomiędzy dywidendami i odsetkami z punktu widzenia traktowania podatkowego ? Niedostateczna kapitalizacja Niedostateczna kapitalizacja

9 Odsetki Art.11 ust.1 i 2 UM-OECD Art.11 ust.1 i 2 UM-OECD

10 Odsetki 1.Odsetki, które powstają w umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie 1.Odsetki, które powstają w umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie

11 Odsetki 2. Jednakże takie odsetki mogą być opodatkowane także w tym umawiającym się państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, ale jeżeli osoba uprawniona (ang.beneficial owner) do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty brutto tych odsetek. 2. Jednakże takie odsetki mogą być opodatkowane także w tym umawiającym się państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, ale jeżeli osoba uprawniona (ang.beneficial owner) do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty brutto tych odsetek.

12 Odsetki W umowach bilateralnych państwo źródła może zwolnić odsetki od opodatkowania lub niektóre ich rodzaje. Najczęściej : W umowach bilateralnych państwo źródła może zwolnić odsetki od opodatkowania lub niektóre ich rodzaje. Najczęściej : Odsetki wypłacane państwu, jednostkom samorządowym, bankowi centralnemu, Odsetki wypłacane państwu, jednostkom samorządowym, bankowi centralnemu, Odsetki wypłacane przez państwo, jednostki samorządu, Odsetki wypłacane przez państwo, jednostki samorządu, Odsetki wypłacane instytucjom finansowym, Odsetki wypłacane instytucjom finansowym, Odsetki wypłacane w ramach programu finansowania eksportu Odsetki wypłacane w ramach programu finansowania eksportu

13 Państwo Z Państwo Y Osoba A Osoba B pożyczka Odsetki nie więcej niż 10 %WHT

14 Odsetki Art. 11 ust.4 Art. 11 ust.4 Odsetki a Zakład Odsetki a Zakład

15 Państwo X Państwo Y Spółka A Zakład spółki A (wierzytelność z tytułu odsetek) Spółka B (spółka wypłacająca odsetki)

16 Odsetki Art.11 ust.5 Art.11 ust.5 Odsetki powstają w umawiającym się państwie ??? Odsetki powstają w umawiającym się państwie ???

17 Odsetki Art.11 ust.5 Art.11 ust.5 Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli płatnikiem jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli płatnikiem jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie

18 Odsetki Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie, posiada w umawiającym się Państwie zakład, w związku z działalnością którego powstało zobowiązanie, z tytułu którego są wypłacane odsetki i zapłata odsetek jest pokrywana przez ten zakład, to uważa się że odsetki takie powstają w państwie, w którym położony jest zakład Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie, posiada w umawiającym się Państwie zakład, w związku z działalnością którego powstało zobowiązanie, z tytułu którego są wypłacane odsetki i zapłata odsetek jest pokrywana przez ten zakład, to uważa się że odsetki takie powstają w państwie, w którym położony jest zakład

19 Odsetki Zakład jest odbiorcą (płatnikiem odsetek) Zakład jest odbiorcą (płatnikiem odsetek)

20 Odsetki Odsetki Państwo X Państwo Y Państwo Z spółka A spółka B zakład spółki A odsetki pożyczka

21 Odsetki Art.11 ust. 6 Art.11 ust. 6 Wypłata odsetek pomiędzy podmiotami powiązanymi Wypłata odsetek pomiędzy podmiotami powiązanymi

22 Odsetki Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań między płatnikiem a osobą uprawnioną do odsetek lub powiązań między nimi a osobą trzecią kwota odsetek związana z zadłużeniem, z tytułu którego są wypłacane, przekracza kwotę, która byłaby uzgodniona pomiędzy płatnikiem a osobą uprawnioną, bez tych powiązań, wówczas postanowienia tego artykułu mają zastosowanie tylko do ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadwyżka ponad wymienioną poprzednio część podlega opodatkowaniu w każdym Umawiającym się Państwie zgodnie z jego prawem i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej Konwencji. Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań między płatnikiem a osobą uprawnioną do odsetek lub powiązań między nimi a osobą trzecią kwota odsetek związana z zadłużeniem, z tytułu którego są wypłacane, przekracza kwotę, która byłaby uzgodniona pomiędzy płatnikiem a osobą uprawnioną, bez tych powiązań, wówczas postanowienia tego artykułu mają zastosowanie tylko do ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadwyżka ponad wymienioną poprzednio część podlega opodatkowaniu w każdym Umawiającym się Państwie zgodnie z jego prawem i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej Konwencji.

23 Odsetki Pojęcie beneficial owner w regulacjach dotyczących odsetek Pojęcie beneficial owner w regulacjach dotyczących odsetek

24 Wykorzystanie spółki pośredniczącej – sytuacja wyjściowa Państwo A Państwo B Osoba fizyczna X Spółka Y pożyczka Odsetki 25 %podatek u źródła

25 Planowanie Podatkowe Planowanie Podatkowe Państwo C (brak podatku u źródła) Państwo A Państwo B Osoba fizyczna X spółka Z – spółka kanałowa Spółka Y odsetki 10 % Podatek u źródła

26 Odsetki Przepisy krajowe Przepisy krajowe Stawka krajowa od odsetek wypłacanych nierezydentom : 20 % (art. 29 pdof, art.21 pdop) Stawka krajowa od odsetek wypłacanych nierezydentom : 20 % (art. 29 pdof, art.21 pdop) Stawka krajowa od odsetek zagranicznych uzyskiwanych przez rezydentów – 19 % (osoby fizyczne i prawne) Stawka krajowa od odsetek zagranicznych uzyskiwanych przez rezydentów – 19 % (osoby fizyczne i prawne) Uwaga: przepisy implementujące dyrektywy UE Uwaga: przepisy implementujące dyrektywy UE

27 Pojęcie odsetek – polskie orzecznictwo Pojęcie odsetek na gruncie UPO – orzecznictwo Pojęcie odsetek na gruncie UPO – orzecznictwo III SA/Wa 3183/08; III SA/Wa 1917/07 III SA/Wa 3183/08; III SA/Wa 1917/07 Czy pod pojęciem jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank użytym w polsko niemieckiej UPO należy rozumieć oprócz pożyczek w rozumieniu prawa bankowego również kredyty, lokaty bankowe, środki przechowywane na rachunkach bieżących innych banków oraz emisję bankowych papierów wartościowych ? Czy formą pożyczki są także hipoteczne listy zastawne i publiczne listy zastawne ? Czy pod pojęciem jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank użytym w polsko niemieckiej UPO należy rozumieć oprócz pożyczek w rozumieniu prawa bankowego również kredyty, lokaty bankowe, środki przechowywane na rachunkach bieżących innych banków oraz emisję bankowych papierów wartościowych ? Czy formą pożyczki są także hipoteczne listy zastawne i publiczne listy zastawne ?


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe ODSETKI. Odsetki Odsetki ART.11 UM- OECD ART.11 UM- OECD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google