Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Definicje pojęć : § 331 KK :

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Definicje pojęć : § 331 KK :"— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Definicje pojęć : § 331 KK : przyjęcie korzyści § 332 KK : sprzedajność § 333 KK : udzielenie korzyści § 334 KK : przekupstwo § 108 KK : Przekupstwo posłów Korupcja ( sytuacyjna lub strukturalna ) Jest z punktu widzenia prawa karnego określona jako § 299 KK ( poprzednio § 12 ustawy o nieuczciwej konkurencji ) żaden funkcjonariusz publiczny przekupstwo i sprzedajność w stosunkach biznesowych

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 §§331, 333 KK BiorącyDający Prawidłowe wykony- wanie obowiązków Służbowych § 331 KK Przyjęcie korzyści Sprawcą jest funkcjonariusz publiczny, który w zamian za wykonywanie obowiązków służbowych dla siebie lub dla osoby trzeciej domaga się, przyjmuje obietnicę korzyści lub przyjmuje jakąś korzyść. Zagrożenie karą:... Do trzech lat pozbawienia wolności lub karą pieniężną... § 333 KK Udzielenie korzyści Sprawca oferuje, obiecuje lub udziela funkcjonariuszowi publicznemu dla niego lub dla osoby trzeciej (analogicznie do § 331 KK) korzyści na wypełnianie obowiązków służbowych. Zagrożenie karą :... Do trzech lat pozbawienia wolności lub karą pieniężną... Korupcja – zespół znamion czynu przestępczego I

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 §§ 332, 334 KKBiorącyDający Niezgodne z przepisami wykonywanie obowiązków służbowych § 332 KK Sprzedajność Sprawca jest funkcjonariuszem, który jako świadczenie wzajemne za dokonane lub przyszłe niezgodne z przepisami wykonywanie obowiązków służbowych korzyści... żąda, przyjmuje jej obietnicę lub korzyść taką przyjmuje. Podstawowe zagrożenie karą:... 6 miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności... § 334 KK Przekupstwo Sprawca oferuje, obiecuje lub udziela funkcjonariuszowi publicznemu... (analogicznie do § 332 KK) korzyść jako świadczenie wzajemne za dokonane lub przyszłe niezgodne z przepisami wykonywanie obowiązków służbowych. Podstawowe zagrożenie karą :... 3 miesiące do pięciu lat pozbawienia wolności... Korupcja – zespół znamion czynu przestępczego II

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Szczególnie ciężkie przypadki przekupstwa lub sprzedajności ( § 335 KK) Zagrożenie karą: 1 rok do 10 lat pozbawienia wolności Przesłanki: Kontynuowane przyjmowanie, Korzyści na dużą skalę - lub - Czyn dokonywany jest zawodowo lub przez daną osobę jako członka bandy US-26

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Obszary docelowe korupcji Wydawanie zezwoleń Wydawanie pozwoleń Zaniechanie działania organu administracyjnego Otrzymanie wspomożenia, subwencji, płatności Korzystne nabycie nieruchomości publicznych itp. Otrzymywanie informacji Przetargi

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Związanymi z tym przestępstwami są m. in. Zdrada tajemnicy Udaremnienie ścigania karnego przez urząd Uzgodnienia cenowe/ kartelowe Oszustwo Sprzeniewierzenie

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Korzyści o wartości pieniężnej Wypłaty gotówkowe, np. na finansowanie domów publicznych ( również z prowizji ze strony banku ) Udziały w przedsiębiorstwie dla osób prawnych Na korzyść własnych nieruchomości Kupno do 500.000 poniżej wartości rynkowej Świadczenia budowlane Rachunki pozorne za własne prace budowlane Wierzytelności 1 % od dużych kredytów Wierzytelności 5 % od średnich kredytów Ponadto pobory w polityce

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oferty korzyści (z praktyki) Ogólne oferty/ korzyści Zaproszenie na posiłek Bezpłatne krótkie wyjazdy Urządzanie uroczystości Podarunki / drobne podarunki Zakupy dla potrzeb uprawiania kosztownego hobby Bilety wstępu na imprezy kulturalne lub sportowe Oferowanie lukratywnej działalności ubocznej Oferty zatrudnienia / zlecenia dla krewnych Warunki specjalne dowolnego rodzaju Przyznawanie rabatów lub korzystnych warunków finansowania Luksusowe wyposażenie samochodu Naprawy domowe/prace ogrodowe Naprawy/ przeglądy samochodów Oferty na tle seksualnym Bezpłatne użytkowanie/ udostępnienie kosztownych samochodów US-30

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Wskazówki świadczące o korupcji Nagle zmieniony/ Zabieranie spraw do domu Nie wytłumaczalny styl życia Brak skarg, pogłoski Izolowanie siętam, gdzie na ogół występują Prywatne kontakty z oferentami/firmami nagłe zainteresowanie innym resortem Obecność mimo choroby Omijanie przetargów publicznych Brak różnorodności ofert Koncentracja zadań na jednej osobie Zawarcie umowy z warunkami Niekorzystnymi dla urzędu Nie wytłumaczalne skrócenie procedury Trudne do wyjaśnienia popieranie jednego oferenta – wielokrotne preferowanie określonych przedsiębiorstw

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Deficyty wewnątrzadministracyjne I (przykłady) Brak nadzoru służbowego i merytorycznego Brak kontroli Koncentracja zadań w rękach jednego pracownika (zasada jednej pary oczu) Za duża swoboda decyzji/ uznaniowa Za dużo lub nieprzejrzyste przepisy Niewystarczające szkolenie i doszkalanie Niewystarczająca komunikacja i informacja Usamodzielnienie się poszczególnych pracowników lub resortów

11 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Deficyty wewnątrzadministracyjne II (przykłady) Brak nadzoru służbowego i merytorycznego Brak kontroli Koncentracja zadań w rękach jednego pracownika (zasada jednej pary oczu) Za duża swoboda decyzji/ uznaniowa Za dużo lub nieprzejrzyste przepisy Niewystarczające szkolenie i doszkalanie Niewystarczająca komunikacja i informacja Usamodzielnienie się poszczególnych pracowników lub resortów US-33

12 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przykład Most WE (1) Sprawdzenie przez organy finansowe 1,9 mln DM prowizji nie możliwych do odliczenia Firma budowlana otrzymuje zlecenia publiczne w zakresie remontu mostu, usunięcia graffiti i budowy rusztowania Pierwsze przeszukania

13 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 PrzykładMost WE (2) Telefon od sędziego śledczego ze Szwajcarii Próba pobrania 1 mln DM ze szwajcarskiego konta obwinionego Doniesienie własne adwokata obwinionego:... 1 mln DM wypłat tytułem prowizji za pełnienie urzędu w ostatnich 10-15 latach Kolejne przeszukania – 90 miejsc, gdzie dokonano przeszukania, w tym ponad 60 firm budowlanych

14 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przypadek rozliczenia za tłumaczenie Rachunki tłumacza na sumę ponad 2.000.000 w związku z podsłuchem telekomunikacyjnym, Z tego około 900.000 bez faktycznego świadczenia Świadczenia na rzecz funkcjonariuszy kryminalnych w formie podróży, biletów wstępu, techniki komputerowej, Objęci także kierownicy urzędu jako osoby trzecie Beneficjent = urząd w przypadku techniki komputerowej Poza postępowaniem karnym także żądania regresowe pod adresem funkcjonariuszy kryminalnych w wysokości do 300.000 w pojedynczym przypadku US-36

15 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Urzędnik dochodzeniowy w sprawach podatkowych K z Berlina K pracował przy sprawie międzynarodowego oszustwa w zakresie podatku obrotowego (kartelu) Zapobiegł on postępowaniu karnemu, tylko postępowanie w sprawach zagrożonych karą grzywny Zmniejszenie zadłużenia podatkowego z DM 3.800.000 na DM 224.000 Świadczenie wzajemne przekupującego : samochód osobowy marki Daimler 41.000 Karalność z powodu sprzedajności, sprzeniewierzenia, udaremnienia ścigania karnego, pośrednie oszustwo podatkowe, fałszerstwo dokumentów, przy współsprawcy przekupstwo, podżeganie do sprzeniewierzenia i oszustwa podatkowe Wymiar kary : 4 lata względnie 4 ½ roku pozbawienia wolności


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Definicje pojęć : § 331 KK :"

Podobne prezentacje


Reklamy Google