Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Prewencja Część I Walka z korupcją

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Prewencja Część I Walka z korupcją"— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Prewencja Część I Walka z korupcją na przykładzie Berlina

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sytuacja w Berlinie Szkody spowodowane korupcją na około 100 mln / rok Ponadto szkody poprzez kartele, oszustwa subwencyjne itp. Korupcja i delikty pokrewne powodują szkody na rzecz majątku publicznego oraz nadszarpują zaufanie, jakim opinia publiczna darzy obiektywizm administracji

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sytuacja w Berlinie W latach 90-tych organy ścigania wykryły liczne przypadki poważnych przestępstw korupcyjnych – raczej bardziej przypadkowo i bez dodatkowego nacisku co do ścigania Śledztwa wykazały niepokojące powiązania między grupami przestępczymi i administracją publiczną Bez podejmowania działań odwetowych należało by się było obawiać takiego rozwoju sytuacji, w którym przestępczość zorganizowana miałaby znaczny wpływ na politykę i administrację

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Sytuacja w Berlinie Działania odwetowe Represyjne: poprawa sytuacji prawnej Zwiększenie wymiaru kary za szczególnie ciężkie przypadki Prewencyjne: utworzenie Antykorupcyjnej Grupy Roboczej

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Antykorupcyjna Grupa Robocza Połączenie know-how różnych obszarów administracyjnych Szerokie instrumenty represyjne i prewencyjne nie wystarczają Niewystarczająca kooperacja między organami władzy Nieufność i zawiść między różnymi gałęziami administracji utrudniają efektywne śledztwo

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Antykorupcyjna Grupa Robocza Połączenie istniejących struktur w jedną sieć Krajowe Ministerstwo Sprawiedliwości Prokuratury Krajowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Krajowy Urząd Kryminalny (LKA) Krajowe Ministerstwo Finansów Kontrola skarbowa Krajowe Ministerstwo Gospodarki i Pracy Krajowy Urząd Kartelowy Krajowe Ministerstwo Budownictwa i Mieszkalnictwa Krajowy Trybunał Obrachunkowy w roli obserwatora

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Antykorupcyjna Grupa Robocza Zadania Tworzenie strategii antykorupcyjnych 1. Analiza narażonych obszarów 2. Tworzenie specjalnego know-how dla celów walki z korupcją 3. Utworzenie centralnego biura do walki z korupcją 4. Przygotowanie wytycznych antykorupcyjnych 5. Koordynowanie informacji i doświadczenia 6. Przygotowanie wytycznych dla audytu wewnętrznego

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Antykorupcyjna Grupa Robocza Zadania Wdrożenie strategii antykorupcyjnych 1. Doradztwo na rzecz pojedynczych urzędów i opieka nad poszczególnymi przypadkami 2. Koordynowanie różnych organów władzy 3. Ewaluacja wyników

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Antykorupcyjna Grupa Robocza Zadania Przygotowanie wytycznych i wskaźników - Analiza ryzyka i zidentyfikowanie podatnych obszarów - Szukanie luk w zabezpieczeniu - Opracowanie kodeksów zachowania dla pracowników - Seminaria i kursy dla pracowników - Wytyczne dotyczące przyjmowania prezentów i zaproszeń - Rygorystyczne stosowanie zasady czterech oczu - Regularna rotacja pracowników - Ograniczenie wykonywania dodatkowych prac zarobkowych

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Antykorupcyjna Grupa Robocza Katalogi działań dla administracji - Utworzenie różnych centrów kompetencyjnych na potrzeby różnych faz projektów z zakresu zamówień publicznych oraz projektów budowlanych - Utworzenie bazy danych z wszystkimi przetargami do kontroli - Zobowiązanie do używania papieru nie do podrobienia do dokumentowania całej procedury udzielania zamówienia - Wykluczenie wszystkich wykonawców, którym w przeszłości można było udowodnić korupcję - Ograniczenie odwiedzin w firmach do przypadków absolutnie koniecznych, dokumentacja w aktach

11 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Antykorupcyjna Grupa Robocza Audyt wewnętrzny – centralny element niezbędnej strategii antykorupcyjnej W każdym ministerstwie i prawie w każdym organie władzy Niezhierarchizowany Zadania Zidentyfikowanie obszarów zagrożonych korupcją Wdrażanie działań prewencyjnych Doradzanie funkcjonariuszom publicznym Wspieranie dochodzeń w konkretnych przypadkach

12 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Antykorupcyjna Grupa Robocza Znaczenie audytu wewnętrznego Organy ścigania nie mogą działać bez początkowego podejrzenia Włączenie w dochodzenie w charakterze ekspertów Problemy szczególne: anonimowe zawiadomienia o przestępstwie i prasa


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Prewencja Część I Walka z korupcją"

Podobne prezentacje


Reklamy Google