Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Berlińska Policja Twójpartner.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Berlińska Policja Twójpartner."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Berlińska Policja Twójpartner dla bezpieczeństwa Twój partner dla bezpieczeństwa

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Berlińska Policja – Krajowy Urząd Kryminalny - Ściganie międzynarodowe - Drogi współpracy - Obszar tematyczny Współpraca w UE WS/SW - Profil Berlińskiej Policji - Praca w oparciu o projekty - Prognoza

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Republika Federalna Niemiec Federalizm Federalna struktura policji Federalna struktura wymiaru sprawiedliwości Kooperacja z tej samej pozycji Obszary decyzyjne Ściganie karne: prokuratura Zażegnywanie zagrożeń: policja

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Współpraca Policja-Prokuratura Stała wymiana informacji o stanie śledztwa, dynamice przestępczości Kompetencje wyspecjalizowane ‹Ciężkie delikty popełniane na osobach ‹Przestępczość zorganizowana ‹Przestępczość gospodarcza ‹Ekstremizm, terroryzm ‹Współpraca międzynarodowa, pomoc prawna Wspólne grupy robocze

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Współpraca międzynarodowa w zakresie ścigania karnego Umowy międzynarodowe (ONZ, Rada UE) Schengen > Układ UE Porozumienie w sprawie realizacji układu z Schengen Pomoc prawna Umowy wielostronne Umowy dwustronne Europejska Akademia Policyjna Środkowoeuropejska Akademia Policyjna Europol Analytical Work Files The Europol Computer System Rozszerzenie UE – szanse i ryzyka Pozycja Berlina Wspólne działania na zasadzie wzajemności

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Pomoc prawna - kanały Kanał dyplomatyczny Kanał ministerialny Współpraca organów wymiaru sprawiedliwości Policyjna wymiana informacji Wspólna praca policji Kanał dyplomatyczny jest wiążący, jeżeli regulacje umowne nie dopuszczają współpracy innego rodzaju.

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Międzynarodowe stosunki umowne Europejska konwencja o ekstradycji (18.04.1960) + Protokoły z dnia 20.08.1979, 05.06.1983 Europejska konwencja o pomocy w sprawach karnych (12.06.1962) + Protokół z dnia 12.04.1982 Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu Europejska konwencja o przekazywaniu osób skazanych+ Protokół z dnia 01.06.2000 Konwencja w sprawie zwalczania korupcji z dnia 01.07.2002 Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa z dnia 01.09.1993 Konwencja o cyber-przestępczości (cybercrime) z dnia 01.07.2004

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Umowy dwustronne Niemcy Umowa z Monheim F-D Niemiecko-szwajcarska umowa policyjna Niemiecko-austriacka umowa policyjna Niemiecko-czeska umowa policyjna Umowa międzyrządowa D-PL (1995/2002) Umowa policyjna D-DK D-NL umowa policyjna Umowy o współpracy między policją D (SL, RP, NW, BW) z B, NL i L

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Europejska Akademia Policyjna Tampere 15-16. paźdź. 1999 Decyzja Rady UE z dnia 22. grudn.2000 Cele Wzmocnienie współpracy między krajowymi szkołami/akademiami policyjnymi Tworzenie wspólnych inicjatyw Sieć dla kadry kierowniczej Praktyka EAP w Niemczech Oferta Dostęp dla krajów trzecich

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przykład: Środkowoeuropejska Akademia Policyjna MEPA Uczestnicy HU, D, A, PL, CH, SK, SL, CZ Cele Zwalczanie międzynarodowej przestępczości przez seminaria bazowe Tworzenie kolegialnych sieci Grupa docelowa: kadra zarządzająca policji średniego szczebla Działania Seminaria, warsztaty Koordynacja przez centralę w Wiedniu

11 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Europol - Kraje

12 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 EUROPOL – Mandaty Zorganizowana struktura przestępcza i dotknięte przynajmniej dwa kraje członkowskie Narkotyki Nielegalna migracja Terroryzm Nielegalny obrót pojazdami Handel ludźmi, łącznie z pornografią dziecięcą Fałszowanie pieniędzy () Pranie brudnych pieniędzy … inne obszary z zakresu ciężkiej przestępczości: zabójstwa, zabójstwa umyślne, przestępczość finansowa, przestępczość komputerowa. …

13 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Europol – struktura organizacyjna

14 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Welcome to the "Member States" site of the EJN This site exclusively contains national information. It is divided into 15 sections, each dedicated to a Member State. To start exploring, select a country on the map or from the above navigation bar. To get directly to the alphabetical list of the Contact Points, click here. For the latest Announcements, click here. For the SOLON glossary, click here.

15 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Rozszerzenie UE – Granice Swobodny przepływ towarów Swobodny przepływ osób Wizy Obywatelstwo Unii Kraje trzecie Podejmowanie pracy

16 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Wspólne działania - System informacyjny oparty na Schengen - Europejski nakaz aresztowania - Wykonanie zarządzeń zabezpieczających postępowanie: środki dowodowe, zabezpieczenie - Wzajemne uznanie działań kończących postępowanie - Eurodac - Dane do analizy kodów DNA - Walka z terroryzmem

17 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Policja Berlińska Współpraca międzynarodowa Pomoc prawna i przepływ informacji między policją Współpraca w szerszym znaczeniu ‹(dwustronna) wymiana ekspertów, Centers of Excellence ‹Misje policyjne (misje ONZ/UE) ‹Projekty unijne –obecnie LV, HU, EE, TR, PL

18 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Policja Berlińska – Cele I Policja stołeczna a zmienione wymogi w drodze umiędzynarodowienia ścigania karnego, Spowodować wzrost zdolności Europy oraz zyskiwać na profilu na płaszczyźnie wewnętrznej i międzynarodowej, Wzmocnić gotowość współpracy wykraczającej poza projekt, Stworzyć kompatybilne struktury, Pozyskiwać rozpoznania przez policję zagraniczną, Tempelhofer Damm 12, 12101 BerlinUwe.Wilhelms@polizei.verwalt-berlin.de 4664-965000Uwe.Wilhelms@polizei.verwalt-berlin.de Der Polizeipräsident in Berlin – LKA 65 Kriminaldirektor Uwe Wilhelms EU-Förderprogramme

19 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Policja Berlińska – Cele II Efekty zwrotne i edukacyjne poprzez stosowanie własnych koncepcji / wymianę doświadczeń, Doskonalenie zawodowe pracowników, Wprowadzenie / stworzenie profesjonalnych metod / technik zarządzania projektem, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie jakością Tempelhofer Damm 12, 12101 BerlinUwe.Wilhelms@polizei.verwalt-berlin.de 4664-965000Uwe.Wilhelms@polizei.verwalt-berlin.de Der Polizeipräsident in Berlin – LKA 65 Kriminaldirektor Uwe Wilhelms EU-Förderprogramme Mai 2005

20 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Bezpieczeństwo w Europie - Prognoza Program strategiczny BKA Problemy niezawodności Pełzający rozwój To nie jest jednokierunkowa droga Zachód-Wschód Zmiany stopniowe ‹PZ i ciężka przestępczość grup zorganizowanych ‹Handel ludźmi, przestępstwa narkotykowe, przemyt pojazdów mechanicznych Stabilizacja istniejących struktur PZ

21 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Bezpieczeństwo w Europie - Prognoza Opóźnione działanie metod policji kryminalnej Wzrost przestępczości subwencyjnej Ekstremizm/terroryzm wobec obcokrajowców Przeciwnicy globalizacji (SiO) Napływ ludzi Znaczenie SIS Wzrastający przepływ ludzi i towarów (okazje do popełniania przestępstw)

22 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Thanks for Your attention


Pobierz ppt "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Berlińska Policja Twójpartner."

Podobne prezentacje


Reklamy Google