Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”"— Zapis prezentacji:

1 WWW.PIP.GOV.PL „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”
PROGRAM EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

2 KAMPANIA EUROPEJSKA Kampania „Młodzi pracownicy – bezpieczny start” inspirowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, skierowana do młodych pracowników, realizowana w 2006 roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Adresaci kampanii: młodzież ucząca się i aktywna zawodowo (15-26 lat), nauczyciele, pracodawcy, zatrudniający młodych pracowników. Działania PIP: Program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”, „Dni otwarte” dla młodzieży w OIP, Witryna internetowa dla młodzieży na stronie PIP, Konkursy realizowane w OIP i internetowy test wiedzy, Udział w targach pracy i dniach kariery.

3 MŁODZI NA RYNKU PRACY wysoka wypadkowość wśród młodych ludzi POLSKA 2009 (I półrocze 2009 r. wg GUS): liczba poszkodowanych ogółem: 35367; w tym: 24,5% osoby w wieku lat. Najwięcej wypadków z udziałem młodych pracowników w branżach: budownictwo i przemysł przetwórczy. wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi POLSKA 2009 (sierpień 2009 r.): osoby do 24 roku życia stanowiły 34,4% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych w urzędach pracy. Ogólna stopa bezrobocia w sierpniu 2009 r.: 10,8%

4 MŁODZI NA RYNKU PRACY Ze statystyk wynika, że ryzyko wystąpienia wypadku wśród młodych pracowników jest o 50% wyższe w porównaniu z innymi kategoriami wiekowymi. Młodzi pracownicy często mają niższą świadomość zagrożenia wypadkiem, a także mniej odwagi czy też pewności siebie, aby odmówić wykonania pracy niebezpiecznej.

5 WYPADKI Z UDZIAŁEM MŁODYCH NA OPOLSZCZYŹNIE
Wypadek śmiertelny w jednym z zakładów przemysłowych na Opolszczyźnie. 19-letni pracownik został przygnieciony przez uruchamiane hydraulicznie elementy maszyny do formowania opakowań z tworzyw sztucznych. Praca przy maszynie w dniu wypadku była wykonywana pomimo niesprawnych zabezpieczeń osłaniających strefę roboczą. poszkodowany nie miał kwalifikacji zawodowych wynikających z rodzaju posiadanego wykształcenia (średnie ogólnokształcące), ani wymaganego przeszkolenia w zakładzie pracy, dającego rękojmię pełnego rozumienia realizowanych procesów produkcyjnych.

6 WYPADKI Z UDZIAŁEM MŁODYCH NA OPOLSZCZYŹNIE
24-letni pracownik został uderzony i przysypany masą ziemi w wykopie kanalizacyjnym. Ściany wykopu nie zostały zabezpieczone. Obudowy wykopu znajdowały się na budowie, w odległości kilkudziesięciu metrów od miejsca prowadzenia prac, jednakże nie zostały zastosowane. Urobek składowano bezpośrednio przy krawędzi wykopu. Brak nadzoru nad sposobem wykonywania pracy przez poszkodowanego.

7 CELE DZIAŁAŃ PIP ADRESOWANYCH DO MŁODZIEŻY
Zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z pracą, promocja tematyki bezpieczeństwa pracy w edukacji oraz przygotowania młodych ludzi w zakresie bhp do pracy zawodowej. Podniesienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa pracy oraz informowanie o rozwiązaniach prawnych zapewniających młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy ochronę i bezpieczne warunki pracy. Promowanie i udział we wdrażaniu programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pracy skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

8 lekcja z udziałem inspektora pracy
PROGRAM EDUKACYJNY Opracowanie i druk materiałów dla nauczycieli i informatora dla uczniów OIP rekrutują nauczycieli Szkolenie dla nauczycieli w OIP, przekazanie materiałów Podczas lekcji nauczyciele przekazują wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp lekcja z udziałem inspektora pracy

9 REALIZACJA PROGRAMU EDYKACYJNEGO 2007/2008
W szkoleniach udział wzięło 70 nauczycieli z opolskich szkół ponagimnazjalnych. Ankiety dokumentujące przeprowadzenie lekcji z uczniami przesłało 39 nauczycieli z 20 opolskich szkół. Nauczyciele uczestniczący w programie przeprowadzili łącznie 155 godzin lekcyjnych poświęconych różnym aspektom prawa pracy i bhp. W 20 lekcjach uczestniczyli inspektorzy pracy.

10 MATERIAŁY WSPMAGAJĄCE PROGRAM EDUKACYJNY

11 STRONA INTERNETOWA KAMPANII

12 CZEGO OCZEKUJEMY ... Przeprowadzenie minimum 2 lekcji dla uczniów na bazie przekazanego przez nas materiału edukacyjnego. Wypełnienie i przesłanie na adres opolskiej inspekcji pracy ankiety potwierdzającej realizację programu w Państwa szkole. Przekazanie pozostałym nauczycielom w Państwa szkole (np. wykorzystując radę pedagogiczną, szkolenia okresowe bhp) idei podejmowania z młodzieżą tematyki bezpieczeństwa pracy. Zebrania doświadczeń i propozycji: jak w szkole prowadzić zajęcia dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy? Jak tę edukację zorganizować na poziomie szkoły (nie poprzez indywidualne zaangażowanie nauczycieli, lecz systemowo, z zaangażowaniem całego zespołu pedagogicznego).

13 CZEGO OCZEKUJEMY ... Ankiety dokumentujące przeprowadzenie minimum 2 lekcji z uczniami na temat wybranych zagadnień prawa pracy lub bhp, należy przesłać najpóźniej do 31 marca 2010 r. na adres: Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, pl. J. Piłsudskiego 11 a, Opole.

14 CO OFERUJEMY ... Materiały pomocnicze opracowane przez CIOP-PIB oraz PIP. Ekspercką wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp inspektorów pracy, którzy są do Państwa dyspozycji podczas realizacji programu. Stronę internetową Państwowej Inspekcji Pracy: na której znajdziecie Państwo dodatkowe informacje dotyczące problematyki kampanii. Zaświadczenie o udziale w programie edukacyjnym

15 MŁODY PRACOWNIK MA PRAWO DO:

16 Dziękuję za uwagę Łukasz Śmierciak, lsmierciak@opole.oip.pl
Dariusz Korczak,


Pobierz ppt "„KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google