Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”"— Zapis prezentacji:

1 Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Krapkowicach r.

2 Organizatorzy Konkursu
Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

3 Cele Konkursu 1. Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez: • pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka; • pogłębienie wiedzy o wartościach odżywczych żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych.

4 Cele Konkursu- c.d. 2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji. 3. Rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań. 4. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym. 5. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia.

5 Adresaci Uczniowie klas I-III szkół gimnazjalnych zlokalizowanych w 4 województwach: małopolskie, śląskie, zachodniopomorskie, opolskie (powiaty- krapkowicki, nyski, głubczycki, oleski).

6 Tematyka Konkursu Żywienie zgodnie z zasadami zbilansowanej diety:
grupy produktów żywnościowych i ich wartość odżywcza, podstawowe składniki odżywcze i ich rola dla organizmu, dobowe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze, aktualne zalecenia żywieniowe, najczęstsze błędy żywieniowe i ich następstwa.

7 Tematyka Konkursu- c.d. Aktywność fizyczna:
Rodzaje aktywności fizycznej, Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia, Wydatek energetyczny przy różnych formach aktywności fizycznej, Pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży oraz możliwości jej zwiększania w życiu codziennym.

8 Tematyka Konkursu- c.d. Wybrane elementy edukacji konsumenckiej:
Prawa konsumenta, Znakowanie produktów żywnościowych.

9 Zadania uczestników każdego etapu Konkursu
umiejętność analizowania informacji dot. poszczególnych grup produktów żywnościowych i składników odżywczych w nich zawartych, umiejętność praktycznego posługiwania się informacjami zamieszczonymi na opakowaniach produktów żywnościowych, umiejętność analizowania zależności pomiędzy sposobem odżywiania, poziomem aktywności fizycznej a stanem zdrowia, umiejętność rozpoznania zachowań sprzyjających i zagrażających zdrowiu oraz dokonywania korzystnych dla zdrowia wyborów.

10 Przebieg Konkursu I ETAP- SZKOLNY
Test wiedzy przeprowadzony 11 stycznia 2013 r. (piątek) o godz. 10:00 równocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach (czas trwania testu- 45 minut) pod nadzorem nauczyciela. Termin przesłania wypełnionych testów na adres Komitetu Organizacyjnego Konkursu to 18 stycznia 2013 roku.

11 Przebieg Konkursu II ETAP- OKRĘGOWY
Test wiedzy przeprowadzony 1 marca 2013 r. (piątek) o godz. 10:00 równocześnie dla wszystkich zgłoszonych szkół (czas trwania testu- 45 minut). Termin przesłania wypełnionych testów na adres Komitetu Organizacyjnego Konkursu to 5 dni od dnia przeprowadzenia testu.

12 Przebieg Konkursu III ETAP- MIĘDZYWOJEWÓDZKI
Test wiedzy przeprowadzony w dniach kwietnia 2013 r. (środa- piątek) w Warszawie III etap składa się z części pisemnej (45 minut) oraz praktycznej (3 zadania po 30 minut).

13 Nagrody I miejsce- sprzęt sportowy o wartości 3000zł,
II miejsce- sprzęt sportowy o wartości 2000zł, III miejsce- sprzęt sportowy o wartości 1000zł,

14 Warunek wzięcia udziału w Konkursie
Zgodę rodziców / prawnych opiekunów dziecka na udział w Konkursie oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy dla szkoły opatrzony pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły należy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego z siedzibą w Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, adres: ul. Chałubińskiego 8, Warszawa.

15 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 grudnia 2012 r.

16 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google