Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pisop.org.pl, pisop@pisop.org.pl Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pisop.org.pl, pisop@pisop.org.pl Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno."— Zapis prezentacji:

1 www.pisop.org.pl, pisop@pisop.org.pl
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Leszno Poznań ul. Pl. J. Metziga 26/ ul. Ratajczaka 26/6/96 tel./fax 065/ tel./fax 061/

2 Nazwa Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, gdzie PISOP jest skrótem słów: Poradnictwo Informacja Szkolenia Organizacji Pozarządowych

3 Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - 15. 09. 2000 r
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym r. Realizacja pierwszego większego projektu r. Przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT – 2003 r. Działania - wpisane w cztery Programy Centrum PISOP: I. Program Profesjonalizacja Organizacji Pozarządowych: - doradztwo, w tym prawne i księgowe, - udzielanie informacji, - Fora Inicjatyw Pozarządowych; II. Program Współpraca: - budowanie współpracy wewnątrz i między sektorami; III. Program Fundusze Zewnętrzne: - Wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów i w realizacji projektów; IV. Program Promocja: - Promocja działań III sektora.

4 Dobre praktyki Innowacyjne projekty/przedsięwzięcia, które zostały z powodzeniem zrealizowane. Stanowią praktyczne rozwiązanie konkretnych problemów i przynoszą określone, pozytywne rezultaty.

5 Działanie 9.5 tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach działania informacyjno - promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia

6 Co znaczy oddolne? (1) potrzeba realizacji (podjęcia) danej inicjatywy nie wynika z jej narzucenia zewnętrznego lecz wynika z potrzeb społeczności lokalnej wyartykułowanych aktywnością tej społeczności. przykłady: powołanie stowarzyszenia rodziców, którego zadaniem będzie podjęcie funkcji organu prowadzącego tzw. małe przedszkole realizacja określonych działań zaplanowanych przez powyższe stowarzyszenie (szkolenia z zakresu prawa oświatowego, współpraca z JST w celu pozyskania pomieszczenia, przekonanie do inicjatywy innych mieszkańców)

7 Co znaczy oddolne? (2) zgłoszoną przez mieszkańców potrzebę zapewnienia dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci inicjatywę mieszkańców pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej powodującej problemy w nauce kursy komputerowe, językowe organizowane przez projektodawcę w wyniku potrzeby wyrażonej przez mieszkańców współpracę władz samorządowych, przedsiębiorców i mieszkańców w celu opracowania gminnej strategii oświatowej

8 Film a inne sztuki Gdzie: realizowany w Rybnej
Kto: Fundacja Rozwoju Kina, Zespół Placówek Oświatowych, OSP, Biblioteka Gminna w Rybnej. Cel: pogłębienie aktywności społeczności lokalnej na rzecz tworzenia inicjatyw edukacyjnych, integracja mieszkańców. Uczestnicy projektu: głównie uczniowie szkoły, oraz chętni zamieszkali w Rybnej i okolicy. Działania: warsztaty, wycieczki edukacyjne dotyczące zależności pomiędzy filmem a innymi dziedzinami sztuki. Tematyka: „Film wczoraj a dziś”, „Teatr a film”, „Obraz a film”, „Dźwięk a film”, „Animacja w filmie”.

9 Oczami uczestników uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych, podczas których zwróciliśmy uwagę na rolę plenerów w malarstwie i filmie, malowaliśmy stuletnią przepięknie zachowaną chatę na Bednarzach oraz ciekawe formy geologiczno-przyrodnicze. na warsztatach teatralnych, scenograficznych, tanecznych oraz chóru pracujemy nad przedstawieniem „Sierotka Marysia i siedmiu krasnoludków” wg Marii Konopnickiej, które zostanie sfilmowane podczas premiery w styczniu 2009 na „Spotkaniu ze sztuką” w remizie strażackiej OSP Rybna, na które zaprosimy pozostałych mieszkańców.

10 Oczami uczestników na „Spotkaniu ze sztuką” zaprezentujemy prace plastyczne twórców z Rybnej i okolic oraz te wykonane podczas warsztatów plastycznych, scenograficznych i fotograficznych. dzięki udziałowi w projekcie możemy między innymi zwiedzić „Panoramę Racławicką” we Wrocławiu, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Muzeum Czartoryskich oraz Muzeum Wyspiańskiego w Krakowie, uczestniczyć w warsztatach w Teatrze Groteska, warsztatach filmowych w kinie Mikro oraz spektaklach teatralnych.

11 Od animacji do realizacji - Akademia Umiejętności Animatora w powiecie olsztyńskim
Gdzie: Powiat Olszytński Kto: Fundacja Idealna Gmina Cel: zainicjowanie oddolnych inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców obszarów wiejskich, tak by stały się początkiem zmian w myśleniu o lokalności, współpracy, samoorganizacji, a przede wszystkim zdobywaniu nowych kwalifikacji i kompetencji. Odbiorcy: osoby wybrane z lokalnych społeczności wiejskich (animatorzy), działające lub chcące działać na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi w pow. Olsztyńskim

12 Od animacji do realizacji - Akademia Umiejętności Animatora w powiecie olsztyńskim
Działania: Treningi kompetencji społecznych dla animatorów: Trening motywacyjny Trening z autoprezentacji Trening z komunikacji Trening z negocjacji i mediacji cykl warsztatów: Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych środowiska lokalnego Strategia mobilizowania społeczności lokalnych Budowanie zespołu Pisanie projektów, zarządzanie projektem

13 Tradycje warmińskie droga aktywnej edukacji i integracji mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński
Gdzie: Lidzbark Warmiński Kto: Urząd Gminy Cel: integracja i edukacja kulturalna społeczności Odbiorcy: społeczność gminy Działania: Festyn ukazujący dawne tradycje, zwyczaje i obrzędy warmińskie w oparciu o inscenizację obrzędu Wesela Warmińskiego. Festynom towarzyszyły wystawy połączone z konkursem lokalnej twórczości ludowej w trzech kategoriach: - rękodzieło - sztuka - kulinaria warmińskie

14 Smaki Tradycji – Kuchnia Regionalna Szansą Zachowania Unikatowej Edukacji We Wspólnej Europie Pokoleń Gdzie: Gmina Kolbuszowa Kto: Urząd Gminy, Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej, Muzeum Kultury Ludowej Cel: edukacja i integracja kulturowa Uczestnicy: panie z kół gospodyń wiejskich, dzieci Działania: szkolenia kulinarne, wydanie książki kucharskiej

15 Oczami uczestników przygotowane zostały przepisy np. na kacapoły z mięsem, zalewajkę, krokiety z ziemniaków czy pączki ziemniaczane. po szkoleniach kulinarnych przygotowujemy specjalną książkę kucharską, w której zawarte zostaną wszystkie receptury. Znajdzie się w niej kilkadziesiąt różnych przepisów i fotografii.

16 INNE ŹRÓDŁA

17 Sołtyski i liderki wiejskie - kobiety zarządzają polską wsią
Zgodnie z szacunkami Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, zaledwie 30% z ponad 40 tys. sołectw, czyli jednostek pomocniczych gminy, jest dziś kierowanych przez kobiety Na wsi aktywizuje się coraz więcej kobiet, które zakładają lokalne stowarzyszenia, obejmują funkcję sołtysa czy zostają prezesami takich typowo męskich organizacji, jak Ochotnicza Straż Pożarna. Sołtyski i inne lokalne liderki chcą być merytorycznie przygotowane do realizacji swoich społecznych zadań, wiedzieć jak przygotowywać projekty oraz gdzie szukać funduszy na ich realizację. Brak projektów szkoleniowych dostosowanych do specyfiki tej grupy beneficjentek

18 Sołtyski i liderki wiejskie - kobiety zarządzają polską wsią
Kto: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Gdzie: województwa kujawsko pomorskie, lubelskie, wielkopolskie oraz mazowieckie Cel: Aktywizacja społeczna wiejskich kobiet i ich przygotowanie do pełnienia roli liderek lokalnych społeczności wiejskich. Odbiorcy: 125 sołtysek i wiejskich liderek (m.in. członkiń stowarzyszeń, żon sołtysów, nauczycielek i innych Pań)

19 Sołtyski i liderki wiejskie - kobiety zarządzają polską wsią
Działania (1): W każdym z tych województw zostały utworzone grupy szkoleniowe, których uczestniczki mogły brać udział w cyklu jednodniowych szkoleń, dotyczących m.in. dobrej komunikacji, prowadzenia zebrań, rozpoznawania i wprowadzania zmian na terenie swojej wsi, korzystania z Internetu, pozyskiwania środków na sfinansowanie lokalnych projektów i innych. Szkolenia odbywały się możliwe jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestniczek.

20 Sołtyski i liderki wiejskie - kobiety zarządzają polską wsią
Działania (1): doradztwo ekspertów "Poradni Sołeckiej" w zakresie prawa oraz pomocy przy realizacji inicjatyw na rzecz wsi – eksperci docierali na miejsce, doprecyzowali pomysły, wizyty studyjne do wsi, w których zrealizowane zostały najciekawsze przedsięwzięcia powstałe i wspierane w ramach projektu.

21 Sołtyski i liderki wiejskie - kobiety zarządzają polską wsią
Rezultaty: ponad 60 różnych przedsięwzięć, służących rozwojowi wiejskich społeczności lokalnych, m.in. projektów zagospodarowania świetlic, budowy placów zabaw, planów rozwoju miejscowości, uczestniczki projektu powołały i zarejestrowały kilka lokalnych stowarzyszeń, zmiany postrzegania funkcji sołtysa jako przewidzianej wyłącznie dla mężczyzn, spopularyzowanie osiągnięcia liderek wiejskich w rozwoju wsi, ułatwienie wykonywania zadań sołtysa przez kobiety, usprawnieniu kierowania społecznością wiejską, wykorzystaniu zasobów internetowych w pracy sołtysa, integracja kobiet - sołtysek i zbudowanie płaszczyzny wzajemnej pomocy i wymiany doświadczeń.

22 Dziękuję za uwagę ! XII Targi Edukacyjne - 23.02.2008

23 Stowarzyszenie Centrum Promocji
XII Targi Edukacyjne Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Poznań, ul. Ratajczaka 26/6/96, Leszno ul. Pl. J. Metziga 26/6 Tel./fax: Tel./fax:


Pobierz ppt "Www.pisop.org.pl, pisop@pisop.org.pl Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google