Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Portal Leśno-Drzewny Moduł rdLP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Portal Leśno-Drzewny Moduł rdLP"— Zapis prezentacji:

1 Portal Leśno-Drzewny Moduł rdLP
Stan na: Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

2 - okres składania wniosków
Moduł klienta Umowy wieloletnie - okres składania wniosków Nowa funkcjonalność Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

3 Moduł rdLP – Umowa wieloletnia - okres składania wniosków
RDLP ZYZ Klient XYZ Jeżeli klient w okresie składania wniosków wyrazi chęć zawarcia umowy wieloletniej i system zarejestruje jego wniosek, informacja o tym fakcie będzie odnotowana także po stronie nadleśnictwa macierzystego Klient XYZ Umowa będzie miała status DO PODPISANIA Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

4 Moduł rdLP – Umowa wieloletnia – - stan: po podpisaniu przez Dyrektora Generalnego LP
Klient ABC Klient XYZ RDLP ZYZ Klient ABC Klient XYZ Po podpisaniu umowy wieloletniej przez Dyrektora Generalnego LP klient zgłasza się do nadleśnictwa macierzystego. Umowa zostaje wydrukowana i podpisana przez klienta w obecności upoważnionego pracownika jednostki macierzystej i przechowywana w aktach. Dopiero po wypełnieniu ww. formalności upoważniony pracownik nadleśnictwa macierzystego może wprowadzić datę podpisania umowy przez klienta. Od tego momentu klient logując się do aplikacji PL-D będzie mógł pobrać z systemu plik wraz z informacją dodatkową. Do momentu wpisania daty widoczne są jedynie wzory umowy i informacji. Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

5 Moduł rdLP – Umowa wieloletnia i Informacja uzupełniająca – stan przed po podpisaniem przez strony
Przed złożeniem kompletu podpisów tj. Dyrektora Generalnego LP oraz klientów widoczna jest jedynie treść dokumentów - bez danych indywidualnych klienta Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

6 Moduł rdLP – Umowa wieloletnia i Informacja uzupełniająca - stan: po podpisaniu przez obie strony
XXXXXXX XXXXXXX zamieszkałym(-ą) w xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ul. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIP: XXX-XXX-XX-XX Regon: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX zamieszkałym(-ą) w xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ul. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIP: XXX-XXX-XX-XX Regon: XXXXXXXXXX Procedura dot. umów wieloletnich nie będzie obejmowała grup handlowo-gatunkowych: S4, M2, ZREBKI_OP, KARPINA_PR, KARPINA_OP, M2ZE, M2BE. Informacja uzupełniająca stanowi integralną część umowy. Ważna jest trzy miesiące od daty wydruku z zastrzeżeniem, że nie dłużej jak data obowiązywaniu umowy w przypadku jej wypowiedzenia przez jedną ze stron Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

7 Moduł rdLP – Umowa wieloletnia - wypowiedzenie umowy
W celu wypowiedzenia umowy należy nacisnąć przycisk System wygeneruje komunikat Po potwierdzeniu komunikatu należy wybrać typ wypowiedzenia umowy wieloletniej Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

8 Moduł rdLP – Umowa wieloletnia - wypowiedzenie umowy
W celu ostatecznego zakończenia umowy należy ustalić stronę wypowiadającą umowę oraz nacisnąć przycisk System po zakończeniu procedury wypowiedzenia umowy wieloletniej wygeneruje informację. Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

9 Wielkość zakupów Moduł nadleśnictwa
Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

10 Moduł nadleśnictwa – Wielkość zakupów
1. Do wielkości zakupów nie będzie wliczane drewno sortymentów: S4, M2, karpina, drobnica na cele energetyczne zrębki opałowe. 2. Zakupów podzielone zostały na grupy drewna: W_Iglaste, W_Lisciaste, S, M. 3. Zakupy drewna sortymentów S3A i ZP przyporządkowana zostały do grupy drewna M. Należy pamiętać o korekcie wielkości zakupów spedytorów (należy wyzerować wielkość spedytorom a przypisać klientom którzy bezpośrednio uczestniczyli w procedurach) oraz ustalić wielkość zakupów w przypadku następstw prawnych) Korekta wielkości zakupów może być wykonana do ostatniego dnia składania oferty zakupów przez klientów w I etapie. Należy uczulić klientów, aby nie zwlekali z wnioskiem o korektę wielkości zakupów. Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

11 Tworzenie ofert sprzedaży Ustalenie miejsca wpisywania cen
Moduł rdLP Tworzenie ofert sprzedaży Ustalenie miejsca wpisywania cen Nowa funkcjonalność !!! Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

12 Moduł rdLP Istnieją dwa sposoby wprowadzania cen do ofert sprzedaży.
Ceny mogą być wprowadzane w rdLP lub nadleśnictwie w zależności od ustawienia znacznika Tak / Nie w kolumnie Wprowadzanie Tak.Nie Znacznik ustalony na TAK przy nadleśnictwie oznacza przeniesienie uprawnień wprowadzania cen z rdLP na nadleśnictwo. Priorytet przy sporządzaniu oferty sprzedaży ma cena wpisana w nadleśnictwie Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

13 Moduł rdLP Po ustaleniu znacznika dla wszystkich jednostek należy dane
Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Portal Leśno-Drzewny Moduł rdLP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google