Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Portal Leśno-Drzewny Moduł Nadleśnictwo

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Portal Leśno-Drzewny Moduł Nadleśnictwo"— Zapis prezentacji:

1 Portal Leśno-Drzewny Moduł Nadleśnictwo
Stan na: Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

2 Moduł nadleśnictwo Widoki poszczególnych ekranów i komunikatów odzwierciedlają stan bazy testowej PLD na dzień 31 października 2012 roku i mogą ulec zmianie. Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

3 Moduł nadleśnictwa – Strona główna - Menu
Nadleśnictwo XYZ Ogłoszenia Nowe pozycje menu Ważne informacje Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

4 Moduł nadleśnictwa – nowe pozycje menu
Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

5 - okres składania wniosków
Moduł klienta Umowy wieloletnie - okres składania wniosków Nowa funkcjonalność Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

6 Moduł nadleśnictwa – Umowa wieloletnia - okres składania wniosków
Nadleśnictwo ZYZ Klient XYZ Jeżeli klient w okresie składania wniosków wyrazi chęć zawarcia umowy wieloletniej i system zarejestruje jego wniosek, informacja o tym fakcie będzie odnotowana także po stronie nadleśnictwa macierzystego Klient XYZ Umowa będzie miała status DO PODPISANIA Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

7 Moduł nadleśnictwa – Umowa wieloletnia – - stan: po podpisaniu przez Dyrektora Generalnego LP
Klient ABC Klient XYZ Klient ABC Klient XYZ Po podpisaniu umowy wieloletniej przez Dyrektora Generalnego LP klient zgłasza się do nadleśnictwa macierzystego. Umowa zostaje wydrukowana, podpisana przez klienta w obecności upoważnionego pracownika jednostki macierzystej i przechowywana jest w aktach. Dopiero po wypełnieniu ww. formalności upoważniony pracownik nadleśnictwa macierzystego może wprowadzić datę podpisania umowy przez klienta. Od tego momentu klient logując się do aplikacji PL-D będzie mógł pobrać z systemu plik umowy wraz z informacją dodatkową. Do momentu wpisania daty widoczne są jedynie wzór umowy i wzór informacji dodatkowej. Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

8 Moduł nadleśnictwa – Umowa wieloletnia i Informacja uzupełniająca – stan przed po podpisaniem przez strony Przed złożeniem kompletu podpisów tj. Dyrektora Generalnego LP oraz klientów widoczna jest jedynie treść dokumentów - bez danych indywidualnych klienta Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

9 Moduł nadleśnictwa – Umowa wieloletnia i Informacja uzupełniająca - stan: po podpisaniu przez obie strony XXXXXXX XXXXXXX zamieszkałym(-ą) w xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ul. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIP: XXX-XXX-XX-XX Regon: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX zamieszkałym(-ą) w xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ul. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIP: XXX-XXX-XX-XX Regon: XXXXXXXXXX Procedura dot. umów wieloletnich nie będzie obejmowała grup handlowo-gatunkowych: S4, M2, ZREBKI_OP, KARPINA_PR, KARPINA_OP, M2ZE, M2BE. Informacja uzupełniająca stanowi integralną część umowy. Ważna jest trzy miesiące od daty wydruku z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż data obowiązywania umowy w przypadku jej wypowiedzenia przez jedną ze stron Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

10 Moduł nadleśnictwa – Umowa wieloletnia - wypowiedzenie umowy
W celu wypowiedzenia umowy należy nacisnąć przycisk System wygeneruje komunikat Po potwierdzeniu komunikatu należy wybrać typ wypowiedzenia umowy wieloletniej Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

11 Moduł nadleśnictwa – Umowa wieloletnia - wypowiedzenie umowy
W celu ostatecznego zakończenia umowy należy ustalić stronę wypowiadającą umowę oraz nacisnąć przycisk System po zakończeniu procedury wypowiedzenia umowy wieloletniej wygeneruje informację. Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

12 Wielkość zakupów Moduł nadleśnictwa
Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

13 Moduł nadleśnictwa – Wielkość zakupów
1. Do wielkości zakupów nie będzie wliczane drewno sortymentów: S4, M2, karpina, drobnica na cele energetyczne zrębki opałowe. 2. Masa zakupów podzielona została na grupy drewna: W_Iglaste, W_Lisciaste, S, M. 3. Zakupy drewna sortymentów S3A i ZP przyporządkowane zostały do grupy drewna M. Należy pamiętać o korekcie wielkości zakupów spedytorów (należy wyzerować wielkość spedytorom a przypisać klientom, którzy bezpośrednio uczestniczyli w procedurach) oraz ustalić wielkość zakupów w przypadku następstw prawnych) Korekta wielkości zakupów może być wykonana do ostatniego dnia składania oferty zakupów przez klientów w I etapie. Należy uczulić klientów, aby nie zwlekali z wnioskiem o korektę wielkości zakupów. Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

14 Moduł nadleśnictwa – Wielkość zakupów
Nadleśnictwo XYZ W celu dokonania sprawdzenia / korekty Wielkości zakupów klienta z menu głównego: Obsługa klienta przechodzimy do Naszych klientów wyszukujemy klienta i edytujemy jego dane przez naciśnięcie przycisku Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

15 Moduł nadleśnictwa – Wielkość zakupów – korekta danych
W celu korekty danych należy wybrać wiersz i nacisnąć I wprowadzić dane Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

16 Moduł nadleśnictwa – Wielkość zakupów – korekta danych
Wypełnienie danych Zatwierdzenie danych Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

17 Moduł nadleśnictwa – Wielkość zakupów – uzupełnienie danych
W celu dodania nowego wiersza do Wielkości zakupów należy nacisnąć przycisk i z listy wybieralnej dokonać wyboru wartości dla Roku faktury, Kwartału, Grupy drewna i zatwierdzić. W drugiej kolejności należy poprzez poprzez korektę wpisać wartość i ilość Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

18 Moduł nadleśnictwa – Wielkość zakupów – zapisywanie
Po dokonanych zmianach należy je zapisać przez naciśnięcie przycisku ZATWIERDŹ. Po poprawnym wprowadzeniu zmian i zapisaniu system wygeneruje komunikat Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

19 Tworzenie ofert sprzedaży
Moduł klienta Tworzenie ofert sprzedaży Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

20 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży
Tworzenie ofert sprzedaży możliwe jest w wyznaczonym okresie. Informacja o możliwości tworzenia ofert sprzedaży umieszczana jest w okienku: Ważne informacje Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

21 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - wprowadzenie cen minimalnych
Pierwszym krokiem w tworzeniu ofert sprzedaży winno być wprowadzenie cen. Komunikat - informacja stała Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

22 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - wprowadzenie cen minimalnych
W celu wprowadzenia cen z menu głównego należy wybrać link Ceny. Link jest widoczny po udostępnieniu tej opcji przez administratora w rdLP Aby dodać nową cenę należy nacisnąć przycisk Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

23 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży wprowadzanie cen minimalnych
Z listy wybieralnej należy wybrać grupę handlową i gatunek Dla wybranej GHG należy wpisać cenę reprezentanta i ZATWIERDZIĆ dane Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

24 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - import z planów
Po poprawnym wprowadzeniu zmian i zapisaniu system wygeneruje komunikat Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

25 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - wprowadzenie cen minimalnych
W celu zaimportowania danych z planów sprzedaży należy wybrać: Rok, Etap procedury i Procent puli ofertowej z planów sprzedaży oraz nacisnąć przycisk ZAŁADUJ Z PLANÓW Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

26 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - usuwanie zbędnych wierszy
Po zaimportowaniu danych z planów sprzedaży należy usunąć wiersze, dla których masa jest zerowa Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

27 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - widok po usunięciu zbędnych wiersz oferty
Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

28 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - dodawanie nowej GHG
W celu dodania nowej GHG do oferty sprzedaży należy użyć przycisku NOWY Z wybieralnej listy wybrać GHG Uzupełnić opis GHG Wprowadzić masy. W przypadku gdy GHG składa się z wielu sortymentów uzupełnić masy dla występujących sortymentów Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

29 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - podpisywanie ofert sprzedaży
Po ostatecznym ustaleniu ilości i GHG w ofercie sprzedaży nadleśnictwa -uprawniony użytkownik musi podpisać ofertę sprzedaży Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

30 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - wycofywanie podpisu
W przypadku konieczności korekty oferty sprzedaży nadleśnictwa należy wycofać podpis Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

31 Moduł klienta Blokady Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

32 Moduł nadleśnictwa – Blokady
Nakładanie blokad możliwe jest w okresie tworzenia ofert sprzedaży Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

33 Moduł nadleśnictwa – Blokady
Blokada może być założona za należności przeterminowane Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

34 Moduł nadleśnictwa – Blokady
Blokada może być założona także za niepodpisane umowy Aby założyć nową blokadę należy nacisnąć przycisk Nowa blokada Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

35 Moduł nadleśnictwa – Nowa blokada - niepodpisana umowa PL-D
Nowa blokada może być założona z tytułu niepodpisania umowy PL-D Aby założyć nową blokadę należy wyszukać niepodpisane umowy. Z listy umów wybrać odpowiednią i nacisnąć w kolumnie Operacje Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

36 Moduł nadleśnictwa – Blokady – niepodpisana umowa PL-D
System automatycznie wygenerował tabelę dla wcześniej wybranej umowy do uzupełnienia. Blokada automatycznie ustawiona na 180 dni od dnia założenia blokady w systemie Po uzupełnieniu informacji należy nacisnąć przycisk ZABLOKUJ Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

37 Moduł nadleśnictwa – Blokady – PL-D
W przypadku braku uzupełnienia informacji system wygeneruje komunikat. Po pozytywnej weryfikacji formularza system wygeneruje komunikat Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

38 Moduł nadleśnictwa – Blokady – PL-D widok po założeniu blokady
Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

39 Moduł nadleśnictwa – Blokady – zdjęcie blokady za niepodpisaną umowę z PL-D
W celu zdjęcia blokady należy nacisnąć przycisk System automatycznie wygeneruje komunikat Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

40 Moduł nadleśnictwa – Blokady – zdjęcie blokady za niepodpisaną umowę z PL-D
Po potwierdzeniu wygenerowanego wcześniej komunikatu blokada zostaje zdjęta System automatycznie odnotowuje daty założenia i zdjęcia blokady Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

41 Moduł nadleśnictwa – Blokady – nowa blokada za niepodpisaną umowę z e-drewna
Za pomocą wyszukiwarki należy wybrać klienta i nacisnąć przycisk Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

42 Moduł nadleśnictwa – Blokady niepodpisana umowa e-drewno PL-D
System automatycznie wygenerował tabelę dla wcześniej wybranej umowy do uzupełnienia. Blokada automatycznie ustawiona na 180 dni od dnia założenia blokady w systemie Po uzupełnieniu informacji należy nacisnąć przycisk ZABLOKUJ Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

43 Moduł nadleśnictwa – Blokady – Nowa blokada e-drewno
W przypadku braku uzupełnienia informacji system wygeneruje komunikat. Po pozytywnej weryfikacji formularza system wygeneruje komunikat Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

44 Moduł nadleśnictwa – Blokady – PL-D widok po założeniu blokady
Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

45 Moduł nadleśnictwa – Blokady – zdjęcie blokady za niepodpisaną umowę z PL-D
W celu zdjęcia blokady należy nacisnąć przycisk System automatycznie wygeneruje komunikat Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

46 Moduł nadleśnictwa – Zdjęcie blokady za niepodpisaną umowę z e-drewno
Po potwierdzeniu wygenerowanego wcześniej komunikatu blokada zostaje zdjęta System automatycznie odnotowuje daty założenia i zdjęcia blokady Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

47 Moduł klienta Wyniki Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

48 Moduł nadleśnictwa – Wyniki
Po zakończeniu Etapu 1 i 2 prezentowane są wyniki. Przeglądanie danych można zawęzić do wybranej GHG lub firmy Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

49 Moduł nadleśnictwa – Zakończenie procedur
W menu Różne w pkt. Umowy – pobieramy dane dotyczące zwartych umów z dwóch etapów W tym pkt. menu można uzyskać informację o numerach i datach obowiązywania umów, regonach i nazwach firm, zakontraktowanych masach oraz załączniki do umów Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

50 Moduł nadleśnictwa – Załącznik do umowy
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX REGON: XXXXXXXXX Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

51 Moduł nadleśnictwa – Import umów
W pkt. menu Rózne Umowy w aplikacji inicjowane jest pobieranie danych do umów do SILP Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

52 Moduł nadleśnictwa – Import umów
Generowane są dwa pliki tekstowe Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

53 Moduł nadleśnictwa – Import umów – uzupełnienie nr SILP
Przed importem danych do SILP system sprawdzi czy klienci w aplikacji mają uzupełnione Nr SILP Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

54 Moduł nadleśnictwa – Import umów – uzupełnienie nr SILP
Przed importem danych do umów w SILP należy uzupełnić Nr SILP Klienta Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

55 Podpisywanie umów Moduł klienta
Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

56 Moduł nadleśnictwa – Podpisywanie umów
Klienta ABCD Za pomocą wyszukiwarki należy dokonać wyboru firmy Klienta ABCD Klienta ABCD Z listy wybieralnej należy wybrać status umowy Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

57 Odwołania Moduł klienta
Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

58 Moduł nadleśnictwa – Odwołania – Lista odwołań
Klienta ABCD XXXXXXXXX Klienta ABCD Klienta ABCD W celu podglądu odwołania oraz udzielenia odpowiedzi na odwołanie należy nacisnąć przycisk: Klienci składają odwołania w terminie 7 dni od zakończenia procedur sprzedaży (po opublikowaniu wyników II etapu) Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

59 Moduł nadleśnictwa – Odwołania – Decyzja
Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… … XXXXXXXXX XXXXXXXX Po napisaniu treści decyzji Należy ją zapisać naciskając przycisk lub bezpośrednio wysłać do klienta używając do tego celu przycisku Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

60 Moduł nadleśnictwa – Odwołania – decyzja
XXXXXXXXX Po zapisaniu treści decyzji system automatycznie wygeneruje informację XXXXXXXXX Po wysłaniu treści decyzji do klienta system automatycznie wygeneruje informację Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

61 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Portal Leśno-Drzewny Moduł Nadleśnictwo"

Podobne prezentacje


Reklamy Google