Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyzwania dla współczesnej szkoły PROFILAKTYKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyzwania dla współczesnej szkoły PROFILAKTYKA"— Zapis prezentacji:

1 Wyzwania dla współczesnej szkoły PROFILAKTYKA
mgr Agnieszka Słowik

2 "Zniszcz siebie - narkotyki" - finlandzka kampania antynarkotykowa z kwietnia 2007r., wykonana przez agencję TBWA\PHS Helsinki

3 profilaktyka = zapobieganie = prewencja
Definicja profilaktyka = zapobieganie = prewencja nie dotyczy jedynie zdrowia ale różnych sfer życia (zapobieganie pożarom, katastrofą, przestępczości, niedostosowaniu społecznemu)

4 "Zniszcz siebie - narkotyki" - finlandzka kampania antynarkotykowa z kwietnia 2007r., wykonana przez agencję TBWA\PHS Helsinki

5 Definicja w aspekcie zdrowia
profilaktyka, to działania zapobiegające wystąpieniu choroby czy zaburzeń działania zmierzające do ograniczenia skutków choroby lub utrzymania status quo organizmu (stan obecny)

6 "Zniszcz siebie - narkotyki" - finlandzka kampania antynarkotykowa z kwietnia 2007r., wykonana przez agencję TBWA\PHS Helsinki

7 Profilaktyka alkoholowa i nikotynowa
ma przede wszystkim zapobiec nadużywaniu alkoholu (używaniu w nadmiarze) - używaniu w niewłaściwy sposób, w nieodpowiednich sytuacjach, bądź w zbyt młodym wieku

8 "When you drink, the law isn't the only thing you're breaking" (Pijąc, łamiesz nie tylko prawo) - amerykańska kampania "Broken Teens" ze stycznia 2010 r.

9 Profilaktyka środków pozostałych narkotyków
ma przede wszystkim zapobiec używaniu narkotyków (każde używanie to nadużywanie) w okresie eksperymentów ma zapobiec rozwinięciu choroby

10 "When you drink, the law isn't the only thing you're breaking" (Pijąc, łamiesz nie tylko prawo) - amerykańska kampania "Broken Teens" ze stycznia 2010 r.

11 Cele profilaktyki -J.D. Floyd
uzyskanie wiedzy o szkodliwości środków odurzających rozwijanie umiejętności wykorzystania osobistych możliwości, kompetencji dostarczanie okazji do nabywania zdolności radzenia sobie z problemami życiowymi, szczególnie psychologicznymi i emocjonalnymi, które sprzyjają sięganiu po środki odurzające

12 "When you drink, the law isn't the only thing you're breaking" (Pijąc, łamiesz nie tylko prawo) - amerykańska kampania "Broken Teens" ze stycznia 2010 r.

13 Cele profilaktyki - E.T. Duffy
rozpowszechnienie rzetelnych i prawdziwych informacji o zjawisku, kształtowanie świadomych wzorców konsumpcyjnych kształtowanie umiejętności interpersonalnych a w szczególności: samoświadomości, samooceny i samodyscypliny rozwijanie umiejętności interpersonalnych a w szczególności: umiejętności empatycznych, współpracy, komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów, obejmujące zdolność do wybierania pozytywnych, a nie negatywnych stylów życia rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka należy (rodzina, rówieśnicy , klasa, sąsiedzi ), rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności za własne życie jako właściwego wzorca ról do naśladowania przez innych wspieranie środowiska rodzinnego, społecznego i środowiska pracy, które podnosiłoby jakość życia wszystkich jego członków kształtowanie reguł prawnych i publicznych w taki sposób, aby były zgodne z ludzkimi potrzebami, wspierały pozytywne style życia

14 Formy oddziaływań profilaktycznych
programy rozwoju osobistego dla uczniów programy profilaktyki I i II rzędowej (program profilaktyczny, wychowawczy szkoły ) pomoc pedagogiczna i psychologiczna socjoterapia interwencja poradnictwo indywidualne konsultacje dla rodziców badania zjawiska na terenie placówek formy szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli, gazetki szkolne udział w akcjach lokalnych promujących zdrowy styl życia promocja kultury fizycznej programy dla Liderów Pomocy Rówieśniczej i Liderów Promocji Zdrowia konsekwentne przestrzeganie algorytmów postępowania wobec uczniów używających, posiadających, rozprowadzających środki psychoaktywne konkursy, heppeningi

15 Kampania antynarkotykowa pod hasłem "What's the worst that could happen?", przeprowadzona w wyniku współpracy amerykańskiego Narodowego Biura ds. Narkotyków i agencji McKinney pod koniec 2009 r.

16 Programy rekomendowane do realizacji w klasach
„Nie pal przy mnie, proszę” - program edukacji antytytoniowej dla uczniów z klas I - III szkoły podstawowej „Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków” - program profilaktyki uzależnień, z elementami treningu umiejętności życiowych, dla uczniów w wieku lat „Jak żyć z ludźmi” -program rozwijania umiejętności społecznych, z elementami profilaktyki uzależnień, dla gimnazjum.

17 Kampania antynarkotykowa pod hasłem "What's the worst that could happen?", przeprowadzona w wyniku współpracy amerykańskiego Narodowego Biura ds. Narkotyków i agencji McKinney pod koniec 2009 r.

18 Programy rekomendowane do realizacji w klasach
„Dziękuję - NIE”- program rozwijania umiejętności życiowych i profilaktyki uzależnień dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych „Zanim spróbujesz”- program profilaktyki uzależnień i rozwijania umiejętności życiowych zawierający wersje dla wszystkich etapów edukacji „Spójrz inaczej” - program wspieranie rozwoju osobowości ucznia i jego zdolności przystosowania się społecznego zawierający wersje dla różnych etapów edukacji „Spójrz inaczej na agresję” - rozwinięcie i uzupełnienie programu "Spójrz inaczej" o problematykę agresji i przemocy. Przeznaczony dla klas VI i gimnazjum

19 Programy rekomendowane do realizacji w klasach
„Cukierki” - program wczesnej profilaktyki uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych uczniów przeznaczony dla klas I-III szkół podstawowych oraz starszych grup przedszkolnych „Tak czy nie” - program profilaktyki uzależnień dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

20 Kampania antynarkotykowa pod hasłem "What's the worst that could happen?", przeprowadzona w wyniku współpracy amerykańskiego Narodowego Biura ds. Narkotyków i agencji McKinney pod koniec 2009 r.

21 Programy rekomendowane do realizacji w grupach ryzyka
„Odczuwaj, ufaj, mów” -  program dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie z rodzin z problemem alkoholowym Trening Zastępowania Agresji (ART) - program profilaktyczny mający na celu zmianę agresywnych i przemocowych zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych na zachowania pożądane i społecznie akceptowane

22 Programy rekomendowane dla liderów młodzieżowych
„Podaj dłoń”- dla nieprofesjonalistów zainteresowanych udzielaniem pomocy innym ludziom (młodzież, nauczyciele) „Nasze spotkania” - psychoprofilaktyczny dla młodzieży zainteresowanej własnym rozwojem i pomaganiem innym ludziom „Program rówieśniczego doradztwa”- program budowania rówieśniczego wsparcia przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych „Śnieżna kula”- program dla wolontariuszy młodzieżowych oraz dorosłych zainteresowanych profilaktyką środowiskową i promowaniem zdrowego stylu życia

23 "Alkohol jest dla kierowcy dużo groźniejszy niż pistolet" - chińska kampania przeprowadzona przez agencję reklamową Dentsu w 2008 r.

24 Programy rekomendowane - rodzice
„Szkoła dla rodziców i wychowawców” - program wzmacniania więzi między dziećmi i znaczącymi dla nich osobami dorosłymi, przeznaczony dla rodziców i nauczycieli Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi w 15-osobowych grupach. Obejmują 10 spotkań 4-godzinnych (łącznie godzin)

25 Kampania społeczna "Drink pod ochroną" z lipca - sierpnia 2009 r, adresowana do bywalców dyskotek i lokali rozrywkowych - mieszkańców i turystów przebywających w województwie zachodniopomorskim

26 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

27 Kanadyjska kampania organizacji MADD - Mothers against drunk driving z2005 r., przeciwko jeździe po wypiciu alkoholu lub zażyciu narkotyków

28 Profilaktyka w praktyce
realizatorzy w szkołach : pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści, instruktorzy, Straż Miejska, Policja, czas realizacji : zgodnie z założeniami merytorycznymi programów autorskich materiały : podręczniki, zeszyty ćwiczeń, materiały plastyczne i biurowe

29 "15 dolców za seks nie jest normalne
"15 dolców za seks nie jest normalne. Ale przy metaamfetaminie jest" - amerykańska kampania The Meth Project, ukazująca konsekwencje nawet jednego "spróbowania" metaamfetaminy

30 Systemowe oddziaływania profilaktyczne w szkole - przykład-

31 "Zostawianie przyjaciela na śmierć nie jest normalne
"Zostawianie przyjaciela na śmierć nie jest normalne. Ale przy metaamfetaminie jest" - amerykańska kampania The Meth Project, ukazująca konsekwencje nawet jednego "spróbowania" metaamfetaminy

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wyzwania dla współczesnej szkoły PROFILAKTYKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google