Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami"— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami
WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 2012 ROKU na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

2 Podstawa teoretyczna badań
Sfera społeczno- demograficzna Struktura zachowań konwencjonalnych Socjalizacja Spostrzeganie środowiska Osobowość dewiacyjnych Interakcyjna koncepcja powstawania zaburzeń (R., S. Jessor) Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

3 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Organizacja badań Termin przeprowadzenia badań wrzesień – październik 2012 Dane: 842 osoby i 4 instytucje Dotarto do 1008 osób, w tym: 376 osób dorosłych 604 uczniów 28 reprezentantów instytucji Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

4 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Struktura grupy Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

5 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Grupa Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

6 Młodzież - sytuacja rodzinna
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

7 Dorośli - sytuacja rodzinna
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

8 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Czynniki chroniące Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

9 Spędzanie czasu z rodziną
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

10 Wspólne z dziećmi hobby
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

11 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Czynniki ryzyka Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

12 Sytuacja szkolna młodzieży
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

13 Wzorce w domu - palenie tytoniu
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

14 Wzorce w domu - picie alkoholu
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

15 Wzorce w domu – upijanie się
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

16 Wzorce w domu - agresja werbalna
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

17 Wzorce w domu - agresja fizyczna
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

18 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Środki psychoaktywne Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

19 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Palenie tytoniu Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

20 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Picie alkoholu Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

21 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Upijanie się Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

22 Okazje zażycia narkotyków
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

23 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Zażycie narkotyków Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

24 Stosowanie narkotyków
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

25 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Agresja i przemoc Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

26 Doświadczanie agresji w domu
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

27 Doświadczanie agresji w szkole
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

28 Doświadczanie zaniedbań
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

29 Doświadczanie wykluczenia
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

30 Doświadczanie wymyślania
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

31 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Doświadczanie gróźb Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

32 Doświadczanie agresji seksualnej
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

33 Doświadczanie szarpania
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

34 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Doświadczanie pobić Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

35 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Zmiany Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

36 Przyczyny niepełności rodziny
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

37 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Kontakt z rodzicami Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

38 Częstość palenia tytoniu
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

39 Częstość picia alkoholu
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

40 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Częstość upijania się Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

41 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Częstość abstynencji Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

42 Częstość stosowania narkotyków
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

43 Systematyczne odurzanie się
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

44 Częstość doświadczania przemocy werbalnej (w ostatnim roku)
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

45 Częstość doświadczania przemocy fizycznej (w ostatnim roku)
Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

46 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Porównanie z innymi środowiskami - młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

47 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Sytuacja rodzin Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

48 Częstość odurzania się
Kilka razy w miesiącu i częściej Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

49 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Stosowanie przemocy Kilka razy w miesiącu i częściej Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

50 Proponowane kierunki działań
intensyfikacja profilaktyki odurzania się programy pozytywnej zmiany, prospołeczne i zorientowane środowiskowo, długofalowe stymulowanie więzi z rodziną wzmocnienie restrykcyjnych postaw wobec odurzania się ograniczenie dostępności wzorców agresji dopasowanie oferty profilaktycznej do zmieniających się potrzeb i do specyfiki grup odbiorców, zwłaszcza gimnazjalistów i licealistów Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

51 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Formy działań programy akcentujące trzeźwość i zdrowie, wykluczające środki psychoaktywne programy typu rówieśniczego, wolontariat, projekty kultury i pedagogiki ulicy programy uczące krytycznego myślenia programy normatywne, ukierunkowane na wartości udział rodzin, rodziców i dziadków ukierunkowanie na gimnazja i licea edukacja rodziców w zakresie profilaktyki agresji i przemocy, w tym zwłaszcza między rodzeństwem zwiększenie monitoringu środowisk z problemem alkoholowym zapewnienie szybkiej, skutecznej izolacji sprawców od ofiar popularyzacja informacji o istocie przemocy i dostępności pomocy Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia

52 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia
Dziękuję i życzę owocnej pracy! Gniezno 2012 dr Robert Porzak BEW - Badania Edukacja Wdrożenia


Pobierz ppt "Diagnoza środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google