Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łysak Andrzej1, Kiełb Piotr2, Urlik Szczepan1, Woźniak Marta1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łysak Andrzej1, Kiełb Piotr2, Urlik Szczepan1, Woźniak Marta1"— Zapis prezentacji:

1 Łysak Andrzej1, Kiełb Piotr2, Urlik Szczepan1, Woźniak Marta1
Analiza internetowych ofert agroturystycznych z województwa Małopolskiego Łysak Andrzej1, Kiełb Piotr2, Urlik Szczepan1, Woźniak Marta1 1 Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego, 2 QConsultant Kraków, dn

2 Wprowadzenie Lata charakteryzują się w Polsce wyraźnym spadkiem intensywności wyjazdów zagranicznych w ogóle, a wyjazdów turystycznych w szczególności. Przeciętny polski „urlopowicz" nasycił się już swobodą wypoczynku w renomowanych zagranicznych ośrodkach Pierwsze więc lata XXI wieku można scharakteryzować wyraźnym trendem powrotu do wypoczynku w kraju. Na tle tego boomu turystyki krajowej, a raczej równolegle z nim rozwija się intensywnie w ostatnich latach agroturystyka. Postęp w zastosowaiu Internetu w informacji turystycznej (Wasikowski 2006) ułatwił dostęp do usługi agroturystycznej potencjalnym odbiorcom. Ilość witryn internetowych, w których można znaleźć w różnej formie informacje o polskich gospodarstwach agroturystycznych liczy się w dziesiątkach. Podjęto więc w niniejszym operacie próbę, opartą na bazie liczącej 263 pozycji ustalenia potencjału i możliwości gospodarczych w regionie, reprezentowanych przez agroturystykę w Małopolsce.

3 Wprowadzenie http://www.agroturystyka.edu.pl http://www.agrowakacje.pl
Wykaz wykorzystanych witryn internetowych, posiadających dział Agroturystyka. (w jęz. angielskim, w witrynie: 3

4 Materiał i metody Materiał informacyjny stanowiły dane zawarte w ogłoszeniach ofertowych gospodarstw agroturystycznych, zamieszczonych w 19 witrynach internetowych, dotyczących turystyki. Ponieważ układ tych ofert był w większości wypadków różny opracowano specjalny system zapisu informacji (w programie Microsoft Excel) o poszczególnych gospodarstwach według przedstawione poniżej schematu tabeli wzorcowej 4

5 Część adresowo-informacyjna
Materiał i metody Zawiera ona trzy podstawowe grupy informacji nazwane roboczo: Agroturystyka, Rolnictwo i Odbiorcy. Struktura bazy danych AGROTURYSTYKA ROLNICTWO ODBIORCY Część adresowo-informacyjna Świadczenia Dane podstawowe Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Inne Wyżywienie Noclegi 18 pozycji 7 pozycji 10 pozycji 3 pozycje 11 pozycji * * Przewidywane pozycje do wprowadzenia w dalszych etapach działania Przewiduje się, że informacje dotyczące Odbiorców oferowanych usług agroturystycznych zostaną uzyskane w następnym etapie badań, opartym w planie na ankietach wysłanych internetowo do wszystkich, lub wybranych losowo właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy znaleźli się w naszej bazie danych i zechcą odpowiedzieć na przesłaną ankietę. 5

6 Rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce
Województwo Małopolskie jest podzielone administracyjnie na 182 gmin, tworzących 22 powiaty. W analizach naszych, dla lepszego zobrazowania sytuacji, odrzucono gminy typowo miejskie (np. Kraków, Tarnów) oraz przyjęto, że gminy „bliźniacze” (np. gmina miejska Grybów i gmina wiejska Grybów) tworzą jedną gminę o tej samej nazwie. W efekcie przyjęto, iż na potrzeby niniejszej analizy liczba gmin w Województwie Małopolskim wynosi 171 Intensywność rozmieszczenia gospodarstw agroturystycznych nie jest w tym terenie równomierna. W większości gmin (62 procent) nie zarejestrowano obecności gospodarstw agro-turystycznych w ogóle. Największe nasilenie ich obecności notuje się w południowej części województwa. 6

7 Rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce
7

8 Konturowa mapa województwa małopolskiego, ukazująca intensywność występowania gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych gminach. 8

9 Wyniki Dane dotyczące następnych analizowanych cech, zestawione w formie tabel wynikowych odnoszących się do poszczególnych podgrup informacyjnych przedstawione są poniżej: 9

10 Wyniki Dane dotyczące części adresowo-informacyjnej wskazują, że:
Telefony stacjonarne posiada % gosp. Telefony komórkowe posiada % gosp. Adres mailowy posiada % gosp. Własną witrynę internetową posiada [1] 75 % gosp. Faks posiada % gosp. Do kategorii gosp. ekologicznych należy 6 % gosp. Poddało się kategoryzacji (Tab. 3) 13 % gosp. Znajomość języków obcych zgłasza (Tab. 4 i 5) 17 % gosp. [1] Wartość procentowa oznacza liczbę gospodarstw, które można znaleźć w Internecie. Większość z nich wykorzystuje do tego celu serwer portalu, na którym się ogłasza. Niewielka natomiast część tej liczby posiada własną witrynę internetową. 10

11 Wyniki 10 4 % 2 1 % 17 6 % 5 2 % 229 87 % 263 100 % Kategoria
Tab. 3. Frekwencja gospodarstw agroturystycznych w procesie kategoryzacji Kategoria Ilość gospodarstw % Standard 10 4 % Pierwsza 2 1 % Jedno słoneczko 17 6 % Dwa słoneczka 5 2 % Nieskategoryzowana 229 87 % Suma 263 100 % 11

12 jedno gospodarstwo może obsługiwać kilka języków.
Wyniki Tab.4. Wykaz oferowanej znajomości języków obcych Tab.5. Procentowy udział gospodarstw oferujących znajomość więcej niż 1-go języka obcego Znajomość języków Ilość gospodarstw % Bez znajomości 12 5 % Angielski 33 13 % Niemiecki 24 9 % Rosyjski 30 11 % Słowacki 4 2 % Francuski 2 1 % Hiszpański 1 Włoski Brak danych 206 78 % Suma* 313* - Znajomość języków Ilość gospodarstw % Bez znajomości 12 5 % Ze znajomością, w tym: 45 17 % jeden język 16 6 % dwa języki trzy języki 13 Brak danych 206 78 % Suma 263 100% * Ta suma nie zgadza się z całkowitą liczbą gospodarstw w bazie (263) ponieważ jedno gospodarstwo może obsługiwać kilka języków. 12

13 Wyniki Dane dotyczące wyżywienia wskazują, że:
Śniadanie oferuje % gosp. Obiad oferuje % gosp. Kolację oferuje % gosp. Obiadokolację oferuje % gosp. Szwedzki stół oferuje % gosp. Całodzienne wyżywienie oferuje 29 % gosp. Inne rodzaje wyżywienia oferuje % gosp. Gospodarstwa nie oferujące żadnego wyżywienia 8 % gosp. Gospodarstwa, które nie podały informacji na temat wyżywienia (lub portale agroturystyczne, w których się ogłaszały nie umożliwiały podania takiej informacji) 61 % gosp. Tab.6. Rodzaj i ceny oferowanych posiłków. śniadanie obiad kolacja obiadokolacja całodzienne Średnia cena (zł) 7,89 13,83 7,96 14,74 28,82 Rozpiętość (zł) 5-15 10-25 8-25 20-40 13

14 Wyniki Dane dotyczące części noclegowej wskazują, że: SUMA 30 214 146
Pokój 1-osobowy oferuje % gosp. Pokój 2-osobowy oferuje % gosp. Pokój 3-osobowy oferuje % gosp. Pokój 4-osobowy oferuje % gosp. Pokój 5-osobowy oferuje % gosp. Inne rodzaje pomieszczeń oferuje % gosp. Gospodarstwa, które nie podały informacji na temat oferowanych pokoi (lub portale agroturystyczne, w których się ogłaszały nie umożliwiały tego). 56 % gosp. Tab.7. Liczebność i struktura bazy noclegowej w badanych gosp. agroturystycznych Pokój 1-os 2-os 3-os 4-os 5-os Suma pokoi Suma łóżek SUMA 30 214 146 168 9 567 1997 14

15 Wyniki Dane dotyczące dodatkowych świadczeń w części noclegowej wskazują również, że: Jedną kuchnię do wyłącznej dyspozycji gości oferuje 29 % gosp. Dwie kuchnię do wyłącznej dyspozycji gości oferuje 3 % gosp. Żadnej kuchni nie oferuje % gosp. Gospodarstwa, które nie podały informacji na temat dostępu do kuchni (lub portale agroturystyczne, w których się ogłaszały nie umożliwiały tego). 60 % gosp. Co najmniej jedną łazienkę do dyspozycji gości oferuje 37 % gosp. Żadnej łazienki nie oferuje % gosp. dostępu do łazienki (lub portale agroturystyczne, w których się ogłaszały nie umożliwiały tego). 62 % gosp. 15

16 Wyniki 16

17 Wyniki 17

18 Wyniki Dane dotyczące rolnictwa wskazują, że:
Obecność w gospodarstwie upraw rolnych (zboża, okopowe, warzywa, owoce, kwiaty lub zioła) wykazuje 15 % gosp. Obecność w gospodarstwie zwierząt gospodarskich (krowy, owce, konie, świnie, króliki, kury, indyki lub pszczoły) wykazuje % gosp. Gospodarstwa, które nie podały informacji na temat produkcji rolniczej (lub portale agroturystyczne, w których się ogłaszały nie umożliwiały tego). 77 % gosp. 18

19 Podsumowanie Opracowanie niniejsze odnosząc się tylko do jednego województwa, ma charakter pilotowy. Obejmuje ono poza tym pewną część tylko (szacunkowo procent) całej populacji istniejących gospodarstw. Z takiej próby jednakże można już wysnuć pewne prawidłowości o charakterze gospodarczym, socjologicznym, czy finansowo-planistycznym. Intencją Autorów jest kontynuacja zbierania i dalsza analiza materiałów. Planuje się, skierowanie drogą internetową do wszystkich, lub losowo wybranych właścicieli gospodarstw agroturystycznych 5-10 punktowego zestawu pytań, w których zostałby szczególnie rozwinięty wątek Odbiorców ogłoszonej oferty. 19

20 Podsumowanie Z dotychczas zgromadzonych materiałów wynikają następujące prawidłowości: Południowa część Małopolski posiada wyraźnie lepiej rozwiniętą sieć gospodarstw agroturystycznych, Agroturystyka zaczyna w coraz większym stopniu stanowić istotne źródło dochodu dla gospodarstw w województwie, w którym z powodu dużego rozdrobnienia agrarnego, nie jest możliwe wprowadzenie intensyfikacji rolniczej na większą skalę, Baza hotelowa Małopolski wzbogaciła się o 659 pokoi mogących dać nocleg prawie dwu tysiącom turystów, Ceny oferowanych usług gastronomicznych kształtują się na znacznie niższym poziomie niż lokalach usługowych tej branży usytuowanych w miastach i większych miejscowościach, Działalność agroturystyczna, powoduje wyraźną poprawę aktywizacji gospodarczej regionów dotychczas mało aktywnych pod względem gospodarczym. 20


Pobierz ppt "Łysak Andrzej1, Kiełb Piotr2, Urlik Szczepan1, Woźniak Marta1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google