Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych"— Zapis prezentacji:

1 Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych
Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej „WYKORZYSTANIE BAZ DANYCH ISTNIEJĄCYCH W ZAKŁADZIE RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ” Lech Goraj Zakład Rachunkowości Rolnej 12-13 grudnia 2005, Warszawa

2 Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej
Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Polski FADN System zbierania danych o produktach rolniczych Dochody rodzin spoza gospodarstwa rolnego Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE

3 Bazy danych Polski FADN
Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Bazy danych Polski FADN Dla potrzeb FADN zbieranych jest około parametrów, dotyczących wyłącznie gospodarstwa rolnego. Informacje te gromadzone są w 4. bazach danych: baza: Dane źródłowe; baza: Tabele wynikowe; baza: Sprawozdania z gospodarstw rolnych; baza: Wyniki Standardowe. Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE

4 Bazy danych Polski FADN
Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Bazy danych Polski FADN Baza: Dane źródłowe najobszerniejsza spośród baz Polskiego FADN; dostęp do danych bezpośrednio z serwera za pomocą zapytań SQL; baza zainstalowana na serwerze SQL; zawiera najbardziej szczegółowy opis gospodarstwa; dane przekazywane bezpośrednio z biur rachunkowych; przechowuje dane nieprzetworzone. Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE

5 Bazy danych Polski FADN
Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Bazy danych Polski FADN Baza: Tabele wynikowe tworzona jest z danych źródłowych; zawiera dane na średnim poziomie szczegółowości; baza typu dBase (pliki *.dbf); składa się z ok. 30 plików, pogrupowanych tematycznie; przechowuje dane częściowo przetworzone; Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE

6 Bazy danych Polski FADN
Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Bazy danych Polski FADN Baza: Sprawozdania z gospodarstw rolnych FADN (The Farm Return) format określany odpowiednim Rozporządzeniem Komisji UE (Pierwotne: 2237/77/EEC z 23 września 1977 r.); tworzona jest z tabel wynikowych; dane na średnim poziomie szczegółowości; dane częściowo przetworzone; baza typu dBase (pliki *.dbf); dane zgrupowane w 14 plikach odpowiadającym poszczególnym tabelom tematycznym, Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE

7 Bazy danych Polski FADN
Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Bazy danych Polski FADN Struktura sprawozdania z gospodarstw rolnych FADN (The Farm Return) informacje ogólne (Tabela A); struktura własnościowa ziemi użytkowanej rolniczo (Tabela B); zasoby i nakłady pracy własnej oraz najemnej (Tabela C); stan i wartość zwierząt (Tabela D); zakup i sprzedaż zwierząt (Tabela E); koszty (Tabela F); zasoby i gospodarowanie składnikami majątkowymi (Tabela G); zadłużenie (Tabela H); produkcja roślinna i zwierzęca (bez zwierząt) (Tabela K); podatek od wartości dodanej (VAT) (Tabela I); granty, subsydia i dopłaty wyrównawcze (Tabela J); kwoty i inne prawa (Tabela L); dopłaty bezpośrednie do upraw polowych (Tabela M); szczegóły zakupów i sprzedaży zwierząt (Tabela N). Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE

8 Bazy danych Polski FADN
Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Bazy danych Polski FADN Baza: Wyniki standardowe Wyniki pogrupowane są w 10 tabelach tematycznych: zbiór i próba gospodarstw; struktura i wydajności jednostkowe; produkcja; koszty; dopłaty; saldo dopłat i podatków; dochód w przeliczeniu na gospodarstwo rolne; dochód w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną; składniki bilansu finansowego; wskaźniki finansowe. Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE

9 Bazy danych Polski FADN
Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Bazy danych Polski FADN Baza: Wyniki standardowe Struktura wyników standardowych została opisana w dokumencie Komitetu do spraw FADN; RI/CC 882 rev. 7.0: Definitions of Varaibles used in FADN standards results. Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE

10 Bazy danych Systemu zbierania danych o produktach rolniczych
Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Bazy danych Systemu zbierania danych o produktach rolniczych Baza: działalności produkcji roślinnej - towarowej Dane pogrupowane są w 4 blokach tematycznych: Produkcja Ceny Koszty bezpośrednie Dopłaty Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE

11 Bazy danych Systemu zbierania danych o produktach rolniczych
Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Bazy danych Systemu zbierania danych o produktach rolniczych Baza: działalności produkcji roślinnej - nietowarowej Dane pogrupowane są w 3 blokach tematycznych: Produkcja Koszty bezpośrednie Dopłaty Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE

12 Bazy danych Systemu zbierania danych o produktach rolniczych
Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Bazy danych Systemu zbierania danych o produktach rolniczych Baza: działalności produkcji zwierzęcej Dane pogrupowane są w 4 blokach tematycznych: Produkcja Ceny Koszty bezpośrednie Dopłaty; Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE

13 Baza danych o dochodach rodzin spoza gospodarstwa rolnego
Bazy danych Zakładu Rachunkowości Rolnej Baza danych o dochodach rodzin spoza gospodarstwa rolnego Baza: Dochody rodzin spoza gospodarstwa rolnego Dane pogrupowane są w 5 tabelach tematycznych: Praca najemna; Emerytury i renty; Pozostałe świadczenia społeczne; Inne źródła; Zarejestrowana działalność pozarolnicza. Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google