Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w IV kwartale 2009 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w IV kwartale 2009 roku."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w IV kwartale 2009 roku

2 Arkusz ankiety – rodzaje pytań Pytania diagnostyczne: Jak oceniają Państwo obecną sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego w porównaniu z sytuacją sprzed 3 miesięcy: poprawiła się nie zmieniła się pogorszyła się Pytania prognostyczne: Jak przewidują Państwo sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 3 miesięcy: poprawi się nie zmieni się pogorszy się

3 Arkusz ankiety przedsiębiorstwa (pytania diagnostyczne, sektor przemysł) Czy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa w bieżącym kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem uległa … Czy wielkość produkcji sprzedanej w bieżącym kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem uległa … Czy poziom zamówień w bieżącym kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem uległ … Czy poziom zapasów wyrobów gotowych w bieżącym kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem był … Czy wielkość zatrudnienia w bieżącym kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem uległa … Jak oceniają Państwo obecną sytuację gospodarczą w województwie lubelskim w porównaniu z poprzednim kwartałem … Jak oceniają Państwo poziom bezrobocia w województwie lubelskim w porównaniu z poprzednim kwartałem …

4 Liczebność próbek badanych firm i gospodarstw domowych BranżaLiczba przedsiębiorstw Przemysł95 Budownictwo120 Handel130 Usługi komercyjne155 Razem500 Gospodarstwa domowe500

5 Struktura badanych przedsiębiorstw według wielkości zatrudnienia Sekcja Polskiej Klasyfikacji Działalności Struktura (%) Od 1 do 9 pracowników37,40 Od 10 do 49 pracowników 30,20 Od 50 do 249 pracowników 29,60 250 i więcej 2,80 Razem 100,00

6 Struktura badanych firm pod względem przychodów z działalności (obrotów) WyszczególnienieUdział (%) do 500 tys. zł40,22 500 tys. – 2,5 mln zł25,17 2,5 – 5 mln zł15,51 powyżej 5 mln zł19,10 Razem100,00

7 Struktura badanej populacji względem płci WyszczególnienieOgółem (%)Miasto (%)Wieś (%) Kobieta51,1246,3855,98 Mężczyzna48,5853,6244,02 Razem100,00

8 Struktura ankietowanych gospodarstw domowych według dochodu WyszczególnienieOgółem (%)Miasto (%)Wieś (%) Poniżej 300 zł 8,425,2411,24 300-499 zł 20,7416,1624,81 500-899 zł 36,9641,0533,33 900-1199 zł 21,7724,0219,77 Powyżej 1200 zł 12,1113,5410,85 Razem100,00

9 Diagnostyczne barometry nastrojów gospodarczych

10 Diagnostyczne i prognostyczne barometry nastrojów gospodarczych

11 Barometr nastrojów gospodarczych przedsiębiorców

12 Sektorowe wskaźniki nastrojów gospodarczych

13 Nastroje gospodarcze konsumentów

14 Nastroje gospodarcze konsumentów (miasto – wieś)

15 Zmiany ocen sytuacji finansowej gospodarstw domowych i ocen sytuacji społeczno-gospodarczej województwa

16 Zmiany barometrów nastrojów gospodarczych w Unii Europejskiej, Polsce i w woj. lubelskim

17 Prowadzone od ponad 9 lat badania pozwalają sformułować kilka bardziej ogólnych wniosków dotyczących kształtowania się nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim: Tendencja do poprawy nastrojów od początku nowego wieku została załamana przez kryzys ostatnich lat Lepsze nastroje przedsiębiorców niż konsumentów Wyższe wartości prognoz niż następujących kwartał później realizacji – swoista skłonność respondentów do optymizmu Istotna statystycznie korelacja pomiędzy nastrojami gospodarczymi a wynikami gospodarki województwa, co sprawia, że barometry nastrojów gospodarczych są dobrym narzędziem prognozowania sytuacji gospodarczej w regionie.

18 Próba określenia scenariusza wychodzenia z recesji

19 Strona projektu Lubelski Barometr Gospodarczy

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w IV kwartale 2009 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google