Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul.Hoża 6 e-mail:sekretariat.odn@zce.szczecin.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul.Hoża 6 e-mail:sekretariat.odn@zce.szczecin.pl."— Zapis prezentacji:

1 OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul.Hoża 6

2 Organem prowadzącym i finansującym jest Urząd Miasta Szczecin Organem nadzoru pedagogicznego jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty

3 Ośrodkiem kieruje Janina Rosiak Zastępca Dyrektora ds
Ośrodkiem kieruje Janina Rosiak Zastępca Dyrektora ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

4 Nasi doradcy: IWONA RYBEŃSKA - edukacja wczesnoszkolna

5 DAGMARA LEWARTOWSKA - język polski
Nasi doradcy: DAGMARA LEWARTOWSKA - język polski

6 Nasi doradcy: PRZEMYSŁAW JACKOWSKI - język angielski Stypendysta Montana State University 2012

7 ELŻBIETA PATYK-matematyka
Nasi doradcy: ELŻBIETA PATYK-matematyka

8 Nasi doradcy: Barbara GRABOWSKA – geografia

9 Nasza koleżanka Basia Grabowska zajęła I miejsce w III edycji konkursu na opracowanie modelowego programu nauczania do przedmiotu geografia na IV etapie edukacyjnym

10 JAROSŁAW USOWICZ -historia, WOS
Nasi doradcy: JAROSŁAW USOWICZ -historia, WOS

11 Nasi doradcy: RENATA MAJEWSKA - wychowanie, profilaktyka

12 DOROTA MAZIARZ-ŚWIERZEWSKA - religia (szkoły podstawowe i gimnazja)
Nasi doradcy: DOROTA MAZIARZ-ŚWIERZEWSKA  - religia (szkoły podstawowe i gimnazja)

13 ANIELA BRZEZICKA – religia (szkoły ponadgimnazjalne)
Nasi doradcy: ANIELA BRZEZICKA – religia (szkoły ponadgimnazjalne)

14 Nasi doradcy: Elżbieta LESIŃSKA, Andrzej Kobylec - przedmioty zawodowe

15 Doradcy metodyczni zatrudnieni w naszym ośrodku w większości są : -egzaminatorami OKE, -edukatorami MEN, -ekspertami MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, -trenerami, -rzeczoznawcami do spraw oceny programów nauczania, podstaw programowych i podręczników, -nauczycielami dyplomowanymi z podwójnymi specjalnościami przedmiotowymi a ponadto wszyscy ukończyli szkolenie dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE).

16 Czym się zajmujemy. Jakie zadania wykonujemy
Czym się zajmujemy? Jakie zadania wykonujemy? -Organizujemy konferencje, seminaria i wykłady -Prowadzimy warsztaty, lekcje otwarte, konsultacje indywidualne i grupowe, -Organizujemy konkursy, -Recenzujemy podstawy programowe, programy nauczania i podręczniki szkolne, -Opiniujemy programy projakościowe, autorskie i naprawcze, -Uczestniczymy w pracy komisji ds. Nagród Prezydenta Miasta Szczecin, -Pełnimy funkcję obserwatorów na egzaminach zewnętrznych, -Konstruujemy narzędzia diagnostyczne, -Piszemy projekty…

17 Ponadto WSZYSCY jesteśmy czynnie pracującymi nauczycielami!

18 Udział we WSZYSTKICH naszych szkoleniach jest bezpłatny!!!

19 Współpracujemy m.in. z: -Urzędem Miasta Szczecin, -Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty, - Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, -Centralną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną -Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, -Uczelniami wyższymi Miasta Szczecin, -Instytutem Pamięci Narodowej i z wieloma innymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji

20 Przykłady naszych działań-konkursy: Konkurs polonistyczny ,,Ojczyzny Polszczyzny” – rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym.

21 Przykłady naszych działań-konkursy: Wojewódzki Konkurs Wiedzy Geograficznej oraz Miejski Konkurs Geograficzny - rozwijanie zainteresowań wiedzą geograficzną.

22 Przykłady naszych działań-konkursy: Ogólnopolski Konkurs „Przeszczep sobie zdrowie”

23 Przykłady naszych działań-konkursy: Konkurs Biblijny „Czytaj Biblię”

24 Przykłady naszych działań: Budowa platformy e-learningowej – poszerzenie oferty szkoleń o nowoczesne technologie nauczania na odległość.

25 Przykłady naszych działań-projekty:
Przykłady naszych działań-projekty: Projekt„Przyjaciele Zippiego” program wspierający rozwój kompetencji społeczno- emocjonalnych sześciolatków, promocja zdrowia psychicznego (wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna).

26 Przykłady naszych działań-projekty:
Nasi koledzy Barbara Grabowska i Andrzej Kobylec (z naszym skromnym wsparciem ) napisali wniosek aplikacyjny do projektu …

27 Przykłady naszych działań-projekty:
Projekt systemowy realizowany w ORE: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

28 Komplementarność z innymi projektami
CKE Uczeń zdolny Szkoła zawodowa Banki zadań EWD ORE Nadzór pedagogiczny Zarządzanie oświatą Specjalne potrzeby edukacyjne Egzaminy zewnętrzne Doskonalenie nauczycieli i wsparcie szkół IBE KOWEZiU Podstawa programowa - ogólna Scholaris Kształcenie na odległość Badania jakości i efektywności edukacji Podstawy Programowe - zawodowe Poradnictwo zawodowe Programy modułowe CIE ORPEG SIO Uczniowie zagraniczni

29 Przykłady naszych działań-projekty:
Główny cel obu projektów: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych. Najważniejsze założenia obu projektów: system doskonalenia w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą czy placówką, powinien służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu jej indywidualnych problemów. Oferta kierowana do szkół z systemu doskonalenia powinna być wynikiem analizy sytuacji szkoły, wobec której jest kierowana. Okres realizacji projektu ORE: Planowany okres realizacji projektu wdrożeniowego:

30 Dziękuję za uwagę i zapraszam do ODN ZCEMiP na ulicę Hożą 6!


Pobierz ppt "OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul.Hoża 6 e-mail:sekretariat.odn@zce.szczecin.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google