Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje zagraniczne szansą rozwoju firmy Andrzej Dominiewski, Dyrektor Wykonawczy CEE, grudzień 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje zagraniczne szansą rozwoju firmy Andrzej Dominiewski, Dyrektor Wykonawczy CEE, grudzień 2005."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje zagraniczne szansą rozwoju firmy Andrzej Dominiewski, Dyrektor Wykonawczy CEE, grudzień 2005

2 O nas Nasze motto: od projektu do efektu Działamy na polskim rynku informatycznym od 1987 roku. Jesteśmy firmą niezależną, opartą w całości na polskim kapitale. Zatrudniamy obecnie 85 osób, z których większość stanowi wykwalifikowana i doświadczona kadra techniczna. Zapewniamy Klientom rozwiązania informatyczne najwyższej jakości: niezawodne, wydajne i nowoczesne. Naszym produktem jest odpowiedzialność cywilna. Jesteśmy członkiem m.in. Business Centre Club, Związku Pracodawców Lewiatan oraz członkiem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

3 Jakość i bezpieczeństwo Lumena to gwarancja najwyższej jakości, którą potwierdza posiadany przez nas certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie, w tym opartych o produkty SAP, dostaw infrastruktury informatycznej oraz serwisu sprzętu komputerowego, a także projektowania i realizacji sieci LAN W 2004 jako pierwsza firma informatyczna w Polsce uzyskaliśmy akredytowany certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji BS 7799. Stanowi on gwarancję bezpieczeństwa informacji zarówno Lumeny, jak i jej Klientów na poziomie honorowanym na całym świecie. Firma dysponuje kancelarią tajną – wyodrębnioną komórką organizacyjną, która umożliwia wytwarzanie, przetwarzanie, przekazywanie oraz przechowywanie w warunkach uniemożliwiających nieuprawnione ujawnienie informacji, którym przyznano klauzulę tajności (informacje niejawne).

4 Nagrody i osiągnięcia Medal Europejski dla Usług, przyznawany przez BCC oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskie w 2003 roku dla usług integracji systemów informatycznych na platformie mySAP.com oraz w 2005roku dla usług z zakresu bezpieczeństwa informacji. Tytuł Laureata Certyfikatu Najlepszej Jakości, przyznawanego przez Europejski Instytut Jakości (European Institute of Quality Ltd.). Tytuł Solidna Firma w latach 2002, 2003, 2004, przyznawany przez kapitule Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma. Tytuł Gazela Biznesu w latach 2003 i 2004, przyznawany przez redakcję Pulsu Biznesu we współpracy współpracy z Coface Intercredit Poland Sp. z o.o. W sierpniu 2003 Lumena otrzymała natowski kod dostawcy NATO Commercial and Goverment Entity Code NCAGE nr 0430H i tym samym została wpisana do Krajowej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej 43 H4.

5 Produkty Lumeny Przygotowanie sieci teleinformatycznych Zarządzanie infrastrukturą informatyczną Projektowanie, przygotowanie i dostawa kompleksowych rozwiązań w zakresie przetwarzania i przechowywania danych Prowadzenie dużych integracyjnych projektów informatycznych i infrastrukturalnych Projekty doradztwa gospodarczego Przygotowanie i wdrażanie systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym m.in.: –Wdrażanie systemu mySAP Business Suite –Wdrażanie systemu Axapta Microsoft Business Solutions –Budowa rozwiązań typu GIS –Projekty pod klucz –Rozwiązania wspierające zarządzanie procesami biznesowymi –Rozwiązania dla sektora SME

6 Inwestycje zagraniczne szansą rozwoju firmy Lumena-Ukraina, jako przykład bezpośredniej inwestycji zagranicznej Geneza powstania. Jak to zrobiliśmy. Model docelowy.

7 Lumena-Ukraina Geneza powstania Lumena sp. z o.o. jest wieloletnim uczestnikiem i sponsorem Wschodnioeuropejskiego Forum Ekonomicznego w Krynicy –Kontakty z biznesem Ukraińskim. –Kontakty z administracją państwową i samorządową Ukrainy. Otwarcie Ukrainy na kontakty z Polską –Naturalny partner biznesowy ze względu na sąsiedztwo geograficzne. –Widoczny rozwój ekonomiczny Polski, wejście do struktur europejskich –Jednoznaczne poparcie dla Pomarańczowej rewolucji. –Traktowanie Polski, jako najbliższego sojusznika w kontaktach politycznych z Zachodem.

8 Lumena-Ukraina Geneza powstania Polskie przedsiębiorstwa przykładem dla biznesu ukraińskiego. –Widoczna modernizacja polskich przedsiębiorstw. –Widoczny wzrost konkurencyjności na rynku europejskim. –Widoczne przyswojenie wysokich standardów organizacyjnych oraz kultury biznesowej.

9 Lumena-Ukraina Geneza powstania Rozwój gospodarki Ukraińskiej –Znaczny wzrost PKB 2003 - > 10% 2004 - > 8% 2005 - > 6% (prognoza) 2006-2010 - 6-8% (prognoza) –Konieczność reorientacji na współpracę z Zachodem. –Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Ukrainie. –Ekspansja kapitału ukraińskiego na rynki zagraniczne.

10 Lumena-Ukraina Geneza powstania Aby osiągnąć te wskaźniki i móc sprostać konkurencji zagranicznej zarówno na rynku ukraińskim, jak i umożliwić biznesowi ukraińskiemu skuteczne konkurowanie na rynkach światowych, konieczna jest szybka modernizacja ich przedsiębiorstw. Modernizacja w zakresie: –Technologii produkcyjnych –Restrukturyzacji przedsiębiorstw –Wykorzystania najnowszych technologii informatycznych

11 Lumena-Ukraina Geneza powstania 18 letnie doświadczenie w branży informatycznej; Działanie w warunkach szybkich zmian rynkowych w Polsce i dostosowania do wymogów konkurencyjności w gospodarce światowej; Skłoniły Zarząd Lumeny do zainteresowania się możliwością podjęcia działań bezpośrednio na rynku ukraińskim!

12 Lumena-Ukraina Jak to zrobiliśmy Decyzja ta zaowocowała utworzeniem zespołu, który był w stanie doprowadzić do rozpoczęcia tych działań a którego zadaniem było:

13 Lumena-Ukraina Jak to zrobiliśmy Analiza rynku usług informatycznych w Ukrainie: –Analiza popytu W 2003 roku wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 14,8%, w 2004 – 12,5%, prognozy na lata 2005-2010 – pomiędzy 10 a 14% p.a. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zainstalowanie na rynku przedstawicielstw czołowych producentów oprogramowania (np. SAP, Micrsoft, BAAN, itp.)

14 Lumena-Ukraina Jak to zrobiliśmy Analiza rynku usług informatycznych w Ukrainie: –Analiza konkurencji: Istnienie oficjalnych partnerów SAP Istniejące wdrożenia SAP: –Udane w przypadku roll out –Nieudane w przypadku autonomicznych wdrożeń w firmach ukraińskich Niewielka obecność innych produktów wspomagających zarządzanie niż systemy ERP. –Np. BPM, LES, MES itp.

15 Lumena-Ukraina Jak to zrobiliśmy Analiza otoczenia biznesowego. –Niechęć firm ukraińskich do bezpośredniej współpracy w zakresie usług z dostawcami zagranicznymi. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Gwarancja i podtrzymanie systemów. Trudności w rozliczeniach z zagranicą. Bariera językowa.

16 Lumena-Ukraina Jak to zrobiliśmy Analiza otoczenia biznesowego. –Gotowość firm ukraińskich do wykorzystania doświadczeń z rynku polskiego popartych referencjami. –Odmienne podejście firmy polskiej do klienta niż firm miejscowych: My nie sprzedajemy produktu! My analizujemy wasze potrzeby i proponujemy rozwiązanie. (wynika to z różnicy doświadczeń)

17 Lumena-Ukraina Jak to zrobiliśmy Analiza otoczenia formalno-prawnego. –W jakiej formie najlepiej prowadzić działalność na rynku: Przedstawicielstwo Spółka prawa handlowego –100% kapitału zagr. Czy J.V.? –Spółka z o.o. czy akcyjna ? –Jakie umowy z Vendorami mogą zostać przeniesione z Polski na Ukrainę. –Na jakich zasadach można prowadzić transakcje walutowe. –Jak transferować zyski (bezpośrednio i pośrednio)

18 Lumena-Ukraina Jak to zrobiliśmy Podjęcie strategicznej decyzji o utworzeniu zależnego podmiotu prawa ukraińskiego spowodowało konieczność: –Wyboru zaufanego doradcy prawnego w Ukrainie. –Przygotowanie biznes planu dla nowego podmiotu. Wytypowanie potencjalnych klientów. Przeprowadzenie wstępnych rozmów z Vendorami. Określenie polityki produktu. –Wybór ludzi, którzy poprowadzą ten podmiot.

19 Lumena-Ukraina Jak to zrobiliśmy Analiza wykazała, że najkorzystniejszą formą utworzenia podmiotu prawa ukraińskiego jest Przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ze względu na minimalizację ryzyka inwestycyjnego, Spółka została zarejestrowana po doprowadzeniu rozmów z pierwszym klientem do etapu listu intencyjnego o zakupie systemu informatycznego i jego wdrożeniu. Podpisano umowę z pierwszym Vendorem, o przeniesieniu praw dystrybucyjnych z Polski na rynek ukraiński.

20 Lumena-Ukraina Model docelowy Lumena-Ukraina będzie oferować na rynku ukraińskim produkty i usługi takie jak Lumena sp. z o.o. z wyłączeniem oferty na hard ware (wysokie marże na sprzedaży usług – malejące marże na sprzedaży żelaza) –Wykorzystanie kompetencji. –Istnienie dobrych referencji. –Lepsze wykorzystanie zasobów w PL i UA. Pierwsze wdrożenia będą realizowane przy wykorzystaniu konsultantów z Polski. Równolegle z realizacją pierwszych kontraktów, będzie następował nabór i szkolenie konsultantów ukraińskich.

21 Lumena-Ukraina Model docelowy Jako grupę celu dla oferowanych produktów i usług wybrano: –Przedsiębiorstwa z branży: Energetycznej, Transportowej, Spożywczej i przetwórstwa żywności, Farmacji, Konstrukcyjno-budowlanej –Struktura własnościowa prospektów: Należące do koncernów międzynarodowych. Z udziałem kapitału polskiego. O kapitale czysto ukraińskim.

22 Lumena-Ukraina Model docelowy Jako grupę oferowanych produktów i usług wybrano: –Produkty informatyczne klasy ERP, ze względu na rosnący naturalny popyt na rynku. SAP Microsoft AXAPTA –Produkty wspomagające zarządzanie, ze względu na ich śladową obecność na rynku i możliwość szybkiego zbudowania wizerunku lidera w tych segmentach. Klasy Manufaturing Execution System i Logistic Execution System, Klasy Business Procesess Mangement, Klasy Workflow i Document Storage,

23 Lumena-Ukraina Model docelowy Realizacja przestawionego modelu docelowego, powinna pozwolić na: –Wzrost obrotów grupy Lumena o min. 30% w ciągu 3 lat. –Zwiększenie zatrudnienia w grupie konsultantów wdrażających systemy o 50% przy zapewnieniu: Obniżenia udziału kosztów stałych ich utrzymania w ogólnych kosztach prowadzenia działalności poprzez lepsze wykorzystanie ich kompetencji i czasu pracy. Poprawę konkurencyjności na rynku usług informatycznych w Polsce i Ukrainie, poprzez utrzymywanie większego zespołu konsultantów, którzy mogą szybko przystąpić do dowolnego projektu na każdym z rynków. –Poprawę wyników finansowych grupy Lumena, poprzez zwiększenie obrotów z poszczególnymi Vendorami a tym samym uzyskanie lepszych warunków handlowych.


Pobierz ppt "Inwestycje zagraniczne szansą rozwoju firmy Andrzej Dominiewski, Dyrektor Wykonawczy CEE, grudzień 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google