Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie wartości niematerialnych w aspekcie wyzwań dla rozwoju społeczno- gospodarczego Polski praca zbiorowa pod kierunkiem Rafała Antczaka CASE-Doradcy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie wartości niematerialnych w aspekcie wyzwań dla rozwoju społeczno- gospodarczego Polski praca zbiorowa pod kierunkiem Rafała Antczaka CASE-Doradcy,"— Zapis prezentacji:

1 Znaczenie wartości niematerialnych w aspekcie wyzwań dla rozwoju społeczno- gospodarczego Polski praca zbiorowa pod kierunkiem Rafała Antczaka CASE-Doradcy, Michał Górzyński, CASE-Doradcy Warszawa 20 czerwca 2005 r.

2 Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Gospodarka bazująca na produkcji towarów i usług przy wykorzystaniu wiedzy i informacji, Wiedza jest uznawana za najcenniejszy zasób i rozumiana zarówno jako produkt i jako czynnik produkcji wpływający na wzrost gospodarczy, Nadrzędna rola kapitału ludzkiego.

3 Innowacja skorelowana ze wzrostem PKB PKB per capita w 2002 r., EU15 =100 do Summary Innovation Index 2002

4 Ocena realizacji Strategii Lizbońskiej w obszarze GOW Silnie zróżnicowana sytuacja wewnątrz Unii, w tym również pomiędzy nowymi krajami członkowskimi, Powiększa się luka innowacyjna pomiędzy USA a UE, W 10 na 11 wskaźnikach strukturalnych, Europa wykazuje gorsza pozycję niż USA.

5 Zróżnicowanie wewnętrzne UE, 2004 r.

6 Luka innowacyjna pomiędzy USA i UE powiększa się zamiast maleć PKB i wydajność pracy w UE, USA=100% Wydajność pracy na godzinę

7 Luka pomiędzy USA a UE w 2003 r. patenty high-tech US Patent and Trademark Office patenty ogółem US Patent and Trademark Office venture-capital we wstępnej fazie firmy (% PKB) patenty high-tech European Patent Office wyższe wykształcenie w społeczeństwie wartość dodana przemysłu hig-tech wydatki firm na B&R (% PKB) wydatki na ICT (% PKB) wydatki publiczne na B&R (% PKB) patenty ogółem European Patent Office absolwenci wydziałów naukowo-technicznych Źródło: European Innovation Scoreboard 2003

8 Sytuacja Polski – innowacyjność albo zapaść technologiczna, gospodarcza, społeczna,… Niepełny sukces MŚP – niski poziom innowacyjności i trudności z konkurowaniem, Niski wydatków na B+R, szczególnie tych pochodzących od sektora prywatnego, Zagraniczne, a nie polskie firmy są nośnikiem i inicjatorem postępu technologicznego, Konieczność współpracy i wymiany myśli technologicznej z doświadczonymi firmami zagranicznymi i rozwój ICT.

9 Malejący odsetek krajowych przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w Polsce, w latach 1994 - 2000

10 Wzrost wydatków na B+R jest jednym z warunków wzrostu wydajności pracy

11 Nowe warunki brzegowe dla rozwoju MŚP Nowe, mniej ambitne cele Strategii Lizbońskiej (2005 r.) są możliwe do zrealizowania pod warunkiem szybkiego rozwoju MŚP; Zliberalizowania rynku usług w UE, Deregulacji gospodarki, w tym sektora ICT, Proinnowacyjnej strategii rozwoju społeczno –gospodarczego, w tym reforma oświaty, administracji państwowej oraz usunięcie ograniczeń fiskalnych dla funkcjonowania i rozwoju firm. www.case.com.pl


Pobierz ppt "Znaczenie wartości niematerialnych w aspekcie wyzwań dla rozwoju społeczno- gospodarczego Polski praca zbiorowa pod kierunkiem Rafała Antczaka CASE-Doradcy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google