Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych Politechniki Opolskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych Politechniki Opolskiej"— Zapis prezentacji:

1 Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych Politechniki Opolskiej
ANALIZA SWOT WRAZ Z OKRESLENIEM WYZWAŃ DLA STRATEGII TWORZENIA PRZEDSIĘBIORSTW TYPU SPIN-OFF Krzysztof K. Malik Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych Politechniki Opolskiej

2 MAKROTENDENCJE dążenie do specjalizacji biznesu
przenoszenie zarządzania i ryzyka na kooperantów (outsourcing), skłonność do aliansów strategicznych decentralizacja zarządzania budowanie społecznej integracji kadry z otoczeniem – społecznymi partnerami rozwoju (teambuilding) rozwój nowych form organizacji w oparciu o większe zaangażowanie pracowników

3 TEZA Budowanie form integrujących przedsiębiorczość akademicką i organizacje rynku lokalnego dla wspólnych korzyści rozwojowych (firmy typu spin-off) wpisuje się w zasadzie we wszystkie współczesne tendencje rozwoju gospodarki nie tylko w wymiarze regionalnym ale także globalnym.

4 Foresightowe obszary rozwoju technologii dla regionu opolskiego
zasoby naturalne i nowe technologie - przemysł chemiczny, zasoby naturalne i nowe technologie - przemysł spożywczy, materiały budowlane i budownictwo, infrastruktura sektora transportowego, rolnictwo, agroturystyka i leśnictwo, zrównoważona energetyka. Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju- foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki, pod red. K. Malika, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2008.

5 Branże rozwojowe i innowacyjne pod kątem tworzenia firm typu spin-off:
Branża chemiczna(22,4% odpowiedzi) Budownictwo (18,4% odpowiedzi) Odnawialne źródła energii (10,2% odpowiedzi) Branża energetyczna (8,2% odpowiedzi) Branża spożywcza (8,2% odpowiedzi) Technologie informatyczne i teleinformatyczne (6,1% odpowiedzi) Branża kosmetyczna (4,1% odpowiedzi) Przemysł elektromaszynowy (4,1% odpowiedzi) Rolnictwo (4,1% odpowiedzi) Biotechnologia(4,1% odpowiedzi) Trawka K., Informacje i opracowania statystyczne badań dotyczących warunków tworzenia przedsiębiorstw typu spin-off, Opole 2010.

6 TWORZENIE SPIN-OFF: ATUTY
Partnerzy społeczni zainteresowani tworzeniem spin-off, Realizacja projektów związanych z przedsiębiorczością akademicką, Wspólne tworzenie nowych produktów (regionalnych) Uwrażliwienie (głównie pracowników badawczych) na potrzeby rynkowe (jakość, ceny, serwis, obsługa, promocja, sprzedaż) Możliwość wprowadzenia rachunku efektywności działań Pozytywny wizerunek instytucji naukowo-badawczych w regionie Wspólna realizacja projektów B&R i nowych technologii na uczelniach i laboratoriach przemysłowych. Korzystanie z infrastruktury uczelni Wspólne szkolenia i wymiana doświadczeń Wspólne kanały dystrybucji Stosowanie benchmarkingu Promocja marek i wizerunku przedsiębiorstw-partnerów spin-off

7 TWORZENIE SPIN-OFF: SŁABE STRONY
Brak doświadczenia i dobrych praktyk w tworzeniu spin-off, Brak środków na dofinansowanie tworzenia Spin-off w regionie, Liczba konkurentów i produktów substytucyjnych Niski stopień rozeznania rynku na produkty spin-off, Wysokie koszty stałe w strukturze kosztów uczelni Skomplikowana konstrukcja prawno-organizacyjna spin-off Bariera zewnętrznych źródeł finansowania Nadmierna zależność od uczelni macierzystej Nadmierna biurokracja

8 TWORZENIE SPIN-OFF: SZANSE
Programy rządowe i strategie regionalne wspierające przedsiębiorczość akademicką. Wsparcie władz regionu tworzeniem so., Możliwość dofinansowania ze środków UE na tworzenie i rozwój so, Możliwość wykorzystania instytucji otoczenia biznesu do tworzenia s.o., Specjalne regulacje prawne (bodźce i ułatwienia) wspomagające krajowe uczelnie w tworzeniu so, Governance regionalny i lokalny Potencjał inwestycyjny przedsiębiorstw lokalnych, Możliwość korzystania z najlepszych praktyk np. niemieckich, Współpraca z regionalnymi i lokalnymi jednostkami administracji samorządowej, Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, Doświadczenie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości/centrów transferu technologii w prowadzeniu przedsiębiorczości uczelnianej Duża chłonność rynku lokalnego, szczególnie w zakresie nowych produktów i usług, Współpraca naukowo-badawcza i organizacyjna uniwersytetu i politechniki, Tworzenie innowacji (nowe procesy i produkty regionalne), Transfer technologii nauka- gospodarka, Technologie informatyczne, Funkcjonowanie branż przemysłu i powiązanych z nimi przedmiotowo kierunków badań naukowych w regionie, Duże potencjalne możliwości lokalizacji tworzonych so, i ich funkcjonowania w ramach średnich i dużych przedsiębiorstw

9 TWORZENIE SPIN-OFF: ZAGROŻENIA
Niski poziom operacjonalizacji i implementacji krajowych i regionalnych rozwiązań strategicznych Duża konkurencja w dostępie do środków finansowych, Słaby rozwój instytucji sektora otoczenia biznesowego w regionie Brak rozwiązań prawnych wspomagających krajowe uczelnie w tworzeniu so Niski poziom internalizacji społeczności lokalnych Obawy inwestorów związane z dekoniunkturą gospodarki globalnej Trudności adaptacji rozwiązań do warunków krajowych Niedostateczna współpraca z administracją lokalną i regionalną Niedostateczna współpraca z instytucjami otoczenia biznesu Nikła świadomość pracowników / doktorantów / studentów w dziedzinie obrotu gospodarczego i zarządzania Duża zmienność koniunktury rynkowej Trudności współpracy naukowo-badawczej i organizacyjnej uniwersytetu i politechniki zbieżność obszarów rozwoju regionu i branż, będących przedmiotem zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców akademickich

10 k.malik@po.opole.pl www.zarzadzanie.opole.pl
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych Politechniki Opolskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google