Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Polska w Programie ramowym CIP - korzyści dla MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Joanna Dąbrowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Polska w Programie ramowym CIP - korzyści dla MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Joanna Dąbrowska."— Zapis prezentacji:

1 1 Polska w Programie ramowym CIP - korzyści dla MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Joanna Dąbrowska

2 2 Główne cele Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP): zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie MŚP m.in. poprzez ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego; promowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji ekologicznych; przyśpieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego; promowanie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach. Budżet CIP 3,62 mld EUR

3 3 Korzyści dla MŚP: ułatwienie firmom pozyskania finansowania zewnętrznego na korzystnych warunkach; zachęcanie i wspieranie instytucji finansowych w finansowaniu mikroprzedsiębiorstw, także produktami o niższych kwotach; stworzenie mechanizmów wspierających zakładanie i finansowanie MŚP we wszystkich fazach rozwoju; CIP- INSTRUMENTY FINANSOWE Poręczenia kredytów, mikro-kredytów, leasingu Instrument SMEG Finansowanie kapitałowe przez Fundusze VC i PE Instrument GIF Budżet 1,13 mld EUR

4 4 Bank / Fundusz pożyczkowy / Przedsiębiorstwo leasingowe Fundusz kapitałowy oraz sieć Aniołów Biznesu MSP inwestuje Europejski Fundusz Inwestycyjny Komisja Europejska inwestuje Fundusz poręczeniowy poręcza pożycza KPK CIP Instrumenty finansowe dla MŚP działania promocyjne, informacyjne, konsultacyjne zapewnia środki poręcza Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP Budżet SMEG na 2007-2013 506 mln Budżet GIF na 2007-2013 >600 mln

5 wartość dodana (ang.: additionality) w rozumieniu łatwiejszego dostępu MŚP do finansowania zewnętrznego, niż dotychczas oferowane = łagodniejsze dla przedsiębiorcy warunki kredytowania. Warunek przystąpienia do Programu CIP – instrumenty finansowe dla MŚP, instrument poręczeniowy SMEG 5

6 W zamian za Poręczenie UE (realizowane przez EFI ), pośrednik finansowy (bank/fundusz ….) zobowiązuje się do zapewnienia szerszego i dogodniejszego dla przedsiębiorcy, dostępu do finansowania poprzez np.: mniej wymagające kryteria akceptacji (np.: krótkiej historii działalności, rozpoczynających działalność, inwestycji w wartości niematerialne i prawne itp.); wydłużone terminy spłaty; niższy wkład własny kredytobiorcy akceptację wyższego ryzyka (np.: bardziej ograniczone wymagania dotyczące zabezpieczeń, wyższy udział strat pokrywanych przez pośrednika). 6 Wartość dodana (additionality) cd.

7 7 SMEG w Polsce Transakcje zawarte dotychczas w ramach instrumentu SMEG Liczba podpisanych umów (bankowe, leasingowe, re-poręczenia): 7 transakcji, 6 Pośredników Finansowych Całkowita wysokość poręczenia:ok. 491,5 mln EUR Całkowity wolumen finansowania MŚP objętego poręczeniem UE w ramach SMEG: > 990 mln EUR W Polsce – wysoka efektywność CIP: średnia osiągniętych dźwigni fin.: > 30 Polscy pośrednicy przygotowali dotychczas 17 różnych produktów finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, z poręczeniem EFI

8 Bank BPH – uruchomienie rynkowe produktów przewidziane wkrótce; Bank Pekao S.A. - http://www.pekao.com.pl/mis/finansowanie_z_poreczeniem_efi/ http://www.pekao.com.pl/mis/finansowanie_z_poreczeniem_efi/ Europejski Fundusz Leasingowy http://www.efl.pl/StartLeasing http://www.efl.pl/StartLeasing Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. http://www.polfund.com.pl/ http://www.polfund.com.pl/ (współpracujący z BZ WBK, Pekao S.A., PKO BP) BNP Paribas Bank Polska http://www.bnpparibas.pl/finanse-firmy/poreczenia-efi.asp Polski Fundusz Gwarancyjny http://www.pfg-poreczenia.pl/index.php?i=3164&d=44 (współpracujący z 16 różnymi bankami). Polscy Pośrednicy Finansowi CIP-SMEG 8

9 STANDARDOWY KREDYT INWESTYCYJNY Możliwość sfinansowania do 85% wartości netto inwestycji, Zabezpieczenie kredytu: zabezpieczenie tylko na przedmiocie inwestycji. PROSTY KREDYT INWESTYCYJNY (SIL, AutoSIL) Możliwość sfinansowania nawet do 85% wartości netto inwestycji, Kwota kredytu: do 500 tys. zł lub równowartość w walucie (dotyczy zakupu samochodów ciężarowych), Okres kredytowania: do 6 lat, Zabezpieczenie kredytu: dla klientów z gorszym ratingiem tylko na przedmiocie inwestycji, 9

10 KREDYTY OBJĘTE PORĘCZENIEM EFI Kredyty obrotowe do 20 tys. zł w rachunku kredytowym ; mają charakter celowy – na zakup majątku obrotowego; spłata wg. harmonogramu. Zabezpieczenie kredytów poniżej 10 tys. PLN – wyłącznie poręczenie EFI. KREDYTOBIORCY mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata, które wystawiły co najmniej 1 fakturę/ rachunek, która została opłacona przez kontrahenta. 10

11 Schronisko MUROWANIEC w Tatrach: w sezonie letnim do 1.000 gości dziennie; potrzeba – zmywarka przemysłowa; pomoc – kredyt w Pekao SA z poręczeniem EFI w kwocie 21.000 EUR. Dalsze zamierzenia inwestycyjne – dodatkowe zasilenie elektryczne, zakup generatora prądu z pomocą kredytu bankowego w Pekao SA. 11

12 Firma X działająca w sektorze budowy dróg, nawierzchni brukowych, chodników, autostrad: potrzeba – koparka kołowa JCB; pomoc – kredyt w Pekao SA z poręczeniem EFI w kwocie 280.000 zł na 5 lat. Firma Y działająca w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych (granulaty i komponenty): potrzeba – zakup nieruchomości : działka + hala produkcyjno-magazynowa; pomoc – kredyt w Pekao SA z poręczeniem EFI w kwocie 1.840.000 zł na 10 lat. 12

13 PRODUKT - Klient – MŚP, preferowane branże: służba zdrowia, architekci, prawnicy. Wykluczenia: rolnictwo i rybołówstwo, górnictwo, wydobycie i obrót paliwami, firmy prowadzące działalność w sektorze transportu drogowego na zakup środków transportu. Transakcja - przedmiotem leasingu mogą być: samochody osobowe, lekkie ciężarowe, samochody ciężarowe, sprzęt biurowy, sprzęt medyczny i laboratoryjny, sprzęt chłodniczy, wentylacja, klimatyzacja. Minimalny okres leasingu - 18 miesięcy. Maksymalne kwoty kredytowania zależą od rodzaju leasingowanego sprzętu (od 80 tys. dla sprzętu komputerowego do 350 tys. dla pojazdów osobowych). Wpłata własna już od 0%. 13

14 PRODUKT - Korzyści dla Klienta: Szybka decyzja leasingowa; Obniżony wkład własny kredytobiorcy; Unikalny produkt dla start-upów - rzadko oferowany na rynku; Brak opłaty za korzystanie z zabezpieczenia w postaci poręczenia EFI; Obniżona cena leasingu w stosunku do oferty bez poręczenia (poręczenie pozwala obniżyć marżę na ryzyko). 14

15 Samochody osobowe - średnia wartość auta netto to 50 tys PLN. Leasingobiorcy: firma doradczo-konsultingowa, prywatna praktyka pielęgniarska, usługi IT doradztwo informatyczne Samochody dostawcze – średnia wartość auta netto to 30 tys PLN. Leasingobiorcy: produkcja farb i lakierów hurtownie (wyrobów metalowych, owoców i warzyw) Oprogramowanie. Leasingobiorca: produkcja wyrobów metalowych – wartość oprogramowania 14 tys. PLN. 15

16 PRODUKT - PRAKTYKA EFL oferuje wpłaty początkowe od 0%, Klienci jednak najczęściej chcą wpłacić jakiś udział własny np. 10%. Umowy niechętnie są zawierane przez Klientów na krótsze okresy – typowy czas umowy to 48-60 miesięcy. Umowy podpisywały firmy działające nawet dopiero 2 tygodnie, ale typowy okres działalności Klienta, który się zgłosił po START Leasing to 2-3 miesiące. 16

17 PRODUKT Y: Poręczenia na START, Poręczenia Biznes Ekspres, Poręczenia Micro Inwest 2. 17

18 Poręczenia na START w POLFUND S.A. Rodzaj instrumentu finansowego, który będzie zabezpieczał kredyty udzielone przedsiębiorcom MSP rozpoczynającym działalność lub będącym we wczesnej fazie rozwoju i działających nie dłużej niż 3 lata. Poręczenie na START, udzielane w ramach regwarancji EFI, będzie zawierało dodatkowe preferencje dla przedsiębiorców w postaci: wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 8 lat, zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w zależności od klasy ryzyka, mniejsze wymogi w zakresie zabezpieczeń i udziału własnego MSP. 18

19 Poręczenia Biznes Ekspres w POLFUND S.A. Rodzaj instrumentu finansowego, który będzie zabezpieczał kredyty udzielone przedsiębiorcom. Poręczenie to będzie zabezpieczało kredyty o mieszanej strukturze a więc finansujące zarówno kapitał obrotowy jak i inwestycje. Poręczenie Biznes Ekspres, udzielane w ramach regwarancji EFI, będzie zawierało dodatkowe preferencje dla przedsiębiorców w postaci: wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 6 lat, zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w zależności od klasy ryzyka. 19

20 Poręczenie Micro Invest 2 w POLFUND S.A. Rodzaj instrumentu finansowego, który będzie zabezpieczał kredyty inwestycyjne udzielone przedsiębiorcom MSP. Poręczenie Micro Invest 2, udzielane w ramach regwarancji EFI, będzie zawierało dodatkowe preferencje dla przedsiębiorców w postaci: wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 8 lat, zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w zależności od klasy ryzyka. 20

21 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007 – 2013 Komponent Instrumenty finansowe MŚP Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8 00 – 380 Warszawa tel/fax +48 22 696 64 95 Więcej informacji dla przedsiębiorców o polskich pośrednikach finansowych http://www.access2finance.eu/pl/Poland/cip/index.htm Strona internetowa: www.cip.gov.pl/eip/kpkzbpwww.cip.gov.pl/eip/kpkzbp Infolinia mailowa: kpkcip@zbp.plkpkcip@zbp.pl 21 Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK. Bardzo dziękuję za uwagę

22 EFL od lipca oferuje swoim klientom nowy produkt – StartLeasing. Jest to produkt dedykowany nowym firmom, który powstał przy współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji W ramach działań edukacyjnych dla młodych przedsiębiorców przygotowaliśmy film animowany, który w atrakcyjny sposób przedstawia zalety StartLeasingu. Bohater to młody przedsiębiorca, który dzięki StartLeasingowi może zrealizować swoje marzenia i prowadzić firmę. Film jest dostępny na EFLowym kanale YouTube pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=39cxxlNmJs4 http://www.youtube.com/watch?v=39cxxlNmJs4 oraz na Goldenline na grupie Leasing. Przyspiesz rozwój swojej firmy pod adresem: http://www.goldenline.pl/forum/2691674/startleasing-bez- tajemnichttp://www.goldenline.pl/forum/2691674/startleasing-bez- tajemnic 22


Pobierz ppt "1 Polska w Programie ramowym CIP - korzyści dla MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Joanna Dąbrowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google