Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy System Usług dla MSP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy System Usług dla MSP"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy System Usług dla MSP
Stan obecny oraz założenia rozwoju w kolejnych latach Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jachranka , 24 października 2012 r. 1

2 Oferta usług KSU Współpraca Współpraca

3 Mapa usług KSU PK KSU KSI KSU Fundusze pożyczkowe
PK KSU Mapa usług KSU KSI KSU Fundusze pożyczkowe Fundusze poręczeniowe Pilotaż: optymalizacja kosztów Pilotaż: ochrona środowiska Pilotaż: finansowanie zwrotne 3

4 Współpraca funduszy poręczeniowych w ramach KSU
Oferta usług KSU jest systematycznie modyfikowana do potrzeb MSP, m.in. na podstawie badań na tej grupie docelowej, czy wymiany informacji z ok. 200 usługodawcami Strategia Rozwoju KSU zakłada, że jest to system rozpoznawalny przez przedsiębiorców System zapewniający usługi o ustalonym i monitorowanym standardzie W zakresie działalności poręczycielskiej z KSU współpracuje obecnie (na podstawie porozumień z PARP) – 46 FPK I półrocze 2012 r.: 2932 poręczenia na kwotę 441 mln zł kapitał poręczeniowy – 1 mld zł aktywne poręczenia – 1,082 mld zł

5 Działania realizowane dla funduszy poręczeniowych
Rozwój kompetencji 138 przeszkolonych osób 3 wizyty studyjne Baza wiedzy Standard rating uznanej agencji ratingowej System monitorowania aktywności poręczycielskiej Działania promocyjne w ramach KSU Usługi pilotażowe Nowe projekty systemowe PARP Działania badawcze Slajd 2 1. Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce w pierwszej połowie lat 90-ych XX wieku w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych ze środków europejskich (PHARE). 2. Kolejna grupa powstających funduszy, to fundusze, które uzyskały wsparcie w ramach pomocy kierowanej przez rządy wielkiej Brytanii i Kanady. 3. Od 1994 r. rozpoczął działalność Fundusz Poręczeń Kredytowych dla Małych i Średnich przedsiębiorstw w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, przekształcony w 1997 r. w Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (KFPK). KFPK za pośrednictwem banków współpracujących udzielał poręczeń na terenie całej Polski. 4. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (wówczas Polska Fundacja MSP) włączyła się w proces tworzenia funduszy pod koniec lat 90-ych, kiedy w ramach programu pilotażowego finansowanego w ramach działania programu STEP-IFE (Institutional Framework Extention) dokapitalizowano 3 fundusze poręczeniowe. Wtedy też usługi finansowe stały się częścią Krajowego Systemu Usług, co zapewniło im reklamę i promocję. Działania konsultowane z KSFP, BGK Odpowiedź na potrzeby, sugestie, itp.

6 Działania planowane w najbliższym czasie
Standard - kontynuacja prac związanych z oceną wiarygodności kredytowej – rating uznanej agencji ratingowej Dalsze działania o charakterze szkoleniowo-doradczym Bieżące monitorowanie działalności poręczeniowej; Dalsze działania informacyjno-promocyjne; Kolejne projekty wspierające przedsiębiorców w korzystaniu z usług funduszy (pod warunkiem dostępności środków na ten cel) Ciągła współpraca ze środowiskiem funduszy poręczeniowych, w tym KSFP i BGK

7 Wyzwania, zagrożenia, tematy do dyskusji?

8 Problemy z uzyskaniem finansowania i potrzeby MSP - oferta
Fundusze spada odsetek firm dokonujących inwestycji; firmy potrzebują kapitału na finansowanie bieżących potrzeb utrudnienia w dostępnie do finansowania najbardziej odczuwają firmy mikro- i podmioty funkcjonujące na rynku krócej niż 2 lata firmy działające nie dłużej niż 2 lata wykazują największe zainteresowanie finansowaniem inwestycyjnym firmy działające dłużej niż 2 lata coraz silniej odczuwają potrzebę finansowania obrotowego zapotrzebowanie na finansowanie, którego brakuje, występuje w finansowaniu kredytem obrotowym w wysokości około 200 tys. zł dla firm młodszych niż 2 lata Prawie 80% pożyczek, to pożyczki inwestycyjne bądź inwestycyjno-obrotowe Prawie 80% pożyczek, to pożyczki powyżej 50 tys. zł 22,2% (ilościowo) to pożyczki dla start-up’ów 75% poręczeń to poręczenia obrotowe (najbardziej ryzykowne) ok. 50% stanowią poręczenia kredytów dla mikro- firm Poręczanych tylko ok. 1,5% kredytów dla MSP PARP Wsparcie doradcze, szkoleniowe, informacyjne dla funduszy Wsparcie doradczo-szkoleniowe i informacyjne dla MSP Wsparcie dla MSP, połączone ze współpracą z bankami

9 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu


Pobierz ppt "Krajowy System Usług dla MSP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google