Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja Komunikacji miejskiej w Gliwicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja Komunikacji miejskiej w Gliwicach"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja Komunikacji miejskiej w Gliwicach
Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice

2 Komunikacja miejska w przedwojennych Gliwicach

3 Komunikacja miejska dzisiaj
Miasto i jego infrastruktura wraz z upływem czasu ulegała zmianie: powstały nowe duże osiedla na obrzeżach dawne zakłady pracy uległy likwidacji powstały nowe firmy w innych lokalizacjach wzrosła znacząco liczba mieszkańców przybyło samochodów Źródło: Wydział Komunikacji UM Gliwice

4 Schemat komunikacji miejskiej 2009

5 Organizacja komunikacji publicznej w Gliwicach
Od 1 stycznia 1997 r. Gliwice są członkiem Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Związek jest organizatorem komunikacji publicznej w naszym mieście. Głównymi podmiotami zajmującymi się obsługą komunikacji w Gliwicach są: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Gliwice Tramwaje Śląskie S.A.

6 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Gliwice
powstało 1 października1991r. po przekształceniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Od 28 sierpnia1997 roku PKM Gliwice działa jako Spółka z o.o. z większościowym udziałem Miasta Gliwice Autobusy PKM Gliwice kursują na terenie okolicznych miast i gmin, obsługując codziennie 44 linie i wykonując około 40 tys. km.

7 Tramwaje Śląskie S.A. w1991 r. z WPK wydzielono Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej w Katowicach, które w styczniu 2003 przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa "Tramwaje Śląskie S.A." spółka zarządza infrastrukturą tramwajową w Aglomeracji Górnośląskiej ruch pasażerski obsługiwany jest przez 34 linie tramwajowe – w tym 2 linie na terenie Gliwic do 31 maja 2007 właścicielem Tramwajów Śląskich był Skarb Państwa 1 stycznia 2009 akcje TŚ przekazano gminom zrzeszonym w KZK GOP Gliwice otrzymały 4% akcji

8 Infrastruktura Długość torowisk eksploatowanych przez Tramwaje Śląskie w Gliwicach wynosi niespełna 9 km, co stanowi 2% ogólnej długości torowisk w Konurbacji Śląskiej W Gliwicach kursują dwie linie tramwajowe – 1 i 4 Procentowy rozkład transportu w przeliczeniu na wozokilometry stanowi w Gliwicach 9,88% komunikacji miejskiej źródło – KZK GOP

9 Infrastruktura - problemy
Jednotorowe trasy tramwajowe, nie zapewniające współczesnych standardów w transporcie pasażerskim* Przestarzała konstrukcja torowisk – tzw. tory „bose” zabudowane w pasach jezdni* Zdegradowane technicznie urządzenia sterowania i regulacji ruchu tramwajowego* Zdegradowana sieć trakcyjna, pochodząca sprzed 1945 roku *Źródło: „Operacyjny Program Modernizacji Infrastruktury Tramwajowej w Aglomeracji Śląskiej w latach ” Tramwaje Śląskie S.A

10 w latach 2007-2013” Tramwaje Śląskie S.A
Tabor - problemy Przestarzały tabor Wagony mocno wyeksploatowane Ulegający częstym awariom Nieekonomiczny Niedostosowany dla osób niepełnosprawnych Nieekologiczny Konieczna pilna wymiana co najmniej 25% taboru w całej spółce Tramwaje Śląskie S.A. Struktura wiekowa taboru w spółce Tramwaje Śląskie S.A. źródło: "Komunikacja miejska w liczbach" 2/07 Źródło: „Operacyjny Program Modernizacji Infrastruktury Tramwajowej w Aglomeracji Śląskiej w latach ” Tramwaje Śląskie S.A

11 w latach 2007-2013” Tramwaje Śląskie S.A
Konsekwencje Hałas (skargi mieszkańców)* Niska prędkość komunikacyjna* Utrudnienia w ruchu drogowym (wypadki)* Jednopoziomowe skrzyżowania tras tramwajowych z ruchem drogowym* Negatywny wpływ na strukturę przestrzenną miasta( brak możliwości reorganizacji ruchu zgodnie z aktualnymi potrzebami mieszkańców) Zdewastowana nawierzchnia dróg w rejonie torowisk – brak porozumienia z TŚ S.A w sprawie naprawy dróg dewastowanych przez tramwaj *Źródło: „Operacyjny Program Modernizacji Infrastruktury Tramwajowej w Aglomeracji Śląskiej w latach ” Tramwaje Śląskie S.A

12 w latach 2007-2013” Tramwaje Śląskie S.A
Propozycje dla Gliwic Spółka Tramwaje Śląskie proponuje remonty: Przejazdu drogowego przez ul. Kard. S. Wyszyńskiego (50 m toru pojedynczego = 25 mb torowiska) ul. Zabrskiej (700 m toru pojedynczego = 350 mb torowiska) części torowisk przy ul. Wieczorka (400 m toru pojedynczego = 200 mb torowiska) i ul. Dolne Wały (480 m toru pojedynczego) nie przewidziano wymiany trakcji nie przewidziano wymiany taboru Źródło: „Operacyjny Program Modernizacji Infrastruktury Tramwajowej w Aglomeracji Śląskiej w latach ” Tramwaje Śląskie S.A

13 Projekt "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przed Euro 2012" na terenie Gliwic w ramach tzw. projektu Euro 2012 planowano modernizację opisanych wyżej 3 fragmentów torowisk Dla całej spółki Tramwaje Śląskie przewidziano zakup 20 tradycyjnych i modernizację 90 dotychczas eksploatowanych pojazdów (ich praca przewozowa w Gliwicach ma wynosić 3,99 %) zakupione w ramach projektu pojazdy niskopodłogowe nie będą jeździć w Gliwicach wartość przedsięwzięcia w Gliwiach oszacowano na kwotę 23,69 mln zł., z czego udział własny miasta oszacowano na kwotę 11,79 mln zł. dla porównania, dotacja miasta Gliwice do KZK GOP, pozwalająca na utrzymanie całej komunikacji miejskiej w roku 2009 wynosi 18,9 mln zł. Źródło: uchwała zarządu GZM z 3 czerwca 2008 r. ws. zakresu i udziału własnego w projekcie "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zgłoszonym do Ministerstwa Infrastruktury w ramach PO IiŚ.

14 Porównanie kosztów eksploatacji – autobus – tramwaj
Źródło: KZK GOP

15 Polityka spółki Tramwaje Śląskie S.A.
wieloletni brak inwestycji w sieć tramwajową w Gliwicach spowodował jej całkowitą degradację ograniczone plany inwestycyjne na terenie Gliwic ustalenie wysokiej stawki za wozokilometr umowa z KZK GOP na świadczenie usług zawarta na 15 lat szczątkowe „łatanie” torowisk dalsza eksploatacja starych pojazdów –ze względów technicznych nie ma możliwości wymiany wozów na nowoczesne - niskopodłogowe Miasto zostało pozostawione samo sobie z problemem wieloletnich zaniedbań

16 Wyzwania – modernizacja infrastruktury i taboru
Szacunkowe koszty modernizacji modernizacja torowisk – ok. 105 mln zł. * koszt jednego, nowoczesnego wagonu – ok. 8 mln zł.* linie 1 i 4 na terenie Gliwic obsługuje 14 wagonów – koszt wymiany 112 mln zł.** Uwaga nie uwzględniono kosztów remontów trakcji RAZEM – 217 mln złotych Dla porównania – średnia wartość wydatków inwestycyjnych z budżetu w Gliwicach w latach wynosi 150 mln zł * źródło : Pismo Spółki Tramwaje Śląskie z dnia nr ND/DP/627/2009 **źródło: "Program Restrukturyzacja Spółki na lata 2006 – 2008" – Tramwaje Śląskie S.A.

17 Koncepcja Komunikacji Miejskiej - Cele
Utrzymanie ciągłości transportu pasażerskiego na szlakach obsługiwanych przez linie 1 i 4 Podwyższenie standardów – wprowadzenie pojazdów niskopodłogowych, dostosowanych do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i podróżujących z małymi dziećmi w wózkach Dostosowanie połączeń komunikacyjnych do obecnych potrzeb mieszkańców Skorelowanie połączeń komunikacyjnych z projektowanymi nowymi inwestycjami Poprawa połączeń pomiędzy najgęściej zaludnionymi dzielnicami miasta Poprawa jakości komunikacji miejskiej w ramach posiadanych środków na ten cel Przebudowa skrzyżowań i innych newralgicznych punktów miasta, których modernizację uniemożliwia przebieg linii tramwajowej

18 Największy seryjnie produkowany autobus
Utrzymanie ciągłości transportu pasażerskiego na szlakach obsługiwanych przez linie 1 i 4 Możliwe zastosowanie niskopodłogowych, nowoczesnych, ekologicznych autobusów kursujących w śladzie obecnych linii tramwajowych numer 1 i 4 Rozwiązanie tańsze i bardziej elastyczne – w przypadkach awarii, remontów dróg oraz bardziej bezpieczne i dostosowane do potrzeb podróżnych oraz bardziej ekologiczne Mercedes Capa City na ul. Dolnych Wałów Największy seryjnie produkowany autobus

19 Podwyższenie standardów obsługi pasażerów
Szerokie wejście – ułatwienie dla osób starszych i podróżujących z dziećmi w wózkach, Brak schodów, Przestronne wnętrza, Więcej miejsc siedzących, Minimalny hałas, Taka sama cena biletu

20 Dostosowanie połączeń komunikacyjnych do obecnych potrzeb mieszkańców
664 Liczba ludności w dzielnicach na tle sieci komunikacji publicznej 16.961 11.719 2.930 4.935 2.218 6182 13.859 13.222 18.538 16.120 13.654 21.166 6.104 2.964 14.855 19.845 2.135 1.229 2.685

21 Rozwój miasta w najbliższych latach
budowa DTŚ budowa Focus Mall (koncepcja Nowe Centrum) budowa Hali Podium budowa obwodnicy miasta i obwodnicy centrum Przyczynią się do zmian w obecnym układzie komunikacyjnym Wizualizacja Focus Mall Wizualizacja Hali Podium Wizualizacja przebiegu DTŚ przez centrum

22 Obecne i powstające generatory ruchu na tle siatki komunikacji publicznej

23 Wyjściowy i docelowy układ drogowy
Układ drogowy i lokalizacja stref przemysłowych na początku lat 90 tych Docelowy układ drogowy – strefy przemysłowe oparte o autostrady i obwodnice zmiana układu dośrodkowego na obwodnicowy zapewnienie dostępu do nowych stref przemysłowych w oparciu o autostrady i obwodnicę Obwodnica centrum

24 Dalsze usprawniania układu drogowego
ul. Wieczorka z ul. Daszyńskiego, Kozielską, Sobieskiego i Jasnogórską Palny przebudowy utworzenie rond w miejsce skrzyżowań ul. Daszyńskiego z ul. Mickiewicza i Sowińskiego ul. Daszyńskiego z ul. Słowackiego 3.

25 Dostosowanie połączeń komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców
północne duże dzielnice są słabo skomunikowane ze śródmieściem większość Gliwiczan zamieszkuje w dzielnicach poza Śródmieściem na obrzeżach miasta powstały nowe strefy przemysłowe w ciągu najbliższych lat w mieście pojawi się wiele nowych inwestycji zmienia się układ drogowy miasta tabor i infrastruktura tramwajowa jest zdegradowana, a polityka spółki Tramwaje Śląskie S.A. nie rokuje dobrze na przyszłość

26 Przyszłość komunikacji publicznej w Gliwicach
ludność generatory ruchu linie autobusowe obwodnica kolejka miejska Priorytety Usprawnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi dzielnicami miasta Skrócenie czasu podróży z Łabęd i os. Kopernika oraz z Sośnicy do Śródmieścia Rozwijanie połączeń do miejsc pracy w Strefie Ekonomicznej Dostosowanie komunikacji publicznej do zmian w układzie drogowym Zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowopowstających obiektów Poprawa jakości komunikacji autostrady Kolejka miejska wykorzystanie istniejących torów kolejowych skrócenie czasu podróży (omijanie korków drogowych) poprawa komfortu uniwersalny bilet

27 e-mail: pm@um.gliwice.pl
Dziękuję za uwagę Zygmunt Frankiewicz ul. Zwycięstwa 21 Gliwice tel. 032 / faks 032 /


Pobierz ppt "Koncepcja Komunikacji miejskiej w Gliwicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google