Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie transportem KURS INŻYNIERSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie transportem KURS INŻYNIERSKI"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie transportem KURS INŻYNIERSKI
Wskaźniki efektywności transportu Piotr Sawicki Wydział Maszyn Roboczych i Transportu pok. 719, tel , URL:

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Wskaźniki efektywnościowe
kontrola funkcjonowania transportu istota tworzenia wskaźników efektywności Wskaźniki efektywnościowe definicje wskaźników zależności pomiędzy wskaźnikami Porównanie wybranych systemów transportowych Piotr Sawicki / Zarządzanie transportem

3 Wskaźniki efektywności transportu Wprowadzenie
Istota tworzenia wskaźników ocena funkcjonowania systemu transportowego – diagnoza stanu aktualnego porównanie do konkurentów, ang. benchmarking słabe vs. mocne strony systemu poszukiwanie sposobów i obszarów poprawy Założenia do prowadzonych rozważań analizowany jest transport szynowy  komunikacja miejska podobna analiza może być prowadzona w odniesieniu do transportu drogowego ? Piotr Sawicki / Zarządzanie transportem

4 Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników
Czas trwania kursu th na linii h (AB) [min], [godz] (1) A B – czas jazy na linii h – czas oczekiwania na wsiadanie i wysiadanie na linii h A B Czas obrotu na linii h (AB A) [min], [godz] (2) t D – czas postoju na pętli Potok pasażerów na linii h [pas/godz] liczba pasażerów przejeżdżających przez dowolny punkt linii komunikacyjnej w jednostce czasu, w jednym kierunku A B Piotr Sawicki / Zarządzanie transportem

5 Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników
1 Interwał ruchu IRh na linii h [min] (3) odstęp czasu, w którym 2 środki transportu (obsługujące tę samą linię) kolejno przejeżdżają po sobie przez dowolny punkt 2 A B – liczba pojazdów na linii komunikacyjnej h Częstotliwość ruchu ωh na linii h [1/godz], przy IRh [min] (4) liczba środków transportu przejeżdżających w czasie 1 godz, w jednym kierunku, przez dowolny punkt linii A B Piotr Sawicki / Zarządzanie transportem

6 Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników
Prędkość eksploatacyjna na linii h [km/godz] (5) A B – długość drogi na linii h [km] – czas pracy (jazda + postoje) pojazdu [godz] Prędkość techniczna na linii h [km/godz] (6) – długość drogi na linii h [km] – czas jazdy pojazdu [godz], Piotr Sawicki / Zarządzanie transportem

7 Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników
Współczynnik wykorzystania czasu pracy na linii h [ – ], (7) ponieważ oraz to Praca przewozowa na linii h [pkm] lub [tkm] (8) 2 i – długość odcinka drogi i [km] 1 A B – liczba pasażerów (lub masa ładunku) [pas] lub [ton] Piotr Sawicki / Zarządzanie transportem

8 Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników
Współczynnik wykorzystania ładowności [ – ], (9) – pojemność pojazdu, wyrażona w [pas] lub [ton] Współczynnik gotowości technicznej taboru [ – ], (10) – czas użytkowania pojazdu na linii h – czas obsługiwania pojazdu na linii h Współczynnik wykorzystania pojazdu [ – ], (11) – czas użytkowania pojazdu na linii h Piotr Sawicki / Zarządzanie transportem

9 Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników
Współczynnik wykorzystania pojazdu sprawnego technicznie [ – ], (12) ponieważ patrz (10) patrz (11) to Wydajność pojazdu [pkm/godz] lub [tkm/godz] (13) – czas użytkowania pojazdu na linii h Piotr Sawicki / Zarządzanie transportem

10 Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników
Efektywność pojazdu na linii h [pkm/wkm] lub [tkm/wkm] (14) 100 wkm 1 100 km – liczba wozokilometrów zrealizowanych na linii h [wkm] 100 wkm Liczba pojazdów w systemie [ – ] (15) wymagana liczba pojazdów zdolnych do realizacji zaplanowanej pracy przewozowej 100 1 km Współczynnik napełnienia na odcinku od i do j, na linii h [%] (16) j i A B – liczba pasażerów na odcinku i  j, linii h [pas] Piotr Sawicki / Zarządzanie transportem

11 Wskaźniki efektywności transportu Definicje wskaźników
Koszty eksploatacji [zł] (17) – koszt wozokilometra zrealizowanego na linii h [zł/wkm] Sprzedaż biletów Rentowność przewozów na linii h [%] (18) Przychód Zysk Koszty eksploatacji – przychód ze sprzedaży biletów na linii h [zł/wkm] Piotr Sawicki / Zarządzanie transportem

12 Wskaźniki efektywności transportu Porównanie systemów transportowych
Systemy transportowe (2000r.) Łódź (MPK) Warszawa Wrocław Szczecin Powierzchnia obsługiwanej aglomeracji [km2] 320 494 293 301 Ludność [tys] 809,7 1 700 643 419 Długość linii komunikacyjnych [km] 301,2 449 250 98 Liczba linii [ - ] 29 34 31 12 Liczba wozokilometrów [mln.wkm/rok] 26,3 48,7 21,2 9,4 Koszt wkm [zł/wkm] 4,01 -- -- 4,54 Współczynnik wykorzystania taboru [ - ] 0,77 -- 0,78 0,74 Średnia prędkość eksploatacyjna [km/godz] 15,2 12,8 13,9 15,5 Rentowność [%] 3,5 -- 0,1 1,9 Interwał ruchu (w godz. szczytu) [min] -- -- -- 10,6 Piotr Sawicki / Zarządzanie transportem

13 Zarządzanie transportem KURS INŻYNIERSKI
Wskaźniki efektywności transportu Piotr Sawicki Wydział Maszyn Roboczych i Transportu pok. 719, tel , URL:


Pobierz ppt "Zarządzanie transportem KURS INŻYNIERSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google