Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Idea i założenia projektu „ENSPIRE EU”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Idea i założenia projektu „ENSPIRE EU”"— Zapis prezentacji:

1 Idea i założenia projektu „ENSPIRE EU”
(realizacja przez partnera lubuskiego ) Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, r.

2 Idea i założenia projektu „ENSPIRE EU” Entrepreneurial Inspiration
for the European Union Co to jest „ENSPIRE EU” – cele, działania, rezultaty ENSPIRE EU – projekt programu INTERREG IVC realizujący cele KE w zakresie promowania przedsiębiorczości. Cele: zbadanie i dokonanie zmian w istniejących politykach dotyczących przedsiębiorczości, pomoc w rozwoju kultury przedsiębiorczości, zmiana nastawienia do samozatrudnienia. Działania: współpraca między 11 regionami w celu wymiany informacji nt „dobrych praktyk” w zakresie promocji przedsiębiorczości. Oczekiwane rezultaty: stworzenie nowej europejskiej sieci regionów i instytucji europejskich, która promuje przedsiębiorczość, wytypowanie 15 najlepszych praktyk z całej Europy i dokonanie transferu wiedzy między partnerami z projektu, wypracowanie rekomendacji politycznych oraz strategicznych ram polityk unijnych, Lider Projektu: Region Południowa Dania 12 partnerów 11 państw: Cypr Czechy Dania Francja Hiszpania Polska Rumunia Słowenia Szwecja Węgry Wielka Brytania

3 Idea i założenia projektu „ENSPIRE EU”
Trzy grupy docelowe w projekcie: pokrzywdzeni przez los - imigranci, niepełnosprawni i/lub w mniej rozwiniętych regionach kobiety, w tym powracające do pracy po urlopie macierzyńskim, zniechęceni - uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy porzucili szkołę, którym nie wszczepiono idei przedsiębiorczości, wykluczeni (pozbawieni złudzeń) - osoby długotrwale bezrobotne, bez wykształcenia, starsze, które wypadły z rynku pracy. Pierwotne propozycje lubuskich „dobrych praktyk”: inicjatywy wspierające bezrobotnych przechodzących na samozatrudnienie, zbadano 52 inicjatywy (z)realizowane w województwie lubuskim, Zaprezentowano 8 inicjatyw lubuskich podczas seminariów „ENSPIRE EU” (Paryż i Sewilla, 2011).

4 Idea i założenia projektu „ENSPIRE EU”
Najlepsza i dobre praktyki z lubuskiego Najlepsza praktyka z lubuskiego (1 z 15) Fundacja „Przedsiębiorczość”, Żary 3000 osób - szkolenia, 5800 osób - doradztwo indywidualne, 4500 osób - porady nt. rynku pracy, 1000 osób - uczniowie i studenci. EFEKTY :  ponad 350 osób założyło firmę,  19 mikro firm w Inkubatorze,  200 osób dzięki pożyczkom Fundacji założyło i rozszerzyło działalność firmy,  260 nowych miejsc pracy.  Najwyższa liczba samozatrudnionych bezrobotnych w lubuskiem w latach Dobre praktyki z lubuskiego (7 z 55) „Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości”, Dobiegniew, „Stop bierności – kobieta aktywna zawodowo” (KW OHP Zielona Góra), „Nowe szanse - aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet opiekujących się osobą zależną” (ZDZ Zielona Góra), „Zostań swoim szefem” (PUP Sulęcin) „Twoja firma” (Powiat żagański) "Wsparcie kompleksowe dla pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw" (NSZZ Solidarność Gorzów Wlkp.), „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II” (Biuro FAR Zielona Góra), Dobre praktyki wykazują jako rezultat: zatrudnienie , a brak samozatrudneinia.

5 Idea i założenia projektu „ENSPIRE EU”
„Przedsiębiorcze Halland”, Szwecja Operatorzy: Region Halland, Szwecja, 23 regionalne instytucje wsparcia przedsiębiorczości, szkoły i instytucje kształcenia ustawicznego. Grupa docelowa / liczba: młodzież szkolna / ok. 78 tys. osób. Cel: zajęcia szkolne ( ) w celu wzrostu świadomości przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży. Realizacja: metody i programy opracowane przez przedsiębiorców, instytucje około biznesowe i nauczycieli, pomysły młodych zamienianie w ofertę biznesową, stworzenie sieci wymiany pomysłów pomiędzy uczniami & szkołami, szkolenia dla uczniów w zakresie tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw.  Efekty: zmiana nastawienia oraz zachęcenie do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wzrost z 26% (2004) do 44% (2008) osób w wieku lat, deklarujących samo zatrudnienie, Region Halland jako jeden z ostatnich w Szwecji, awansował do grupy szwedzkich liderów w zakresie promocji przedsiębiorczości.

6 Idea i założenia projektu „ENSPIRE EU”
Projekt EDISON, Dania Operatorzy: Duńska Fundacja Przedsiębiorczości Młode Przedsiębiorstwo, szkoły (podstawowe & gimnazjalne) z Vejle i Esbjerg, Dania. Czas realizacji: kolejne edycje od 2006 roku, podczas 46 Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Grupa docelowa: uczniowie szkół w miastach Vejle i Esbjerg (13-latkowie), projekt pilotażowy, docelowo dla uczniów w całej Danii. Cel: Pogłębianie wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.  Efekty: zwiększenie zainteresowania uczniów działaniem w sposób kreatywny i innowacyjny, wykształcenie w uczniach umiejętności niestandardowego rozwiązywania problemów, wypracowanie ciekawych rozwiązań przez uczniów, które zostały wprowadzone do produkcji przemysłowej (Electrolux). Metody realizacji: Interdyscyplinarne połączenie teorii z praktyką w nauczaniu przedsiębiorczości, przygotowanie projektu produktu lub usługi - zgodnie z wymogami rynkowymi – i jego prezentacja w sposób zachęcający do komercjalizacji.

7 Idea i założenia projektu „ENSPIRE EU”
Przykładowe publikacje projektu ENSPIRE EU :

8 Idea i założenia projektu „ENSPIRE EU”
REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU ENSPIRE EU: 10 rekomendacji dla polityk regionalnych w UE w zakresie promocji przedsiębiorczości wypracowanych w ramach projektu ENSPIRE EU: 10 praktycznych wskazówek dla decydentów politycznych czym kierować się tworząc regionalne polityki przedsiębiorczości m.in. szersze rozumienie pojęcia przedsiębiorczości, włączenie do procesu tworzenia polityki pozostałych interesariuszy, wykorzystanie inicjatyw realizowanych z sukcesem jako źródła wiedzy, itd. Wkład lubuskiego zespołu projektowego: Wnioski dla lubuskiego wynikające z realizacji projektu: potrzeba realizacji projektów promujących przedsiębiorczy sposób myślenia z udziałem różnych aktorów: władz (regionalnych i lokalnych), podmiotów wspierających przedsiębiorczość, przedsiębiorców, sektor edukacji i szkolnictwa wyższego, agencje rozwoju, jednostki B+R, inne. Wnioski dla projektu proponowane przez partnera lubuskiego: włączenie osób z rynku pracy / bezrobotnych do promocji przedsiębiorczego sposobu myślenia.

9 Idea i założenia projektu „ENSPIRE EU”
„Działania pilotażowe” – Lubuskie UMWL oraz Fundacja „Przedsiębiorczość”, Żary warsztat dla przedsiębiorców, nauczycieli i uczniów prezentacja inicjatyw „Przedsiębiorcze Halland” (Szwecja) i projekt EDISON (Dania) dla nauczycieli, przedsiębiorców i uczniów z Żar. – „Konkurs przedsiębiorczości i kreatywności”, Żary trzyosobowe zespoły uczniów podadzą zgodnie z poniższymi tematami własne rozwiązania problemów: „Zarządzanie ludźmi oraz motywowanie pracowników do lepszej i wydajniejszej pracy” – propozycja: Tempus Polska sp. J., „Moja Oferta Sportowo Rekreacyjna. Innowacyjne Wykorzystanie infrastruktury sportowej w mieście Żary” - propozycja: Urząd Miejski w Żarach, „Zdrowa żywność – sposoby działań motywujących i zachęcających dzieci oraz młodzież do wprowadzenia w życie modelu zdrowego odżywiania się” - propozycja: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Żary. Działania pilotażowe: Czechy / Słowenia Region Zlin, Czechy Maraton „24H Chrono” Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Kranj, Słowenia Realizacja turnieju kreatywności

10 Idea i założenia projektu „ENSPIRE EU”
, Larnaka – konferencja zamykająca projekt ENSPIRE EU zakończenie realizacji projektu ENSPIRE EU rozpoczęcie działalności sieci ENSPIRE EU uczestnicy: ponad 70 członków z prawie 40 regionów UE: władze regionalne & lokalne, organizacje pozarządowe, podmioty wspierające przedsiębiorczość. Cele utworzenia ENSPIRE EU Network: bezpłatne: wzajemne doradztwo wymiana informacji i doświadczeń baza dla przyszłych projektów

11 Idea i założenia projektu „ENSPIRE EU” na Państwa pytania odpowiedzą:
Dziękujemy za uwagę, na Państwa pytania odpowiedzą: ARSENIUSZ WOŹNY Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra tel (68) mail: JAROSŁAWA SUCHECKA Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli Avenue Palmerston 3, 1000 Brussels tel. +(32) , faks +(32) mail:


Pobierz ppt "Idea i założenia projektu „ENSPIRE EU”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google