Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODDAJEMY DOBRE PRAKTYKI W DOBRE RĘCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODDAJEMY DOBRE PRAKTYKI W DOBRE RĘCE"— Zapis prezentacji:

1 ODDAJEMY DOBRE PRAKTYKI W DOBRE RĘCE
Zielona Góra, Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego) Tel , , kom skype: baba.stowarzyszenie ODDAJEMY DOBRE PRAKTYKI W DOBRE RĘCE

2 BABA wierzy głęboko, że w demokracji i społeczeństwie obywatelskim konieczne jest pełne poszanowanie i realizacja praw kobiet oraz ich współuczestnictwo w procesach decyzyjnych. Dlatego BABA wspiera kobiety na wszystkich polach ich działalności i aktywności, a także czynnie przeciwdziała dyskryminacji kobiet oraz przemocy domowej i seksualnej. Działania: • Wydajemy bezpłatne informatory prawne i medyczne, ulotki, plakaty. • Organizujemy wykłady, szkolenia i warsztaty, grupy wsparcia i grupy samopomocowe. • Uczestniczymy w inicjatywach, akcjach i kooperatywach promujących kobiety bądź zwracającym uwagę na ich problemy. • Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej, prowadzimy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, pomagamy finansowo przestępstw i przemocy, zapobiegając ich wtórnej wiktymizacji.

3 Od 12 lat udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej (25 tys
Od 12 lat udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej (25 tys. Lubuszan) i psychologicznej (5 tys. osób). Organizujemy warsztaty, szkolenia wykłady (22 tys. osób, w tym: 16 tys. przeszkolonych w zakresie prewencji przemocy seksualnej). Wydałyśmy ponad 250 tys. broszur prawnych dla kobiet dostępnych na terenie całego województwa.

4 Broszury prawne BABY W wersji elektronicznej – dostępne bezpłatnie dla wszystkich potrzebujących Sprawdź, która lub które będą ci najbardziej potrzebne i ściągnij z naszej witryny: na skróty broszury prawne

5

6

7

8

9

10 Potrzebujesz porady prawnej
Jesteś Lubuszanką – możesz spotkać się jedna z naszych prawniczek w którymś z 9 punktów porad w województwie Nie jesteś Lubuszanką – skorzystaj z porady w Internecie, wysyłając do nas .

11 Jesteś ofiarą przemocy, przestępstwa, korzystaj z fachowego wsparcia
W Twoim regionie powinien być Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Sprawdź na: lub

12

13 Można uzyskać wsparcie finansowe:

14 POKRYWANIE KOSZTÓW CZASOWEGO ZAKWATEROWANIA LUB UDZIELANIA SCHRONIENIA;
Osoby które zostały pokrzywdzone działaniem sprawcy, w wyniku czego zaszła potrzeba umieszczenia osoby/osób pokrzywdzonym poza środowiskiem domowym (interwencyjnie lub na stałe) z uwagi na realne zagrożenie ich życia lub zdrowia mogą wnioskować o pokrycie kosztów interwencyjnego schronienia. Skierowanie przez funkcjonariuszy Policji w/w osób powinno zawierać dane dotyczące sprawy toczącej się przed organami ścigania w postaci sygnatury sprawy i krótki opis czynu, w wyniku którego doznano pokrzywdzenia ewentualnie skutków czynu, jakich doznał pokrzywdzony przestępstwem.

15 FINANSOWANIE OKRESOWYCH DOPŁAT DO BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ CZYNSZOWYCH ZA LOKAL MIESZKALNY, DO KTÓREGO OSOBA UPRAWNIONA POSIADA TYTUŁ PRAWNY, A LOKAL MIESZKALNY NIE JEST UŻYTKOWANY PRZEZ INNE OSOBY; Część naszych beneficjentów podlega wtórnej wiktymizacji w przypadku przestępstw znęcania się, przemocy domowej, gwałtu małżeńskiego, przemocy seksualnej. Wynika to z niemożności opuszczenia lokalu w którym dochodzi do przestępstwa warunkowanej sytuacją finansową beneficjenta. Druga grupa beneficjentów tych działań to osoby, które w wyniku przestępstwa straciły czasowo lub na stałe możliwość zarobkowania, a co za tym idzie, także możliwość opłacania najmu lokalu. Tym kategoriom przestępstw możemy dofinansować opłaty czynszowe.

16 DOSTOSOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO LUB BUDYNKU MIESZKALNEGO DO POTRZEB OSOBY POKRZYWDZONEJ PRZESTĘPSTWEM W PRZYPADKU, GDY UTRATA SPRAWNOŚCI NASTĄPIŁA W WYNIKU PRZESTĘPSTWA; Ten rodzaj pomocy kierujemy do osób, które ucierpiały w wyniku przestępstwa w sposób uniemożliwiający im komfortowe funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku. Przewidujemy zatem dostosowanie mieszkań lub budynków mieszkalnych do potrzeb osób czasowo lub stale niepełnosprawnych. Osoby starające się o dofinansowanie dostosowania lokalu mieszkalnego będą musiały przedstawić dokumentację będącą podstawą podjęcia decyzji o częściowej lub całkowitej refundacji kosztów dostosowania lokalu. Koszt dofinansowania ograniczamy do maksymalnej kwoty 10 tysięcy złotych dla 1 beneficjenta.

17 FINANSOWANIE PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ LUB POKRYWANIE KOSZTÓW TRANSPORTU ZWIĄZANYCH Z UZYSKIWANIEM ŚWIADCZEŃ I REGULOWANIEM SPRAW Refundacja kosztów przejazdu będzie obejmowała naszych beneficjentów, którzy będą korzystali z pomocy świadczonej przez nas w ramach niniejszego projektu oraz pomocy innych instytucji świadczących pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom (spotkania z prawnikami, psychologami, grupy wsparcia, psychoterapia, przesłuchania). Zwrot kosztów będzie dotyczył przejazdów komunikacją publiczną w klasie 2, a w zakresie nieuregulowanym w oparciu o przepisy odrębne regulujące zwrot kosztów podróży jak dla świadków, biegłych i stron postępowania sądowego. Ten sposób rozliczania będzie wygodny dla beneficjentów, bo ujednolicony dla beneficjenta na każdym etapie kontaktów instytucjami pomocowymi oraz wymiaru sprawiedliwości. Zwrot kosztów następować będzie z wyłączeniem zwrotu należności, o które mogą się ubiegać beneficjenci jako uczestnicy postępowania sądowego. Zwrotu dokonamy gotówkowo lub przelewem.

18 POKRYWANIE KOSZTÓW ŻYWNOŚCI LUB BONÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Ten typ pomocy będzie świadczony osobom, których sytuacja ekonomiczna gwałtownie się pogorszyła w wyniku zaistnienia przestępstwa, będą to przede wszystkim osoby pozbawione możliwości zarobkowania czasowo lub trwale w wyniku przestępstwa oraz osoby, które w wyniku przestępstwa poniosły dramatyczną stratę materialną. W przypadku przestępstwa niealimentacji, jednego z najczęstszych wśród naszych beneficjentów, wartość bonu nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kwotą alimentów zasądzoną a wypłacaną przez Fundusz Alimentacyjny z uwzględnieniem kryteriów finansowych decydujących o przyznaniu świadczeń.

19 Poszukaj na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości informacji o instytucjach dystrybuujących środki z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

20 Znajdź Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem!
Znajdź podmioty dysponujące środkami z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym – poszukaj, kto i gdzie świadczy taką pomoc w Twoim regionie!

21 Wypełnij wniosek i go złóż!
Korzystaj z pomocy finansowej! Korzystaj ze swoich praw!

22 Dziękuję i powodzenia! Dr Anita Kucharska-Dziedzic


Pobierz ppt "ODDAJEMY DOBRE PRAKTYKI W DOBRE RĘCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google