Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Status SP ZOZ, a komercyjne usługi medyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Status SP ZOZ, a komercyjne usługi medyczne"— Zapis prezentacji:

1 Status SP ZOZ, a komercyjne usługi medyczne
Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

2 PROBLEMY SYSTEMOWE Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia r. art. 38 ust 5: „Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych w publicznych ZOZ nie mogą być obciążane opłatami za ich udzielanie, nawet gdy świadczeń zdrowotnych udziela publiczny ZOZ nie będący właściwym ze względu na obszar lub region swojego działania”. Ustawa jednoznacznie określała brak możliwości udzielania świadczeń odpłatnych przez publiczny ZOZ

3 PROBLEMY SYSTEMOWE Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. art. 44 „Podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością”. Komu za częściową, komu za całkowitą odpłatnością ?

4 PROBLEMY SYSTEMOWE Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. art. 45 „Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w art. 44 ustala kierownik”. „Osoby inne” w rozumieniu tej ustawy to osoby nie ubezpieczone i nie uprawnione do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

5 PROBLEMY SYSTEMOWE Według opinii Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia wyrażonej 2 października 2012 r. „kwestię możliwości wykonywania usług komercyjnych w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcą rozpatrywać należy na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej . Ogranicza to możliwości komercyjnego wykonywania świadczeń przez SPZOZ wyłącznie do przewidzianej przez art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sytuacji braku skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

6 PROBLEMY SYSTEMOWE Art. 55 ust 1 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki finansowe: 1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej Wniosek: Oznacza to, że art. 55 ust 1 pkt. 1ustawy z dnia 15 kwietnia r. o działalności leczniczej pozostaje dla SPZOZ nieosiągalny.

7 PROBLEMY SYSTEMOWE Jednocześnie należy podkreślić, że przedsiębiorstwa lecznicze (spółki prawa handlowego) mają wolny dostęp do środków publicznych jak też swobodę działania na rynku usług komercyjnych

8 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Status SP ZOZ, a komercyjne usługi medyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google