Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan prezentacji: Dlaczego kursy akcji zmieniają się?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan prezentacji: Dlaczego kursy akcji zmieniają się?"— Zapis prezentacji:

1 Analiza fundamentalna Michał Stopka Analityk akcji w Pocztylion Arka PTE www.michalstopka.pl

2 Plan prezentacji: Dlaczego kursy akcji zmieniają się?
Po co analiza fundamentalna? Wycena DCF Etapy analizy fundamentalnej Pytania

3 Dlaczego kursy akcji zmieniają się?

4 Kurs akcji oraz zysk na akcję za 4 Q spółki LPP od 2005 do II połowy 2009

5 Kurs akcji oraz FCF na akcję za 4 Q spółki LPP od 2005 do II połowy 2009

6 Dlaczego analiza fundamentalna?
Analiza fundamentalna stara się odpowiedzieć na pytanie jaka jest „wartość wewnętrzna” firmy biorąc pod uwagę jej historię oraz perspektywy rozwoju Wartość firmy może zmieniać się w czasie ze względu na zmiany wewnątrz firmy lub w otoczeniu spółka Cena akcji może różnić się od wartości

7 Etapy analizy fundamentalnej:
Analiza makrootoczenia Analiza sektorowa Analiza spółki Analiza finansowa Wycena akcji

8 Idea wyceny dochodowej:
Np. 10 mln zł do oddania za 10 lat Lokata bankowa 5% = 500 tyś. odsetek 10 mln za 10 lat potrzebujemy 6,10 mln: 6,10 mln *(1+5%)^10 = 10 mln

9 Wycena DCF Jest sumą przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę: Przepływy uwzględniają wartość pieniądza w czasie i dlatego są „dyskontowane”, czyli sprowadzane do bieżącej wartości, odpowiednią stopą procentową WACC jest to średni ważony koszt kapitału własnego i zadłużenia oprocentowanego

10 Przepływy pieniężne (FCFF) oraz WACC
FCFF = Zysk operacyjny pomniejszony o teoretyczny podatek – nakłady inwestycyjne + Amortyzacja - zmiana kapitału pracującego Kapitał pracujący (obrotowy) to: (–) zmiana stanu należności (-) zmiana stanu zapasów (+) zmiana stanu zobowiązań nieoprocentowanych WACC = koszt kapitału własnego * udział k.w. + koszt zadłużenia*(1-podatek)* udział długu

11 Założenia do DCF: Założenia dla firmy LUKSUS: Okres prognozy Rok 2009
2010 2011 2012 2013 2014 dynamika % 20,00% 1) Przychody 10,00 12,00 14,40 17,28 20,74 24,88 2) Koszty operacyjne 8,00 9,60 11,52 13,82 16,59 19,91 marża na sprzedaży 20% Zysk ze sprzedaży 2,00 2,40 2,88 3,46 4,15 4,98 3) Podatek 0,38 0,46 0,55 0,66 0,79 0,95 stopa podatku 19,00% Zysk po podatku 1,62 1,94 2,33 2,80 3,36 4,03 4) Inwestycje netto 0,80 0,16 0,19 0,23 0,28 0,33 Inwestycje % wzrostu przychodów 8,00% 5) Zmiana kapitału pracującego Kapitał pracujący 0,96 1,15 1,38 1,66 1,99 Kapitał pracujący jako procent przychodów

12 Obliczenie FCF: Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1) Przychody (PLN)
10,00 12,00 14,40 17,28 20,74 24,88 2) -Koszty operacyjne (PLN) 8,00 9,60 11,52 13,82 16,59 19,91 3) -Podatek 0,38 0,46 0,55 0,66 0,79 0,95 4) -Inwestycje netto (PLN) 0,80 0,16 0,19 0,23 0,28 0,33 5) -Zmiana kapitału pracującego(PLN) 0,00 6) =FCF (PLN) 0,82 1,62 1,95 2,34 2,81 3,37

13 watość obecna sumy zdyskontowanych FCF i TV
Przychody 20% coroczna dynamika przychodów przez 5 lat Marża % marża na sprzedaży Inwestycje % 8% Inwestycje % zmiany przychodów zmiana KON Zmiana kapitału pracującego (kapitału obrotowego netto) g= 2% stopa wzrostu przepływów w nieskończoność WACC= 11,00% stopa dyskontowa Re= 11% koszt kapitału własnego Rd= 6% koszt kapitału obcego T= 19% stopa podatkowa 100% udział kapitału własnego 0% udział kapitału obcego oprocentowanego FCF= wolny przepływ gotówkowy dla danego okresu okres (lata) 1 2 3 4 5 Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TV 6) FCF 0,82 1,62 1,95 2,34 2,81 3,37 38,17 współczynnik dyskontujący 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 wartość obecna FCF 1,46 1,58 1,71 1,85 2,00 22,65 FCF wartość obecna narastająco 3,04 4,75 6,60 8,60 31,25 watość obecna sumy zdyskontowanych FCF i TV wartość długu (PLN) wartość firmy LUKSUS (PLN) wartość TV w wycenie = 72%

14 Analiza wrażliwości 1: g 0% 1% 2% 3% 4% wycena 27 29 31 34 38 zmiana %
-14% -8% 10% 23% WACC 13% 12% 11% 9% 25 28 36 41 -20% -11% 14% 31% przychody 15% 20% 25% 30% 23 42 -26% 16% 33%

15 Analiza wrażliwości 2: marże 10% 15% 20% 25% 30% wycena 13 22 31 41 50
zmiana % -60% -30% 0% 60% Inwstycje % 24% 16% 8% -8% 25 28 34 37 -20% -10% KON

16 Wnioski dla wyceny DCF:
g, wacc niezależne od firmy Przychody zależne w dłuższym terminie Marże, inwestycje oraz KON zależny od modelu biznesowego Czynniki zależne od modelu biznesowego mają duży wpływ na wartość firmy Czynniki zależne od modelu biznesowego decydują o przychodach/emisji akcji

17 Makrootoczenie to analiza:
Otoczenia ekonomicznego (hossa/bessa) Otoczenia technologicznego (internet) Otoczenia społecznego (ekologia) Otoczenia demograficznego (Polska 3%) Otoczenia politycznego i prawnego (tpsa) Otoczenia międzynarodowego (np. Chiny)

18 Analiza sektorowa: „Podejście klasyczne” zakłada, że sukces spółki zależy od umiejętności dostosowania się firmy do czynników zewnętrznych Przykładowe techniki analizy: Analiza Pięciu Sił Portera Krzywa doświadczeń Analiza grup strategicznych

19 Pięć sił Portera Groźba wejścia nowych konkurentów
Siła oddziaływania odbiorców Siła walki konkurencyjnej Siła oddziaływania dostawców Groźba wejścia na rynek substytutów

20 Analiza sytuacji spółki:
„Podejście zasobowe” stara się znaleźć czynniki sukcesu znajdujące się w samej spółce: sukces firmy zależy od posiadanych zasobów oraz zdolności do ich wykorzystania Przykładowe techniki analizy: Bilans strategiczny przedsiębiorstwa Analiza kluczowych czynników sukcesu Łańcuch wartości

21 Analiza finansowa: Wstępna analiza finansowa: Analiza wskaźnikowa:
Analiza pionowa bilansu Analiza pozioma bilansu Analiza wskaźnikowa: Analiza płynności finansowej (cykl konwersji gotówki) Analiza efektywności Analiza zadłużenia Analiza rentowności

22 Bibliografia: “Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”; Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska; PWE Warszawa 2003; “Metody wyceny spółki-perspektywa klienta i inwestora”; praca zbiorowa pod redakcją Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego; Poltext; Warszawa 2006

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ mail: michal@michalstopka.pl


Pobierz ppt "Plan prezentacji: Dlaczego kursy akcji zmieniają się?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google