Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.gk-kety.com.pl Strategia 2005 - 2009 Warszawa, styczeń 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.gk-kety.com.pl Strategia 2005 - 2009 Warszawa, styczeń 2005."— Zapis prezentacji:

1 www.gk-kety.com.pl Strategia 2005 - 2009 Warszawa, styczeń 2005

2 www.gk-kety.com.pl Rynek aluminium

3 www.gk-kety.com.pl Rynek aluminium - trendy

4 www.gk-kety.com.pl Rynek aluminium - trendy Zużycie aluminium w kg na mieszkańca w 2003 roku Źródło: BrookHunt

5 www.gk-kety.com.pl Rynek Europy Środkowo -Wschodniej

6 www.gk-kety.com.pl Założenia strategii na lata 2005 –2009

7 www.gk-kety.com.pl Wizja Spółki Lider na rynku przetwórstwa aluminium w Europie Środkowo – Wschodniej oferujący szeroką gamę wysokiej jakości wyrobów i usług

8 www.gk-kety.com.pl Strategia działania Koncentracja działalności Grupy Kapitałowej na przetwórstwie aluminium i tworzeniu wartości dodanej w czterech podstawowych obszarach –wyroby wyciskane - SWW –systemy aluminiowe - SSA –opakowania giętkie - SOG –produkty walcowane - SPW

9 www.gk-kety.com.pl Strategia działania

10 www.gk-kety.com.pl Segment Opakowań Giętkich

11 www.gk-kety.com.pl Segment Opakowań Giętkich

12 www.gk-kety.com.pl Segment Wyrobów Wyciskanych

13 www.gk-kety.com.pl Segment Wyrobów Wyciskanych

14 www.gk-kety.com.pl Segment Systemów Aluminiowych

15 www.gk-kety.com.pl Segment Systemów Aluminiowych

16 www.gk-kety.com.pl Metalplast-Ukraina Metalplast-SPB - Petersburg Metalplast-RUS Metalplast-DW -Władywostok Metalplast-Zalur Metalplast-Bielsko SA Eksport 2004-2007

17 www.gk-kety.com.pl Segment Produktów Walcowanych

18 www.gk-kety.com.pl Segment Produktów Walcowanych

19 www.gk-kety.com.pl Podsumowanie

20 www.gk-kety.com.pl Cele finansowe na lata 2005 - 2009

21 www.gk-kety.com.pl Grupa Kęty w 2009 roku DŁUGOTERMINOWE PERSPEKTYWY WZROSTU WARTOŚCI FIRMY Największa i najsilniejsza grupa kapitałowa na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej – sprzedaż na poziomie 2,1 mld zł Konsumpcja aluminium na poziomie ok.. 200 tys ton/rok – podjęcie działań w celu ewentualnego przejęcia producenta aluminium pierwotnego Budowanie dalszego potencjału wzrostu poprzez możliwe kolejne akwizycje oraz rozwój organiczny we wszystkich obszarach

22 www.gk-kety.com.pl Prognozy 2005 (Pierwszy rok wdrażania strategii)

23 www.gk-kety.com.pl Założenia do budżetu 2005 Założenia do prognozy: Cena aluminium1800 USD/tona Inflacja roczna3,0% Stopa oprocentowania kredytu WIBOR 3M7,3% Średni kurs USD3,46 zł Średni kurs EUR4,50 zł Relacja EURUSD1,30 Wzrost PKB6,0% Cło na aluminium 6,0%

24 www.gk-kety.com.pl Prognoza na 2005 [mln zł]2004P2005P Zmiana 05/04 Sprzedaż730841+15% EBITDA152174+14% Zysk netto92102+11% EPS (dla 9.225.663 akcji) 10,011,1+11% ROE22% Wydatki inwestycyjne98141

25 www.gk-kety.com.pl Czynniki kształtujące wynik w 2005 roku Zwiększenie marży operacyjnej poprzez Sukcesywną eliminację wyrobów o najniższej wartości dodanej Dalszą optymalizację kosztów produkcji Wykorzystanie wolnych mocy produkcyjnych Zmniejszenie poziomu tworzonych rezerw na należności Zmniejszenie marży operacyjnej ze względu na: Negatywny wpływ 6% cła na aluminium Zdobywanie rynków zagranicznych Rozpoczęcie produkcji w nowych lokalizacjach Ujemne saldo działalności finansowej na poziomie ok. 7 mln zł Niższa efektywna stopa opodatkowania – ok. 14 – 15% Utrzymanie przywilejów związanych z działaniem w SSE (Alupol Sp. z o.o.)

26 www.gk-kety.com.pl Nakłady inwestycyjne w 2005 roku Inwestycje 2000 – 2005 SWW – 76 mln zł Spółka na Ukrainie – ok.. 31 mln zł Dokończenie zadań z 2004 – 16 mln zł SOG – 54 mln zł Kontynuacja nowego zakładu produkcyjnego w strefie ekonomicznej – ok. 21 mln zł Akwizycja kapitałowa ok. 30 mln zł SSA – 2 mln zł Rozwój spółki na ukrainie – 0,4 mln zł Centrum - 8 mln zł IT – 2,9 mln zł Rezerwa inwestycyjna – 4,5 mln zł

27 www.gk-kety.com.pl Zadłużenie w 2005 roku Poziom zadłużenia na koniec roku Wzrost zadłużenia wynikający z realizacji programu inwestycyjnego oraz założonej wypłaty dywidendy 4 zł/ akcję w przypadku niezrealizowania żadnej inwestycji kapitałowej do końca czerwca 2005 roku Całkowity koszt długu gotówkowego na poziomie około 7,2% Utrzymanie bezpiecznej struktury walutowej długu – ok. 90% w PLN Bezpieczny poziom wskaźnika dług/kapitał własny – ok. 30-35%

28 www.gk-kety.com.pl Dziękujemy


Pobierz ppt "Www.gk-kety.com.pl Strategia 2005 - 2009 Warszawa, styczeń 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google