Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse przedsiębiorstwa (6)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse przedsiębiorstwa (6)"— Zapis prezentacji:

1 Finanse przedsiębiorstwa (6)
dr Wanda Pełka

2 i całkowita w przedsiębiorstwie
Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita w przedsiębiorstwie

3 Dźwignia operacyjna Wykorzystanie dźwigni operacyjnej w przedsiębiorstwie polega na takim ukształtowaniu kosztów stałych, które zastępują koszty zmienne w celu uzyskania efektu szybszego wzrostu zysków przy wzroście sprzedaży. Określone relacje między kosztami stałymi i zmiennymi uzyskuje się przez wybór odpowiedniej struktury aktywów.

4 Pojęcie i istota dźwigni operacyjnej
DOL mierzy wpływ, jaki względna zmiana sprzedaży wywiera na względną zmianę zysków operacyjnych. EBIT EBIT S S DOL = DOL – Degree of Operating Leverage - dźwignia operacyjna EBIT – zysk operacyjny Earnings before interest and tax – zysk przed zapłatą odsetek i opodatkowaniem EBIT – przyrost zysku operacyjnego (przed zapłatą odsetek i opodatkowaniem) S – przychody ze sprzedaży S – przyrost przychodów ze sprzedaży

5 Dźwignia operacyjna DOL a wielkość sprzedaży (S)
1 So S -1 Operacyjny próg rentowności

6 Przykład 1/DOL W firmie X koszty stałe są równe F = PLN rocznie. Cena sprzedaży wynosi p= 25 PLN. Jednostkowe koszty zmienne są równe v = 15 PLN/szt. Dla powyższych danych należy obliczyć poziom dźwigni operacyjnej (DOL) dla sprzedaży Q = szt. Zbadać skutki wzrostu sprzedaży do poziomu Q = szt. dla wielkości zysków operacyjnych EBIT.

7 Zastosowanie dźwigni operacyjnej
Znajomość DOL pozwala prognozować wielkość zysku operacyjnego (EBIT) dla określonej wielkości sprzedaży i dla przyrostów sprzedaży. (2) Znajomość DOL pozwala ocenić ryzyko operacyjne firmy. Określa bowiem wrażliwość zysku operacyjnego na zmiany sprzedaży. (3) Poziom DOL jest uzależniony od bieżącej wielkości sprzedaży. Dla wielkości sprzedaży bliskich poziomowi rentowności wrażliwość ta jest największa. Wysoka wartość dźwigni operacyjnej wskazuje na wyższe ryzyko funkcjonowania firmy i konkretnego projektu inwestycyjnego.

8 Pojęcie i istota dźwigni finansowej
EPS EPS EBIT EBIT DFL = DFL – Degree of Financial Leverage - dźwignia finansowa EBIT – zysk operacyjny Earnings before interest and tax – zysk przed zapłatą odsetek i opodatkowaniem EBIT – przyrost zysku operacyjnego (przed zapłatą odsetek i opodatkowaniem) EPS – zysk netto na akcję (Earnings per share) EPS – przyrost zysków netto na akcję DFL mierzy wpływ, jaki wywierają względne zmiany zysków operacyjnych na względne zmiany zysków netto na akcję.

9 Dźwignia finansowa DFL a zysk operacyjny (EBIT)
1 EBITo EBIT -1 Finansowy próg rentowności

10 Przykład 2/DFL Przedstawiona w przykładzie 1 firma ponosi koszty odsetek w wysokości I = PLN. Stopa podatku dochodowego jest równa 19%. Liczba akcji N = szt. (1) Należy obliczyć wielkość dźwigni finansowej (DFL) w sytuacji, gdy zysk operacyjny wzrośnie z do PLN (tj. dla sprzedaży w wysokości szt).

11 Zastosowanie dźwigni finansowej
Znajomość DFL pozwala: Prognozować zmiany zysku netto przypadającego na jedną akcję na skutek zmiany zysku operacyjnego. Ustosunkować się do ryzyka finansowego, które jest zależne od struktury finansowania. Wyższa dźwignia oznacza większą wrażliwość zysku netto przypada-jącego na jedną akcję na zmianę wyniku operacyjnego. Większy udział długu oznacza wyższy poziom dźwigni i ryzyka.

12 Dźwignia całkowita EPS EPS S S DTL =
DTL – Degree of Total Leverage - dźwignia całkowita EPS – zysk netto na akcję (Earnings per share) EPS – przyrost zysków netto na akcję S – przychody ze sprzedaży S – przyrost przychodów ze sprzedaży DTL mierzy wpływ, jaki względne zmiany przychodów ze sprzedaży wywierają na względne zmiany zysku netto na akcję. DTL = DOL x DFL

13 Dźwignia całkowita (DTL) a sprzedaż (S)
1 SoI S -1

14 Źródła finansowania przedsiębiorstw
Kapitał własny Kapitał obcy (1) udziały (2) odpisy z zysku (3) anioły biznesu (4) venture capital/private equity (5) emisja akcji zobowiązania (kredyt kupiecki) faktoring obligacje i KPD kredyty i pożyczki leasing fundusze UE Kapitał mezzanine

15 KAPITAŁ MEZZANINE JAKO HYBRYDOWA FORMA FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

16 Kapitał mezzanine - „mezzanine” (półpiętro) czyli finansowanie pośrednie - hybrydowa forma finansowania wypełnia lukę pomiędzy finansowaniem opartym na kapitale własnym i kapitale obcym forma finansowania rozwinięta w USA w latach a w Europie pod koniec lat 80. ubiegłego wieku

17 Cechy kapitału mezzanine
- ma charakter długoterminowy (7-10 lat) - ma formę pożyczki podporządkowanej - koszty: wymaga płacenia wyższych odsetek niż w przypadku kredytu, nie ma regularnego płacenia rat - wyposażone w tzw. equity-kicker (wypłata z wartości przedsiębiorstwa realizowana w sytuacji odniesienia przez przedsiębiorstwo sukcesu) - pożyczka jest wyposażona w prawo zamiany długu na udziały w kapitale własnym - finansowanie wiąże się z prawem kapitałodawcy do kontroli i współdecydowania

18 Kapitałodawcy mezzanine
Do podmiotów dostarczających tego typu kapitału należą: fundusze private equity fundusze mezzanine banki firmy ubezpieczeniowe przedsiębiorstwa inwestorzy prywatni

19 Zakres zastosowania kapitału mezzanine
Zakres wykorzystania mezzanine jako długoterminowego źródła finansowania obejmuje: wykupy lewarowane i menedżerskie - w UE-15 udział mezzanine 10%, kredyt bankowy (50%), kapitał inwestorów finansowych (20%) przejęcia strategiczne wspieranie ekspansji rynkowej firm w fazie wzrostu finansowanie etapu przygotowania do upublicznienia i pierwszej emisji akcji również małe i średnie spółki o z góry określonym poziomie strumieni pieniężnych

20 Korzyści dla przedsiębiorstwa
Optymalizacja struktury kapitału Efekt dźwigni finansowej Efekt tarczy podatkowej Ochrona przed utratą kontroli Alternatywa dla zbyt wczesnego wprowadzenia spółki na giełdę Możliwość korzystania z mezzanine równolegle do finansowania kapitałem własnym lub kapitałem obcym Korzystanie z mezzanine poprawia kondycję finansową i ułatwia pozyskanie kapitału obcego

21 Korzyści dla inwestora
Wynagrodzenie stanowiące kombinację trzech elementów: (bieżące oprocentowanie niezależnie od wyników przedsiębiorstwa, oprocentowanie uzależnione od wyników przedsiębiorstwa, equity kicker realizowany na zakończenie inwestycji jeśli doprowadziła do wzrostu wartości przedsiębiorstwa (w wyniku zastosowania opcji lub obligacji zamiennych na akcje). Kapitałodawca może zrealizować swoje wynagrodzenie bez sprzedaży przedsiębiorstwa inwestorowi strategicznemu lub wprowadzenia go na giełdę. Niższy poziom ryzyka mezzanine niż private equity oznacza niższe stopy zwrotu.

22 Rynek kapitału mezzanine w Polsce
w Polsce rynek znajdujący się w początkowej fazie rozwoju inwestorzy: fundusze private equity i fundusze mezzanine projekty o podwyższonym ryzyku mezzanine obecny także w ofercie banków - Czynnikiem, który determinuje rozwój tej formy finansowania w Polsce są inwestycje funduszy private equity. Dotyczy to przedsiębiorstw reprezentujących innowacyjne i niszowe branże (technologie mobilne, usługi, media, medycyna, farmaceutyka i telekomunikacja)


Pobierz ppt "Finanse przedsiębiorstwa (6)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google