Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy możliwy jest wzrost inwestycji przedsiębiorstw w 2011 r.?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy możliwy jest wzrost inwestycji przedsiębiorstw w 2011 r.?"— Zapis prezentacji:

1 Czy możliwy jest wzrost inwestycji przedsiębiorstw w 2011 r.?
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 08 czerwca 2011 r.

2 Ze struktury tworzenia wartości dodanej w polskiej gospodarce może wynikać, że już w 2010 r. zaczął inwestować przemysł i handel. © 2011 PKPP Lewiatan Źródło: GUS

3 Dynamika przychodów powróciła do wysokiego tempa.
Ale rosną też kosztów - w przeciwieństwie do lat poprzednich – najsilniej ceny surowców i materiałów. Oddziałuje to negatywnie na decyzje inwestycyjne firm. 12,0% 11,6% 3,4% 1,0% 13,5% -1,2% 6,6% 13,9% 17,8% 15,8% 12,7% 13,4% 3,8% 4,5% Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan © 2011 PKPP Lewiatan

4 Wynik finansowy netto wzrósł o ponad 20%.
Mimo, że wynik na działalności finansowej był ujemny, to nie był to efekt rosnącego zadłużenia firm, bowiem koszty finansowe istotnie zmniejszyły się (o ok. 1 mld zł), ale jednocześnie przychody finansowe zmniejszyły się o 2,3 mld). Przedsiębiorstwa oddały fiskusowi 19,6% swoich zarobków (5,4 mld zł). (19,6%) (efektywna stopa podatku dochodowego = podatek dochodowy / zysk brutto) (16,1%) (15,6%) (19,9%) (14,7%) (18,2%) (16,2%) (25,6%) Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan © 2011 PKPP Lewiatan

5 Straty netto „zjadły” prawie 25% zysków netto.
Poziom strat netto ciągle jest wysoki, co oznacza, że część firm ma problem z wyjściem z kryzysu. Nie mogą myśleć o inwestowaniu – muszą myśleć o przetrwaniu. 24,8% 20,3% 28,8% 61,9% 18,1% 24,7% 31% 32,7% Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan © 2011 PKPP Lewiatan

6 Rentowność poprawia się.
A to nie jest cecha okresu zwiększonych inwestycji. Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan © 2011 PKPP Lewiatan

7 pod inwestycje, albo … pod „złe czasy” .
Zdolność do regulowania zobowiązań jest ciągle bardzo wysoka. Przedsiębiorstwa zarabiają i kumulują gotówkę pod inwestycje, albo … pod „złe czasy” . Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan © 2011 PKPP Lewiatan

8 W niewielkim stopniu wzrósł odsetek firm, które osiągają dodatnie wyniki finansowe. To niespełna 200 przedsiębiorstw. Jednak ciągle ponad 22% firm ponosi straty i na pewno nie myśli o inwestycjach. Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan © 2011 PKPP Lewiatan

9 © 2011 PKPP Lewiatan

10 W ciągu 4 pierwszych miesięcy 2011 r
W ciągu 4 pierwszych miesięcy 2011 r. firmy zwiększyły wartość zobowiązań wobec banków o 9,7 mld zł i jednocześnie zmniejszyły depozyty o 11,6 mld zł. Łącznie z systemu bankowego „wyjęły” ponad 21 mld zł swoich i pożyczonych pieniędzy. 229,2 mld zł 169,7 mld zł Źródło: NBP, opracowanie PKPP Lewiatan © 2011 PKPP Lewiatan

11 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW – ZA I PRZECIW
dynamizująca się sprzedaż zakumulowane zyski środki własne – wysoka płynność gotówkowa wzrost zobowiązań kredytowych wobec banków i zmniejszenie stanu depozytów wzrost odsetka firm osiągających dodatni wynik finansowy wysoki poziom wykorzystania mocy wytwórczych rosnące gospodarki północnej Europy poprawiający się dostęp do zewnętrznego finansowania przemysł, handle i ochrona zdrowia już ruszyły z inwestycjami ………….. niestabilność sytuacji w finansach publicznych w Polsce niestabilność sytuacji (w finansach publicznych, ale także społecznej) w części krajów UE rosnąc koszty zewnętrznego finansowania brak jednoznacznych oznak utrwalania się wzrostu gospodarczego na świecie niestabilny kurs złotego do euro wysoka inflacja większość sektorów gospodarki nie ruszyła jeszcze z większymi inwestycjami ………… © 2011 PKPP Lewiatan

12 DZIĘKUJĘ. © 2011 PKPP Lewiatan


Pobierz ppt "Czy możliwy jest wzrost inwestycji przedsiębiorstw w 2011 r.?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google