Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Mizerka Dynamiczna ocena efektywności inwestycji; podejście opcyjne do oceny efektywności inwestycji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Mizerka Dynamiczna ocena efektywności inwestycji; podejście opcyjne do oceny efektywności inwestycji."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Mizerka Dynamiczna ocena efektywności inwestycji; podejście opcyjne do oceny efektywności inwestycji

2 Trzy istotne cechy inwestycji
Spodziewane korzyści są niepewne Inwestor ma możliwość operowania czasem, może odłożyć decyzję o realizacji projektu Inwestycje są częściowo albo całkowicie nieodwracalne

3 NPV – przykład produkcji wyrobu W Przypadek 1

4 NPV – przypadek 1; przykłady
Inwestycja infrastrukturalna - ciepłociąg – wieżowiec Delta Inwestycja w kopalnię (np. miedzi) Wejście z nowym produktem (np. nośnikiem danych) na rynek Inwestycja w produkcję nowego leku

5 NPV – przykład produkcji wyrobu Z Przypadek 2

6 NPV – przypadek 2; przykłady
sieć bankomatów obsługujących karty różnych banków (lata osiemdziesiąte XX w.- USA) telefonia komórkowa – UMTS w Polsce

7 Instrumenty pochodne.doc
Podejście opcyjne Przeniesienie idei instrumentów pochodnych na grunt inwestycji rzeczowych – patrz plik: Instrumenty pochodne.doc

8 Ryzyko jako szansa – opcje rzeczywiste
Opcja rzeczywista – prawo do podjęcia działań dotyczących aktywów niefinansowych w określonym momencie Inne przykłady wykorzystania podejścia opcyjnego: wycena kapitału własnego jako opcji wycena gwarancji kredytowej

9 Wykres wartości opcji kupna

10 Kapitał własny jako opcja

11 Obliczenie wartości kapitału własnego jako opcji kupna
Obecna wartość firmy jako całości: 10 mln zł Wartość długu w terminie wymagalności: 11 mln zł Termin wymagalności długu: 3 lat Zmienność wartości firmy jako całości: 20% Stopa oproc. papierów pozbawionych ryzyka, r =5% c0 = tys. zł

12 Gwarancja – przykład cz.1.
Inwestor powołał do życia spółkę X, zadaniem której było najpierw wybudowanie, a następnie eksploatacja biurowca. Inwestor ten posiada 100% udziałów w spółce X. Znaczącym źródłem finansowania spółki jest kredyt. Warunkiem pozyskania kredytu jest zagwarantowanie wynajęcia określonej powierzchni po cenie stałej w ujęciu realnym

13 Gwarancja jako opcja sprzedaży
PVCF – rynkowa wartość projektu, firmy, itp.. OA – cena wykonania opcji (wartość projektu, firmy, itp. przy założeniu cen gwarantowanych), GAB – wartość wewnętrzna opcji (gwarancji) v – krzywa obrazująca całkowitą wartość opcji (gwarancji) w zależności od PVCF

14 Gwarancja – przykład cz
Gwarancja – przykład cz.2 – charakterystyka gwarancji jako opcji sprzedaży Instrument bazowy: zaktualizowana wartość przepływów pieniężnych oszacowanych w oparciu o oczekiwane stawki czynszu Cena wykonania zaktualizowana wartość przepływów pieniężnych oszacowanych przy założeniu niezmienności stawki czynszu Inne parametry: zmienność instrumentu bazowego - założona, moment wygaśnięcia opcji –koniec okresu, na który została zawarta umowa gwarancyjna, stopa procentowa – stopa oprocentowania papierów emitowanych przez rząd papierów wartościowych o terminie wykupu zbliżonym do terminu wygaśnięcia umowy gwarancyjnej.

15 Obliczenie wartości gwarancji jako opcji sprzedaży
Obecna wartość przepływów pieniężnych na podstawie stawek rynkowych 1,44 mln zł Wartość przepływów pieniężnych na podstawie stawek gwarantowanych, 1,44 mln zł Zmienność, 20% w skali roku Okres gwarancji, 3 lata Stopa rf = 5% w skali roku Wartość gwarancji, p0 = zł

16 Konkluzje Podejście opcyjne tworzy swego rodzaju pomost między zarządzaniem strategicznym a finansami Podejście opcyjne ma przewagę nad „zdynamizowaną” NPV, gdyż nie wymaga: szacowania prawdopodobieństwa wzrostu (spadku) wartości projektu, określenia stopy dyskontowej dla każdego węzła drzewa dwumianowego, rozpatrywania wariantów wyróżnionych ze względu na moment rozpoczęcia realizacji projektu Podejście opcyjne jest uogólnieniem de facto statycznej metody NPV.


Pobierz ppt "Jacek Mizerka Dynamiczna ocena efektywności inwestycji; podejście opcyjne do oceny efektywności inwestycji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google