Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci powiązań lokalnych (ang. LINK - local involvement network) Mubarak Ismail Sheffield Hallam University.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci powiązań lokalnych (ang. LINK - local involvement network) Mubarak Ismail Sheffield Hallam University."— Zapis prezentacji:

1 Sieci powiązań lokalnych (ang. LINK - local involvement network) Mubarak Ismail Sheffield Hallam University

2 Wprowadzenie: kompetencje organizacyjne Kompetencje organizacyjne są nośnikiem świadczenia najlepszej jakościowo opieki dla pacjentów. Są to unikalne zestawy umiejętności posiadane przez organizację (tzn. personel, obiekty, świadczenia i usługi). Są one wymagane w każdej organizacji, do efektywnej pracy oraz do rozwoju obustronnych, korzystnych relacji między jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej a pacjentami. Spełnianie potrzeb pacjentów, osób korzystających ze świadczeń i ich rodzin stanowi trzon kompetencji organizacyjnych wszystkich jednostek opieki zdrowotnej.

3 Kompetencje organizacyjne Relacje z pacjentem POZ musi zapewnić skuteczny, zorientowany na pacjenta proces komunikacji z osobami z różnych populacji. POZ komunikuje się wydajnie ze swoją lokalną populacją i umożliwia im kształtowanie usług w zależności od swoich potrzeb. Skuteczność inicjatyw promocji zdrowia i prewencji chorób często jest uzależniona od postaw i zachowań pacjentów oraz ich zaangażowania w działania lekarzy pierwszego kontaktu i świadczenia opieki zdrowotnej. Świadczenia, usługi i działania ukierunkowane na zmniejszanie obciążenia chorobami CVD dostarczają wiele przykładów kompetencji, które obejmują dobre i pełne zaufania relacje z pacjentami.

4 Czym jest LINK LINK jest siecią powiązań partnerskich, której celem jest umożliwienie pacjentom, opiekunom i innym użytkownikom świadczeń wyrażania swoich opinii i przyczyniania się do tego, w jaki sposób zapewniana jest opieka i inne świadczenia zdrowotne. Systemy LINK są zapewniane przez poszczególne jednostki POZ oraz serwisy opieki społecznej i mogą być stosowane aby zaangażować pacjentów, opiekunów i społeczności. Zostały stworzone przez narodowe systemy opieki zdrowotnej jako element strategii angażującej i wspierającej społeczeństwo. Rolą LINKs jest odszukanie pragnień ludzi, zaangażowanie pacjentów, oraz stworzenie możliwości do dyskutowania i przedstawiania kwestii, które ich niepokoją. LINKs współpracują z pracownikami służby zdrowia i lekarzami w celu zidentyfikowania możliwych rozwiązań tych problemów. Ich celem jest zaangażowanie i wzmocnienie społeczeństwa.

5 Kto zostaje zaangażowany? LINKs zostały stworzone dla: –Pacjentów –Opiekunów –Poszczególnych osób –Grups połecznych –Grup wyznaniowych –Wspólnot mieszkaniowych –Organizacji wolontariuszy –Pracowników służby zdrowia/ lekarzy –Władz lokalnych

6 Jakich kwestii dotyczą? Rolą LINKs jest: –Zadawanie pytań lokalnej społeczności co jej członkowie sądzą o świadczeniu usług zdrowotnych na poziomie lokalnym oraz dają szansę przedstawienia pomysłów poprawiających te świadczenia. –Badanie specyficznych kwestii problematycznych dla danej społeczności i zastosowanie ich potencjału do wyjaśniania usług i świadczeń oraz osiągania wyników. –Zadawanie pytań o różne dane i uzyskiwanie odpowiedzi w określonym czasie. –Możliwość przeprowadzania wyrywkowych kontroli w celu sprawdzenia, czy jakość świadczeń i usług jest na odpowiednio dobrym poziomie (wykonywane przy odpowiednim zabezpieczeniu). –Tworzenie raportów, rekomendacji i odbieranie informacji zwrotnej. –Przekazywanie kwestii do miejscowych komitetów przeglądowych i nadzorczych.

7 Jakie są korzyści dla pacjentów? –LINKs mają potencjał ułatwiający angażowanie lokalnych, aktywnych grup obywateli i wolontariuszy oraz organizacji społecznych. –LINKS upraszczają również często rozmyty obraz angażowania pacjenta i użytkownika i czynią świadczenia zdrowotne i społeczne bardziej odpowiedzialnymi. –Dają pacjentom, rodzinom i opiekunom możliwość głosu odnośnie sposobu dostarczania im świadczeń zdrowotnych i społecznych. –Umożliwiają wyszukanie życzeń pacjentów, monitorują świadczenia lokalne i wykorzystują swój potencjał do utrzymania swojej wiarygodności. –LINKs pomagają pacjentom i społeczeństwom, we wzmacnianiu ich lokalnej siły głosu. –LINKs angażują pacjentów, opiekunów i ich rodziny oraz zmniejszają stopień wykluczenia i izolacji społecznej. –LINKs tworzą relacje między osobami, które korzystają z usług i świadczeń zdrowotnych a podmiotami świadczącymi te usługi.

8 Dlaczego są ważne? Dlaczego LINKs są ważne? LINKs ułatwiają świadczenie adekwatnych do potrzeb usług zdrowotnych Pracownicy służby zdrowia i lekarze mają ograniczone źródła i zasoby informacji. –Może być im trudno dokonać priorytetyzacji zadań z perspektywy społecznej LINKs zapewniają, że doświadczenia i preferencje osób, które korzystają ze świadczonych usług są uszeregowane zgodnie z priorytetami –dzięki pomocy w wyrażaniu ich poglądów na temat świadczonej dla nich opieki zdrowotnej i społecznej. –dzięki rozmowom z osobami, które korzystają ze świadczonych usług. LINKs promują zaangażowanie i wspieranie społeczności.

9 Jaka jest rola lekarzy pierwszego kontaktu? Lekarze pierwszego kontaktu zachęcają osoby, którymi się opiekują, aby przyłączyły się do LINK i korzystały z ich możliwości. Lekarze pierwszego kontaktu sprawdzają, które kwestie dotyczące świadczonych przez nich usług, zgodnie z opinią pacjentów powinny zostać poprawione. Poprawa procesu komunikacji i rozwijanie pełnych zaufania i wzajemnie korzystnych relacji z pacjentem. Uwzględnianie potrzeb swoich pacjentów – podczas planowania i rozbudowy świadczonych usług. Korzystanie z informacji zwrotnej od pacjentów w celu poprawy jakości swoich świadczeń. Lekarze pierwszego kontaktu uwzględniają punkt widzenia osób, którym świadczą usługi, podczas planowania i rozbudowy tych świadczeń. –Pomaga to zapewnić, że świadczenia są na możliwie jak najwyższym poziomie. Lekarze pierwszego kontaktu pracują nad poprawą usług zdrowotnych świadczonych pacjentom i ich rodzinom.

10 Piśmiennictwo Local Involvement Networks. What LINKs Mean for: Local Authorities, 2008. Accessed on 01/04/2010 at: www.nhscentreforinvolvement.nhs.uk A simple explanation of LINKs at: www.direct.gov.uk/localinvolvementnetworks Information about Government policy on: www.dh.gov.uk/patientandpublicinvolvement Local Involvement Networks. Department of Health, 2010 http://www.dh.gov.uk/en/Managingyourorganisation/PatientAndPubli cinvolvement/DH_076366


Pobierz ppt "Sieci powiązań lokalnych (ang. LINK - local involvement network) Mubarak Ismail Sheffield Hallam University."

Podobne prezentacje


Reklamy Google