Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN I PERSPEKTYWY REALIZACJI WRPO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN I PERSPEKTYWY REALIZACJI WRPO"— Zapis prezentacji:

1 STAN I PERSPEKTYWY REALIZACJI WRPO
Departament Polityki Regionalnej UMWW Poznań, r.

2 KONKURSY OGŁASZANE W RAMACH WRPO
Do 30 września 2009 r. w Wielkopolsce ogłoszono dla beneficjentów 31 konkursów (w tym 8 konkursów z etapem preselekcji) o łącznej wartości alokacji około 567 mln euro (ponad mln zł*). * wartości o przeliczeniu wg kursu z dnia 31 sierpnia 2009 (1 euro = 4,087 zł) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, r.

3 WNIOSKI ZGŁASZANE DO KONKURSÓW
Do 30 września 2009 roku zakończono nabór wniosków w przypadku 26 konkursów (w tym 8 z etapem preselekcji). Łącznie beneficjenci zgłosili wniosków o wartości całkowitej ok. 8 mld zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania ok. 5,5 mld zł. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, r.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poznań, r.

5 WNIOSKI ZGŁASZANE DO KONKURSÓW
Największym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się konkursy w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw. W naborach do 2 działań (1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw i 1.2 Wsparcie rozwoju MSP) złożono w sumie ponad 2000 wniosków co stanowi ponad 67% wszystkich wniosków. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, r.

6 WNIOSKI PO OCENIE FORMALNEJ (zarejestrowane w KSI SIMIK 07-13)
W systemie KSI SIMIK zarejestrowano 1201 wniosków (uwzględniając projekty kluczowe) na wnioskowaną kwotę dofinansowania 2 981,6 mln zł. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, r.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poznań, r.

8 WNIOSKI WYBRANE DO DOFINANSOWANIA (zarejestrowane w KSI SIMIK 07-13)
Instytucja Zarządzająca WRPO wybrała do dofinansowania 849 projektów (uwzględniając projekty kluczowe) o kwocie dofinansowania 1 645,9 mln zł. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, r.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poznań, r.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poznań, r.

11 WNIOSKI WSTĘPNIE WYBRANE DO DOFINANSOWANIA
W przypadku 8 działań, w których przeprowadzono konkursy w trybie dwuetapowym (z etapem preselekcji), wstępnie wybrano do dofinansowania 159 projektów o wnioskowanej kwocie dofinansowania 808,1 mln zł. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, r.

12 PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE (zarejestrowane w KSI SIMIK 07-13)
Do chwili obecnej podpisano 601 umów (uwzględniając projekty kluczowe, JEREMIE, JESSICA) oraz wydano 24 decyzje o dofinansowanie w Priorytecie VII Pomoc techniczna. Kwota dofinansowania (dla wszystkich umów i decyzji) wynosi 1 621,7 mln zł (w tym z UE 1 387,0 mln zł). Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, r.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poznań, r.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poznań, r.

15 WNIOSKI O PŁATNOŚĆ (zarejestrowane w KSI SIMIK 07-13)
Beneficjenci złożyli 657 wniosków o płatność, w których kwota wydatków uznanych do refundacji wyniosła 890,7 mln zł (w tym dofinansowanie z UE 685,8 mln zł). Na konta beneficjentów przekazano kwotę 886,8 mln zł. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, r.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poznań, r.

17 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
PROJEKTY KLUCZOWE Według stanu na dzień 10 września 2009 roku na liście Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata znajduje się 29 projektów (w tym 1 projekt duży) przyjętych uchwałą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Na liście IWIPK w ramach WRPO znajduje się 1 projekt duży: Działanie 2.4 „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”. 2 projekty, dla których zakończył się proces konsultacji społecznych dotyczą Uniwersytetu Przyrodniczego i Medycznego, 3 projekty oczekujące na decyzję Zarządu to: Inkubator Technologiczny w Kaliszu (Działanie 1.4) Regionalny Instytut Transferu Technologii (1.4) Wielkopolskie Centrum Onkologii (5.3) Planuje się, aby projektem dużym została również trasa tramwajowa Os. Lecha - Franowo Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, r.

18 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
PROJEKTY KLUCZOWE Do chwili obecnej podpisane zostało 8 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 146,8 mln zł. Dofinansowanie ze środków EFRR otrzymały 4 projekty z Działania 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 2 projekty z Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia województwie oraz 2 projekty z Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Podpisano 15 pre-umów z beneficjentami, których łączna kwota dofinansowania z EFRR wynosi 570,3 mln zł. Ogólna szacunkowa kwota dofinansowania projektów znajdujących się na liście IWIPK z EFRR wynosi 1 426,2 mln zł. Projekty kluczowe wykorzystują 28,97% alokacji EFRR. Podpisane umowy: PWSZ w Kaliszu (Działanie 5.1) PWSZ w Lesznie (5.1) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (5.1) Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie (6.2) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, r.

19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
INICJATYWA JEREMIE W terminie 24 marca – 24 kwietnia 2009 roku odbył się konkurs na Fundusz Powierniczy dla środków z inicjatywy JEREMIE. Złożono 3 wnioski (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, BioInfoBank Sp. z o.o.) Uchwałą nr 2736/2009 z 18 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie z listy rezerwowej dla Działania 1.3 „ w ramach WRPO na lata (konkurs nr 06/I/2009) Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał wyboru wniosku BGK. Kwota dofinansowania 60 mln euro. Podpisanie umowy- 21 lipca 2009 r. Aneks do umowy - 12 sierpnia 2009 r. - zwiększono dofinansowanie do 120 mln euro, z czego 90 mln euro pochodzi z EFRR, a 30 mln euro z budżetu państwa. Środki zostały przekazane do Funduszu Powierniczego w III kwartale br. Konkursy dla pośredników finansowych – planowane na I kw r. Udostępnienie instrumentów dla przedsiębiorców – planowane na II kw r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, r.

20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
INICJATYWA JESSICA Podpisanie Umowy o Finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA pomiędzy EBI a Zarządem Województwa Wielkopolskiego – 29 kwietnia 2009 r. - przekazano środki w wysokości ponad 313 mln zł Opracowanie Wytycznych w zakresie opracowywania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA – wrzesień 2009 r. Przyjęcie kryteriów i Warunków Konkursowych FROM przez Radę Inwestycyjną i Komitet Monitorujący WRPO na lata – planowane na październik/listopad 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, r.

21 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poznań, r.

22 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poznań, r.

23 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poznań, r.

24 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poznań, r.


Pobierz ppt "STAN I PERSPEKTYWY REALIZACJI WRPO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google