Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RODZICE W SZKOLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RODZICE W SZKOLE."— Zapis prezentacji:

1 RODZICE W SZKOLE

2 W DOBREJ PAMIĘCI ZACHOWAMY TO, ŻE NASI RODZICE:
Nas kochali, Obdarzali nas zaufaniem, Zawsze starali się nas zrozumieć i służyli życzliwą krytyką, Wspierali nas duchowo, Wstawiali się za nami i zawsze byli lojalni, Dbali o naszą edukację i współpracowali ze szkołą, Znosili nasze huśtawki nastrojów, Doceniali nasze wysiłki, Towarzyszyli nam w naszych poszukiwaniach, Przede wszystkim byli.

3

4 NAJWAŻNIEJSZE AKTY P R A W N E
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o SYSTEMIE OŚWIATY
AKTY PRAWNE C.D. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o SYSTEMIE OŚWIATY ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE WARUNKÓW TRYBU PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PULICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ ORAZ PRZECHODZENIA Z JEDNYCH TYPÓW SZKÓŁ DO INNYCH ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU ORGANIZOWANIA NAUKI RELIGII W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PUBLICZNYCH

6 AKTY PRAWNE CD. ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I SPRZAWDZIANÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH ROPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE RAMOWYCH STATUTÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ORAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ

7 AKTY PRAWNE CD. ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH I INNYCH PORADNI SPECJALISTYCZNYCH ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WARUNKÓW, FORM, TRYBU PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ORAZ WYSOKOŚCI POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

8 AKTY PRAWNE CD. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 KARTA NAUCZYCIELA
ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE KRYTERIÓW I TRYBU DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA ROZPORZĄDZENIE MEN DOTYCZĄCE SPOSOBU UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

9 WSPÓŁTWÓRCY SZKOŁY NAUCZYCIELE RODZICE UCZNIOWIE

10 PO CO SZKOLE RODZICE ? PO CO SZKOŁA RODZICOM ?
ZADANIE 1 PO CO SZKOLE RODZICE ? PO CO SZKOŁA RODZICOM ?

11 PO CO SZKOLE RODZICE ????????????????????? ISTNIEJE WSPÓLNY CEL : ZARÓWNO RODZICOM, JAK I NAUCZYCIELOM ZALEŻY NA ROZWOJU DZIECKA RODZICE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OPIEKĘ I WYCHOWANIE DZIECKA I NIE SĄ Z NIEJ ZWOLNIENI, GDY POSYŁAJĄ DZIECKO DO SZKOŁY SZKOŁA UCZY I WYCHOWUJE DZIECI, DLA KTÓRYCH NIEZWYKLE ISTOTNE SĄ JEDNOLITE ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH WYCHOWAWCZYCH WSZYSTKICH DOROSŁYCH

12 PO CO SZKOLE RODZICE ? CD. RODZICE WYWIERAJĄ OGROMNY WPŁYW NA PRZYSWAJANIE PRZEZ DZIECI WARTOŚCI, PRZEKONAŃ I ZACHOWAŃ – SZKOŁA DOPEŁNIA DZIAŁANIE DOMU BEZ WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI SZKOŁA NIE PORADZI SOBIE NP. Z TAKIMI PROBLEMAMI, JAK AGRESJA CZY INNE PATOLOGIE PROFILAKTYKA MUSI OBEJMOWAĆ TAKŻE DZIAŁANIE RODZINY RODZICE SĄ GŁÓWNYMI KLIENTAMI SZKOŁY

13 PO CO SZKOLE RODZICE CD. RODZICE PŁACĄ NA SZKOŁĘ PODATKI
SZKOŁA MOŻE POMÓC RODZICOM W ICH KŁOPOTACH WYCHOWAWCZYCH RODZICE MOGĄ POMÓC SZKOLE OCZEKIWANIA RODZICÓW TO WAŻNA INFORMACJA DLA SZKOŁY PLANUJĄCEJ SWOJE DZIAŁANIA OPINIA RODZICÓW O SZKOLE MOŻE BYĆ POŻYTECZNĄ INFORMACJĄ I SŁUŻYĆ POPRAWIE JAKOŚCI JEJ PRACY

14 PO CO SZKOLE RODZICE CD. RODZICE MAJĄ PRAWO DO RZETELNEJ INFORMACJI O SWOIM DZIECKU RODZICE MAJĄ PRAWO DO WYRAŻANIA SWOJEJ OPINII O SZKOLE INTEGRACJA GRUPY RODZICÓW MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO WIĘKSZEJ INTEGRACJI DZIECI W SZKOLE WŚRÓD RODZICÓW JEST WIELU FACHOWCÓW , Z KTÓRYCH WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SZKOŁA MOŻE KORZYSTAĆ

15 CO JEST WE MNIE RODZICU, CO UTRUDNIA MI KONTAKTY Z NAUCZYCIELAMI
ZADANIE 2 CO JEST WE MNIE RODZICU, CO UTRUDNIA MI KONTAKTY Z NAUCZYCIELAMI

16 CO JEST WE MNIE NAUCZYCIELU, CO UTRUDNIA MI KONTAKTY
ZADANIE 3 CO JEST WE MNIE NAUCZYCIELU, CO UTRUDNIA MI KONTAKTY Z RODZICAMI

17 CO TKWI W NAS – RODZICACH – CO PRZESZKADZA NAM W KONTAKTACH Z NAUCZYCIELAMI:
obawa, że interwencja i tak nie odniesie skutku, narazimy dziecko a nieprzyjemności, brak czasu (jako alibi), lęk rodzica przed kontaktem, obawa, że nasze argumenty zostaną odebrane jako atak,

18 brak zorganizowania rodziców – samotność rodzica,
każdy załatwia swoją sprawę – brak społecznej siły, brak warunków do rozmowy, intymności, kierowani jesteśmy silnymi emocjami, wchodząc do szkoły, czujemy się jak uczniowie, wybieramy niewłaściwy czas na rozmowę,

19 trudności rodziców w sformułowaniu swoich problemów,
subiektywne nastawienie rodziców – niechęć rodziców do szkoły, złe pojmowanie przez rodziców ich roli w szkole, brak poczucia, że jako rodzice jesteśmy partnerami dla nauczycieli.

20 CO TKWI W NAS – NAUCZYCIELACH – CO PRZESZKADZA NAM W KOMUNIKACJI Z RODZICAMI
obawa przed nieuzasadnionymi pretensjami, obawa przed krytyką, nieodpowiedni czas i miejsce rozmowy poczucie bezsilności (ta rozmowa nic nie da), - obawa przed agresją rodzica,

21 solidarność z innymi nauczycielami (wirus negatywności),
brak wiary w skuteczność kontaktu (etykietowanie), „zarozumiałość nauczycielska” – brak otwartości na krytykę, sporadyczność kontaktów (wywiadówki, spotkania interwencyjne), brak otwartości – zaufania do nauczycieli,

22 nieumiejętność bronienia się przed niesłusznymi zarzutami,
brak podbudowy psychologicznej w rozwiązywaniu spraw trudnych, pozorne rozwiązywanie problemów, agresja rodziców budzi naszą agresję, oczekiwania rodziców, że nauczyciel rozwiąże wszystkie problemy, stereotyp rodzica jako osoby która: wtrąca się do naszej pracy, jest petentem, a nie partnerem, unika kontaktów

23 a dzień później, kończąc zebranie, na którym byłem
„Kiedy wychodzę z zebrania, na którym byłem jako rodzic, jestem zły na nauczyciela, a dzień później, kończąc zebranie, na którym byłem w roli wychowawcy klasy, jestem zły na rodziców.” (RÓŻNICE MIĘDZY ROLAMI, KTÓRE ODGRYWAMY )

24 Nie pytaj, co rodzice mogą dać szkole, spytaj, co szkoła może zrobić dla rodziców.

25 CO MOŻNA ZROBIĆ - przykłady
URZĄDZENIE SZKOŁY (np. gablota informacyjna, miejsce do rozmów nauczycieli z rodzicami, pokój spotkań rodziców) ORGANIZACJA SPOTKAŃ Z RODZICAMI (pierwsze spotkanie, „wywiadówki”, dni otwarte) ROZPOZNAWANIE OCZEKIWAŃ RODZICÓW

26 CO MOŻNA ZROBIĆ – przykłady cd.
ZBIERANIE OPINII RODZICÓW O SZKOLE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI PROWADZNIE KORESPONDENCJI ORGANIZOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ RODZICÓW, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW PROWADZENIE SZKOLEŃ DLA RODZICÓW WYKORZYSTYWANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI RODZICÓW ROLA RODZICÓW W SYSTEMIE DZIAŁAŃ PRORODZINNYCH

27 Dziękuję za uwagę Bogdan Chęć


Pobierz ppt "RODZICE W SZKOLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google