Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA"— Zapis prezentacji:

1

2 RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA

3 Bezpieczeństwo dzieci – nasza wspólna sprawa !!!
Spotkanie I

4 Jak dbać o bezpieczeństwo? Paragrafy czy relacje?
Zdecydowanie relacje - tylko jakie?

5 „Dopóki będę ministrem edukacji, nie zgodzę się na to, by rodzice decydowali o tym, jak uczy i wychowuje szkoła.” minister Edukacji Narodowej Jerzy Wiatr wypowiedź z 1996r.

6 „Rodzice zgodnie ze swoimi przekonaniami powinni angażować się w nawiązanie serdecznego i czynnego kontaktu ze szkołą i nauczycielami,... bo szkoła jest uzupełnieniem wychowania rodzinnego, a jej zadaniem jest zarówno kształcić jak i wychowywać. Jan Paweł II

7 Bermudzki Trójkąt relacji

8 Co możemy zrobić? Jak budować relacje?
Próbować być „partnerami” !!!

9 „Istotą partnerstwa jest równość lub równorzędność podmiotów określanych jako „partnerzy”. W partnerstwie wszelkie relacje muszą być symetryczne, w przeciwnym razie jeden z partnerów staje się przedmiotem dla drugiego, jest manipulowany przez drugiego. Partnerstwo to współ – bycie, czyli udział każdego z partnerów w byciu drugiego na zasadzie równorzędności.” M. Sawicki „Rozważania o szkole”

10 Rodzice i szkoła – podstawa współpracy.
RODZICE - są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci SZKOŁA – wspomaga wychowawczą role rodziny, wypełnia funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą

11 Szkoła i rodzina jako partnerzy w trosce o bezpieczeństwo dzieci – obszary oddziaływań.
bezpieczeństwo w szkole bezpieczeństwo w drodze do szkoły bezpieczeństwo w środowisku lokalnym bezpieczeństwo w domu

12 Jak współpracować dla bezpieczeństwa dzieci?
Zasady i działania.

13 1. Zasada aktywności w realizacji celu i wzajemnej motywacji.
O bezpieczeństwo naszych dzieci dbamy wspólnie i dobrowolnie. Motywujemy się do nowych działań. Każdy pomysł jest godzien uwagi.

14 2. Zasada odpowiedzialnego partnerstwa
Każdy z nas (rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły) dostrzega swoje obowiązki i prawa wynikające z jego roli, jednocześnie każdy z nas ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Nikt z nas sam nie pokona zła!

15 3. Zasada szybkiego przepływu informacji
O niebezpieczeństwach, które dostrzegamy w naszym środowisku informujemy innych. Zawsze jest czas na rozmowę indywidualną i wspólną dyskusję. Czas naszej reakcji jest ważny w przypadku zagrożenia!

16 4. Zasada wspólnych oddziaływań.
Jako zainteresowani sprawą partnerzy razem określamy cele, podejmujemy decyzje i strategie działania. Nie jesteśmy wrogami dla siebie!

17 5. Zasada aktywnej, czynnej współpracy i wspierania się.
Każdy angażuje się w działanie na miarę swoich możliwości. Poszukujemy i dajemy wsparcie innym. Każdy organ państwa i organizacja, która chce nas wspierać jest naszym sojusznikiem !

18 WSPARCIE WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE Dyrektor szkoły Wychowawca
Inni nauczyciele Pedagog Samorząd Uczniowski Inni rodzice ZEWNĘTRZNE Lekarz Policjant Prawnik Terapeuta Instytucje pomocy społ. Przyjaciel

19 Pamiętaj !!! Nie możemy nie dostrzegać zła i niebezpieczeństwa !!!
40 par nauczycielskich uszu i oczu nie zawsze dostrzega niebezpieczeństwo !!! 400 par oczu i uszu uczniowskich widzi i słyszy dużo lepiej !!! 800 rodziców – ich wzrok i słuch, to wielka siła w walce o bezpieczną szkołę!!!


Pobierz ppt "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google