Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Grupa Działania na terenie 7 Gmin

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Grupa Działania na terenie 7 Gmin"— Zapis prezentacji:

1

2 Lokalna Grupa Działania na terenie 7 Gmin
Lokalna Grupa Działania na terenie 7 Gmin. Są to: Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś, Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce. Stowarzyszenie powstało 9-go marca 2006 w efekcie porozumienia przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i prywatnego.

3 Od momentu rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia wiele się zmieniło
Od momentu rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia wiele się zmieniło. Z grupy kilkunastu osób, które były członkami-założycielami, Stowarzyszenie zmieniło się w prężnie działającą organizację, liczącą obecnie 75 członków. Obszar, jaki swoim działaniem obejmuje stowarzyszenie to blisko 416,58 km² zamieszkiwanych przez około 94 000 osób. Konsekwentnie, od początku istnienia stowarzyszenia, prowadzono działania mające na celu rozwój oraz integrację społeczności lokalnych gmin, które wchodzą w skład LGD Stowarzyszenie „Korona Północnego Krakowa”.

4 Program LEADER+ Stowarzyszenie brało udział w realizacji I Schematu Pilotażowego Programu Leader + w wyniku, którego przeprowadzono szereg spotkań informacyjnych, szkoleń oraz opracowano Zintegrowana Strategie rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru, na którym działa Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa było jednym ze 162 LGD w Polsce, które otrzymały dofinansowanie w związku z realizacją projektu w ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader +.Ze względów formalnych (limit gęstości zaludnienia) projekt był realizowany na terenie 3 Gmin :Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce

5 Co udało się zrobić ze środków Programu LEADER+?
Program LEADER+ realizowany w Polsce do tej pory finansował tylko tzw. „projekty miękkie”, czyli szkolenia, wydarzenia kulturalno- sportowe, opracowywanie, powielanie i rozpowszechnianie wydawnictw informacyjnych, promocyjnych i dokumentujących dorobek historyczny, kulturalny i przyrodniczy obszaru LGD oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk na zasadzie wyjazdów międzynarodowych.

6 Jak przebiegała realizacja Projektu „Korona Północnego Krakowa-Razem w Przyszłość”
realizowanego w latach

7 Prze Przeprowadzony został cykl kursów grafiki komputerowej dla młodzieży szkolnej oraz cykl turniejów piłki nożnej dla młodzieży. Kolejnym ważnym elementem projektu było opublikowanie książki autorstwa członka-założyciela Stowarzyszenia Mateusza Wyżgi pt. „Sercu najbliższa”. Książka ta stanowi inwentaryzację zasobów kulturowo-przyrodniczych Małej Korony Północnego Krakowa.

8 Istotnym elementem działań projektowych podejmowanych przez stowarzyszenie było także wytyczenie i oznakowanie Rowerowego Szlaku Kościuszkowskiego, którego fragment przebiega przez teren działania LGD „Korona Północnego Krakowa”.

9 Do wytyczonego i oznakowanego szlaku wydano także mapy ,które ułatwiają podróżowanie po Naszym terenie oraz zachęcają nie tylko mieszkańców, ale i turystów do zwiedzania pięknych okolic i spędzania w nich wolnego czasu.

10 Kluczowym przedsięwzięciem projektu „Korona Północnego Krakowa - razem w przyszłość” było stworzenie rozbudowanej informatycznej platformy internetowej, na której zgromadzono i przedstawiono szereg informacji, w tym danych przestrzennych, dotyczących obszaru działania Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa”.

11 W czasie trwania projektu LEADER+ udało nam się zorganizować kilka wyjazdów studialnych do różnych krajów europejskich.

12 Co to jest LEADER? Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo trójsektorowe, czyli tzw. Lokalną Grupę Działania, która wybiera projekty, a ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie oddolne podejście wzmocni spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jakość zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach wiejskich, a także skłoni do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego obszaru.


Pobierz ppt "Lokalna Grupa Działania na terenie 7 Gmin"

Podobne prezentacje


Reklamy Google