Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Intergracyjnymi Nr 8 Sopot

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa z Oddziałami Intergracyjnymi Nr 8 Sopot"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Intergracyjnymi Nr 8 Sopot

2 „Sprzeciwiamy się ubóstwu i biedzie na świecie”
Projekt: „Sprzeciwiamy się ubóstwu i biedzie na świecie” realizowany jest pod tym hasłem od 2007 roku oraz w roku szkolnym 2008/2009

3 Cele naszego projektu:
uświadamianie podstawowych potrzeb każdego człowieka, zarówno fizycznych, jak i psychicznych dostarczanie informacji na temat problemów światowych takich, jak: ubóstwo, głód, brak dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej w niektórych rejonach świata Projekt oparty jest na zagadnieniu propagowanymprzez UNESCO - Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu

4 uświadamienie uczniom ich dobrej sytuacji materialnej w porównaniu z sytuacją innych dzieci na świecie wskazanie na konieczność doceniania i szanowania wszelkich dóbr materialnych i niematerialnych, którymi obdarzył ich los ukazanie działań europejskiejskich akcji pomocowych na rzecz rozwiązywania problemów społeczności krajów rozwijających się Projekt oparty jest na zagadnieniu propagowanymprzez UNESCO - Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu

5 uświadamianie konieczności oszczędzania zasobów naturalnych, żywności, dóbr materialnych oraz niesienia pomocy potrzebującym uwrażliwianie na krzywdę ludzką inspirowanie uczniów do podjęcia działań na rzecz ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

6 Odpowiedzialni za realizację projektu:
nauczyciele wychowawcy nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego, przyrody i religii Odbiorcy przekazywanych treści: uczniowie naszej szkoły ich udział poelga na znajdowaniu informacji, przygotowywaniu gazetek nt. zagadnień projektu udziale w akcjach charytatywnych

7 Zadania wykonane przez nauczycieli:
gazetki szkolne i klasowe nt. problemu ubóstwa, głodu, braku dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, łamania Praw Człowieka, Deklaracji Milenijnej włączenie treści związanych z problemami światowymi do rozkładów materiałów, realizowanie ich na lekcjach: religii, j. polskiego, j. angielskiego, przyrody oraz na godzinach wychowawczych przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem

8 Organizacje pomocowe: Oxfam Sendmyfriendtoschool Comic Relief
Zwróciałam się się prośbą do organizacji charytat. w Wlk. Bryt., o materiały pomocne w realizacji projektu

9 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem prezentacja
17. października 2007 roku Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem prezentacja „Sprzeciwiamy się ubóstwu i biedzie na świecie”

10 Problemy światowe przedstawione w prezentacji:
Głód i ubóstwo Bieda i rejony jej występowania Brak dostępu do edukacji Groźne choroby i wysoki wkaźnik umieralności Brak pomocy medycznej i lekarstw Sieroctwo Bezdomność /dzieci ulicy Praca nieletnich Klęski żywiołowe Przyczyny występujących problemów

11 Beyan

12 Współpraca ze szkolnym kołem Caritas
kiermasze świąteczne

13 „Nasz świat, jeden świat – jaki będzie za sto lat?”
Konkurs organizowany przez TDW na najlepszą inicjatywę w dziedzinie edukacji globalnej pod hasłem „Nasz świat, jeden świat – jaki będzie za sto lat?” Nagroda w kategorii akcja – płyta cd z muzyką afrykańską, warsztaty bębniarskie 28 marca 2008r.

14 Najbliższe plany organizacja kolejnej prezentacji w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem opartej na nowym scenariuszu oraz materiałach Sport Relief udział w warsztatch „Widzieć więcej świata, czyli polskie szkoły na rzecz edukacji globalnej”


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa z Oddziałami Intergracyjnymi Nr 8 Sopot"

Podobne prezentacje


Reklamy Google