Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie strategiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie strategiczne"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie strategiczne
Dr inż. Aleksander Gwiazda Wykład 2 Struktury organizacyjne a strategie globalne

2 Plan wykładu Wprowadzenie Internacjonalizacja Struktury projektowe

3 Cechy współczesnego otoczenia
Wprowadzenie Cechy współczesnego otoczenia Współczesne globalizujące się otoczenie wykazuje coraz bardziej rosnącą dynamikę zmian. Zatem organizacja musi dostosowywać się do tempa tych zmian. Powoduje to narastanie konfliktów w łonie współczesnych organizacji.

4 Struktura funkcjonalna wobec zmian
Wprowadzenie Struktura funkcjonalna wobec zmian Funkcje Charakte-rystyka Źródła zmian Otoczenie Zakupy Logistyka zaopatrzenia nowe materiały integracja wstecz nowe specyfikacje dostawcy substytuty Produkcja Logistyka produkcji ewolucja technik dostawcy wyposażenia środowisko naukowe środowisko inżynierskie Marketing Logistyka wymiany zmiany potrzeb zmiany klientów zmiany dystrybucji dystrybucja klienci konkurenci

5 Podstawowa funkcja zarządzania
Wprowadzenie Podstawowa funkcja zarządzania Wobec wyzwania przyszłości do rangi podstawowej funkcji zarządzania urasta funkcja koordynacji jako funkcja pozwalająca zachować spoistość organizacji wobec znacznego tempa zmian jej komórek funkcjonalnych.

6 Pojęcie internacjonalizacji
Internacjonalizacja Pojęcie internacjonalizacji Internacjonalizacja to wychodzenie przedsiębiorstwa ze swoją działalnością poza obręb jego macierzystego obszaru działania. Internacjonalizacja jest źródłem konfliktu między istniejącą strukturą organizacji a jej efektywnością.

7 Struktury organizacyjne internacjonalizacji
Internacjonalizacja Struktury organizacyjne internacjonalizacji Wyróżniono następujące struktury organizacyjne funkcjonujące w firmach międzynarodowych: jednostka macierzysta – filie oddziały międzynarodowe struktury globalne

8 Jednostka macierzysta - filie
Internacjonalizacja Jednostka macierzysta - filie Dyrekcja generalna Filia w kraju A Filia w kraju B Produkcja Handel Finanse Eksport

9 Jednostka macierzysta – filie wersja zdywersyfikowana
Internacjonalizacja Jednostka macierzysta – filie wersja zdywersyfikowana Dyrekcja generalna Filia w kraju A Filia w kraju B Produkt A Produkt B Produkt C Eksport

10 Charakterystyka organizacji typu jednostka macierzysta - filie
Internacjonalizacja Charakterystyka organizacji typu jednostka macierzysta - filie Struktury tworzone przez przedsiębiorstwa małe lub średniej wielkości. Ich celem jest utrzymanie kontroli nad działalnością zagraniczną przez centrale organizacji.

11 Międzynarodowy odział operacyjny
Internacjonalizacja Międzynarodowy odział operacyjny Dyrekcja generalna Oddział operacyjny Filia w kraju A Filia w kraju B Produkcja Handel Finanse Eksport

12 Charakterystyka organizacji typu międzynarodowy oddział operacyjny
Internacjonalizacja Charakterystyka organizacji typu międzynarodowy oddział operacyjny Struktury tworzone przez przedsiębiorstwa średniej lub dużej wielkości. W specyfice działalności sprzedaż krajowa dominuje nad eksportem. Celem oddziału operacyjnego jest zwiększenie efektywności działań zagranicznych organizacji.

13 Struktura globalna Internacjonalizacja Dyrekcja generalna Oddział A
Oddział B Oddział C

14 Charakterystyka organizacji typu
Internacjonalizacja Charakterystyka organizacji typu struktura globalna Struktury globalne tworzą duże organizacje, których obroty zagraniczne i krajowe są porównywalne. Podejście to stosują firmy, których rynek macierzysty jest względnie mały. Kryterium podziału może mieć charakter zarówno produktowy jak i strefowy.

15 Struktura globalna Internacjonalizacja Dyrekcja generalna Oddział A
Oddział B Oddział C

16 Struktura globalna – kryterium strefowe
Internacjonalizacja Struktura globalna – kryterium strefowe Dyrekcja generalna Oddział produktu A Oddział produktu B Filia A Filia B Kierownik produktu A Kierownik produktu B

17 Struktura globalna - kryterium produktowe
Internacjonalizacja Struktura globalna - kryterium produktowe Dyrekcja generalna Oddział produktu A Oddział produktu B Dyrekcja międzynarodowa Reprezentant na kraj A Reprezentant na kraj B Filia A Filia B

18 Tabela porównawcza struktur
Internacjonalizacja Tabela porównawcza struktur Struktura Występowanie Charakterystyka Przedsięb. mac. - filie Małe i średnie przedsiębiorstwa Słaba dywersyfikacja, mały wolumen Międz. Oddz. Oper. Średnie i duże przedsiębiorstwa Str. glob. produktowa Duże przedsiębiorstwa Silna dywersyfikacja, duży wolumen Str. glob. strefowa Słaba dywersyfikacja, duży wolumen Str. glob. funkcjonalna Bardzo słaba dywersyfikacja, bardzo duży wolumen Str. glob. macierzowa Bardzo silna dywersyfikacja, bardzo duży wolumen

19 Projekty Struktury projektowe
Zadaniem grup projektowych jest rozwiązywanie problemów biznesowych, które mają niepowtarzalny charakter. Ich istnienie jest związane z czasem realizacji danego projektu.

20 Cechy projektu Struktury projektowe
Realizowane zadanie ma charakter niepowtarzalny zarówno pod względem koncepcji jak i realizacji Organizacja środków produkcji i procesów stanowi funkcję realizowanego zadania. Podstawowym czynnikiem determinującym prace zespołu projektowego jest czas. Zespól projektowy cieszy się autonomią w obrębie danej organizacji.

21 Struktura projektowa Struktury projektowe Dyrekcja generalna Badania
i rozwój Kontrola finansowa Handel Projekt 1 Projekt 2

22 Struktura projekty - funkcje
Struktury projektowe Struktura projekty - funkcje Dyrekcja generalna Kontrola finansowa Handel Badania i rozwój Park maszynowy Projekt 1 Projekt 2

23 Struktura macierzowa projekty - funkcje
Struktury projektowe Struktura macierzowa projekty - funkcje Dyrekcja generalna Kontrola finansowa Handel Badania Personel Maszyny Projekt 1 Projekt 2

24 Szef projektu Struktury projektowe
Podstawową rolą szefa projektu jest koordynowanie pracy zespołu. Tworzy on koncepcję, organizuje i kontroluje każdy realizowany proces. Organizuje zaplecze zasobowe projektu. Odpowiada za komunikacje między projektem a resztą organizacji i otoczeniem.

25 Rzut oka w przeszłość Struktury projektowe
Zespoły realizują jedną z podstawowych zasad jednego z ojców zarządzania Tomasza Baty a mianowicie zasadę autonomii. Zgodnie z jego doktryną każda jednostka strukturalna w stosunku do swojego partnera zachowała się jak dostawca bądź klient negocjując zasady współpracy. Wytwarzała to w grupach roboczych poczucie jedności i wspólnoty. Wymuszało też kontrolę nakładów.

26 Podsumowanie Współczesne organizacje rozwijając się musza zmieniać swoje struktury na globalne.. Struktury globalne reprezentowane są przez wiele wariantów układu dywizjonalnego. Dalsza ewolucja organizacji prowadzi w kierunku struktur projektowych i autonomii jednostek.

27 Dziękuję z uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie strategiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google