Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium dyplomowe dr inż. Ewa Więcek-Janka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium dyplomowe dr inż. Ewa Więcek-Janka"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium dyplomowe dr inż. Ewa Więcek-Janka

2 Terminarz spotkań I – ustalenie zakresu pracy - do
Temat pracy Zakres teoretyczny i praktyczny Bibliografia II – ustalenie spisu treści do 1. wprowadzenie 2. problematyka w świetle literatury 3. prezentacja jednostki (organizacji, instytucji) 4. praktyczna prezentacja problemu 5. podsumowanie i zalecenia na przyszłość

3 III – prezentacja przebiegu pracy IV – konsultacje indywidualne
Oddanie 1 rozdziału pracy V – konsultacje indywidualne Oddanie 2 rozdziału pracy do Oddanie 3 rozdziału pracy do VI – prezentacja celów, założeń, zakresu i wyników pracy z użyciem multimediów Do VII – oddanie pracy do

4 Zakres tematyczny realizowanych prac dyplomowych

5 Marketing Działalność marketingowa w wybranym przedsiębiorstwie
Instrumenty marketingowe na przykładzie wybranej firmy Analiza działalności badawczo-rozwojowej wybranego przedsiębiorstwa Strategie produktowe dla asortymentu wyranej firmy itp

6 Psychologia zarządzania
Metody zarządzania motywacją pracowników Wprowadzanie zmian w organizacji Metody zarządzania konfliktem interpersonalnym Analiza komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie Metody kontroli i wpływ na zadowolenie pracowników

7 Psychologia zachowań organizacyjnych w zarządzaniu
Charakterystyka zachowań organizacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie (instytucji, organizacji) Grupa pracownicza w wybranej organizacji Dynamika rozwoju grupy (organizacji) w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Analiza komunikacji w grupie (organizacji)

8 Analiza kierowania zachowaniami pracowników w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji)
Analiza przywództwa w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Style przewodzenia w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Analiza cech przywódczych u kierowników średniego i wyższego szczebla zarządzania w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji)

9 Psychologia konfliktów
Identyfikacja i przebieg konfliktu w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Charakterystyka konfliktu interpersonalnego i intergrupowego w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Przyczyny i efekty konfliktów w miejscu pracy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa (organizacji, instytucji)

10 Psychologia zmian Analiza adaptacji do zmian w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Opór wobec zmiany w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Wprowadzanie zmiany planowanej w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji)

11 Dynamika konfliktów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
Wdrażanie nowego stylu zarządzania jako źródło konfliktów w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Zastosowanie metod rozwiązywania konfliktów w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Zarządzanie konfliktem w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji)

12 I etap: Zdefiniowanie tematu roboczego pracy (zakres tematyczny pracy)
II etap: Opisanie problemu, przedstawienie tez i antytez, zdefiniowanie kluczowych terminów pracy, planu pracy i literatury Zaliczenie nr 1 III etap: Realizacja rozdziałów teoretycznych pracy IV etap: Realizacja części projektowej V etap: Przygotowanie się do obrony (przygotowanie prezentacji, ocena pracy – promotor, recenzent) Zaliczenie nr 2 VI etap: OBRONA – przystąpienie do obrony DYPLOM

13 1. Wprowadzenie: harmonogram i miejsce spotkań prezentacje indywidualne uczestników (imię i nazwisko, zainteresowania, temat pracy, znane problemy biznesowe, zrealizowane projekty zaliczeniowe itd.) lista obecności, skład grupy autoprezentacja, propozycja tematyczna potencjalnych tematów prac

14 2. Merytoryczny wymiar pracy dyplomowej:
zakres przedmiotowy (poziomy zarządzania, branże, zakres geograficzny itd.) problem badawczy (temat pracy) tezy, antytezy pracy plan pracy literatura (literatura polecana w zakresie przygotowania pracy dyplomowej)

15 3. Formalny wymiar pracy dyplomowej:
Instrukcja pisania pracy dyplomowej Tradycyjny i elektroniczny format pracy Ocena pracy dyplomowej – PROMOTOR Ocena pracy dyplomowej – RECENZENT Ukończenie studiów - średnia ocen z przedmiotów wykładowych/ćwiczeń Obrona pracy dyplomowej (prezentacja w PowerPoint – max. 10minut; 8 slajdów) DYSK: Dziekanat

16 4. Ocena pracy dyplomowej:
Treść pracy a temat pracy? Układ pracy, struktura podziału treści, kolejności rozdziału, kompletności tez? Jakość merytoryczna pracy? Nowość w przedstawieniu problemu? Dobór, zakres i wykorzystanie źródeł literaturowych, innych? Strona formalna: poprawność języka – styl, technika pisania pracy, spis treści, rysunków itd.? Użyteczność pracy w formie publikacji, projektu, planu biznesowego itd.?

17 5. PLAN realizacji pracy dyplomowej – etapy:
CZAS: liczba godzin, liczba semestrów Etapy realizacji pracy dyplomowej - warunki zaliczenia: I etap: Zdefiniowanie tematu roboczego pracy (zakres tematyczny pracy) II etap: Opisanie problemu, przedstawienie tez i antytez, zdefiniowanie kluczowych terminów (tzw. słowniczek), planu pracy i literatury III etap: Realizacja rozdziałów teoretycznych pracy IV etap: Realizacja części projektowej V etap: Przygotowanie się do obrony (przygotowanie prezentacji, ocena pracy – promotor, recenzent) VI etap: OBRONA VII etap: Wdrożenie

18 6. ZADANIE do domu: Przygotować indywidualną prezentację zawierającą: zakres pracy temat pracy problem badawczy wstępną strukturę pracy znaną literaturę w wybranym zakresie tematycznym

19 Literatura J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia, Wrocław 2001.
G. Cabarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków 1998. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, WP PWN, Warszawa 2000. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 1997.


Pobierz ppt "Seminarium dyplomowe dr inż. Ewa Więcek-Janka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google